zui > videnskab.* > videnskab.religion

Finn Stampe Mikkelsen (11.08.2008, 17:31)
Hej

Er det korrekt korrekt at det ifølge den protestantiske tro er forbudt at
spise hestekød, på samme måde som det er forbudt med svinekød i andre
trosretninger??

Hvor, i givet fald, finder man info omkring dette forbud??

/Finn
Per Rønne (12.08.2008, 08:26)
Finn Stampe Mikkelsen <stampe> wrote:

> Er det korrekt korrekt at det ifølge den protestantiske tro er forbudt at
> spise hestekød, på samme måde som det er forbudt med svinekød i andre
> trosretninger??


Noget sådant har jeg aldrig hørt om. Derimod har jeg hørt at den
katolske kirke i Norden forbød spisning af hestekød - fordi det havde
indgået i den gamle hedenske religion. Hesten skal have været et
'helligt' dyr.
Finn Stampe Mikkelsen (12.08.2008, 08:38)
""Per Rønne"" <per> wrote in message
news:%per
> Finn Stampe Mikkelsen <stampe> wrote:
> Noget sådant har jeg aldrig hørt om. Derimod har jeg hørt at den
> katolske kirke i Norden forbød spisning af hestekød - fordi det havde
> indgået i den gamle hedenske religion. Hesten skal have været et
> 'helligt' dyr.
> --


Mente jeg heller ikke at have hørt noget om... Har i mellemtiden googlet
lidt og fundet, at der tilsyneladende har været noget for flere 1000 år
siden, med noget rod i asatroen, men mener faktisk at have fundet et sted,
hvor der decideret er meldt ud, at sådanne forbud alle er ophævet i det nye
testamente...

En lærer på en kokkeskole der havde meldt sådan ud. Nok bare fordi han ville
være interessant...

/Finn
Per Rønne (12.08.2008, 09:39)
Finn Stampe Mikkelsen <stampe> wrote:

> ""Per Rønne"" <per> wrote in message
> news:%per


> Mente jeg heller ikke at have hørt noget om... Har i mellemtiden googlet
> lidt og fundet, at der tilsyneladende har været noget for flere 1000 år
> siden, med noget rod i asatroen, men mener faktisk at have fundet et sted,
> hvor der decideret er meldt ud, at sådanne forbud alle er ophævet i det nye
> testamente...


Asatroen eksisterede ikke 'for flere tusind år siden'. Der er tale om et
jernalderfænomen, og her taler vi i hvert fald om germansk jernalder og
nok også om den sene romerske jernalder.

I det senere Tyskland forsvandt den med kristendommen, ditto i Norden,
men vi blev jo først kristnet århundreder efter Wagner brugte aserne i
sin Ring (i tidens regiteater gøres de så til noget mere 'nutidigt').
Her i Danmark kendes de vel især fra Ewald og Oehlenschläge, her især
Nordens Guder, et digt på vel 500 sider ...

Forfatterne af NT kan altså ikke have kendt til aserne, og da slet ikke
forfatterne af GT. NT har altså ikke kunnet ophæve et
hestekødspisningsforbud i GT, og forbudet har været midlertidigt, og
geografisk begrænset. Indtil det nordiske hedenskab var udryddet.

> En lærer på en kokkeskole der havde meldt sådan ud. Nok bare fordi han ville
> være interessant...


Eller ikke vidste bedre.
Finn Stampe Mikkelsen (12.08.2008, 09:56)
""Per Rønne"" <per> wrote in message
news:%per
> Finn Stampe Mikkelsen <stampe> wrote:
>> ""Per Rønne"" <per> wrote in message
>> news:%per
>> > Finn Stampe Mikkelsen <stampe> wrote:


Okay.. Der var lidt forvirring om de info jeg fandt.. Og overdrev lidt med
de flere 1000, men der stod flere steder mere end 1000 år siden og asatroen
som ophav, fandt jeg andetsteds..

Men tak for info

/Finn
Per Rønne (12.08.2008, 11:08)
Finn Stampe Mikkelsen <stampe> wrote:

> ""Per Rønne"" <per> wrote in message
> news:%per
> Okay.. Der var lidt forvirring om de info jeg fandt.. Og overdrev lidt med
> de flere 1000, men der stod flere steder mere end 1000 år siden og asatroen
> som ophav, fandt jeg andetsteds..


Germansk jernalder begyndte 400 eKr, hvilket ganske rigtigt er mere end
1000 år siden :-).

Det er det tidspunkt hvor den romerske indflydelse i Nordgermanien er
forsvundet. Folkevandringstiden.
Kerim Ellentoft (12.08.2008, 19:36)
per (Per Rønne) skrev :

>Asatroen eksisterede ikke 'for flere tusind år siden'. Der er tale om et
>jernalderfænomen, og her taler vi i hvert fald om germansk jernalder og
>nok også om den sene romerske jernalder.


Asatroen eksisterer stadig og er et godkendt trossamfund.Muslimer må ikke spise svin, hunde og gnavere (og naturligvis
svin, men det er jo velkendt).
Peter Knutsen (13.08.2008, 00:01)
Kerim Ellentoft wrote:
> per (Per Rønne) skrev :
>>Asatroen eksisterede ikke 'for flere tusind år siden'. Der er tale om et
>>jernalderfænomen, og her taler vi i hvert fald om germansk jernalder og
>>nok også om den sene romerske jernalder.

