zui > opslag

Lars Kongshøj (13.03.2009, 21:48)
Dan Storm skrev:
> Endnu et link, dog til retsinformation, hvilket bør ende
> denne tåbelige diskussion:
> <url: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=805>
> Her skal du især lægge mærke til § 5a.


Og § 6. Stk. 2.: "Den, der udbyder pyramidespil, jf. § 5 a, straffes med
bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med
fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter den
øvrige lovgivning."

/Lars
Karl Erik Christensen (14.03.2009, 03:55)
Den Fri, 13 Mar 2009 20:48:52 +0100 skrev Lars Kongshøj:

> Og § 6. Stk. 2.: "Den, der udbyder pyramidespil, jf. § 5 a, straffes med
> bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder med
> fængsel indtil 2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter den
> øvrige lovgivning."
> /Lars


Ja så vil der jo nok gå et stykke tid inden Heidi og Michael kan
fotograferes sammen igen :-)


Lignende emner