> Asatroen eksisterer stadig og er et godkendt trossamfund.


"Stadig" er deres egen udlægning. Jeg er ret sikker på at asetroen har
været uddød, og at det der sker nu er en genstart (med enkelte kiksere,
der ofte irriterer mig meget. f.eks. bøn). Men selvfølgelig er det da
dybt, dybt godnat at danernes oprindelige religion har skullet søge
godkendelse. Det burde være sket pr automatik.

"Vil I gerne forsøge at starte det dér ase-noget op igen? Jamen OK, det
blåstempler vi selvfølgelig. Der har været gang i det før, der for nogle
år siden, så vi kan sagtens springe alt bureaukratiet over..."

>
> Muslimer må ikke spise svin, hunde og gnavere (og naturligvis
> svin, men det er jo velkendt).


Nu du er her: Hvorfor er hunden egentlig så hadet i mellemøsten? Jeg
antager at det ikke er specifikt muslimer der hader hunde, men derimod
mellemøstlig kultur, som så sandsynligvis har bredt sig også til de
muslimer der ikke bør i mellemøsten... Men hvorfor?

Hvorfor griner Sallah så voldsomt højt af Indy, i den 3. Indiana
Jones-film, fordi han hører at Indy er opkaldt efter en hund?
Per Rønne (13.08.2008, 06:38)
Kerim Ellentoft <kerim> wrote:

> per (Per Rønne) skrev :
> >Asatroen eksisterede ikke 'for flere tusind år siden'. Der er tale om et
> >jernalderfænomen, og her taler vi i hvert fald om germansk jernalder og
> >nok også om den sene romerske jernalder.

> Asatroen eksisterer stadig og er et godkendt trossamfund.
>


Ja, den blev 'genoplivet' - på en måde. Men nutidens asatroende ofrer
altså ikke mennesker ... jeg så lige på DR2 den første udsendelse af 11
om Englands historie, hvor man så en dansk høvding i netop England, der
i 800-tallet havde fået to unge piger med sig i graven, hvor underlaget
var benene af 100 mænd, kvinder og børn, han forinden selv havde slået
ihjel, umiddelbart inden døden. Pigerne var blevet dræbt efter hans død,
for at ligge ved hans side.

Dansk, asatroende viking.
Per Rønne (13.08.2008, 06:56)
Peter Knutsen <peter> wrote:

> Hvorfor er hunden egentlig så hadet i mellemøsten? Jeg
> antager at det ikke er specifikt muslimer der hader hunde, men derimod
> mellemøstlig kultur, som så sandsynligvis har bredt sig også til de
> muslimer der ikke bør i mellemøsten... Men hvorfor?


Intet tyder nu på at hunden har været forhadt i Mellemøsten, og jøder
har da heller aldrig haft noget imod hunde.

Selv i Iran er de nødt til at holde hund - fårehunde. Og svinekød spiste
alle glade og fro indtil Muhamed, bortset [fra cirka 1200 fKr] i nogle
landsbyer i Judæa og Samarias bjerge. Heraf kan man se at det jødiske
folk var opstået ... og de førte så forbudet med sig.

Mit gæt er at Muhamed som dreng er blevet bidt af en hund. Hans modstand
mod musik at han var gennem umusikalsk - mens billedforbudet må anses
som en jødisk påvirkning. Den af ham opfundne religion er i øvrigt en
blanding af mekkansk religion [Al-Lah eller Al-Ilah var en central
guddom i Mekka, med døtrene Al-Lât, Al-Uzza og Manat, efter alt at dømme
måneguden] og påvirkninger fra kristen- og jødedom.

Derudover har vi jo på dansk verbet 'at hundse'.
Kerim Ellentoft (13.08.2008, 18:56)
Peter Knutsen <peter> skrev :

>> Muslimer må ikke spise svin, hunde og gnavere (og naturligvis
>> svin, men det er jo velkendt).

Der er en fejl i ovennævnte, det skulle ha' været heste, hunde
osv.

>Nu du er her: Hvorfor er hunden egentlig så hadet i mellemøsten? Jeg
>antager at det ikke er specifikt muslimer der hader hunde, men derimod
>mellemøstlig kultur, som så sandsynligvis har bredt sig også til de
>muslimer der ikke bør i mellemøsten... Men hvorfor?


Det er kun tilladt at holde hunde, når formålet er holde vagt
over ens dyr eller ejendom.

Hunde må ikke komme ind i boligen.

Der er ikke givet nogen forklaring, ligesom der heller ikke er
med tilladte spiser.

Allah påbyder os det og så retter man sig efter det (bør man
ihvertfald).
Per Rønne (13.08.2008, 21:36)
Kerim Ellentoft <kerim> wrote:

> Det er kun tilladt at holde hunde, når formålet er holde vagt
> over ens dyr eller ejendom.
> Hunde må ikke komme ind i boligen.
> Der er ikke givet nogen forklaring, ligesom der heller ikke er
> med tilladte spiser.
> Allah påbyder os det og så retter man sig efter det (bør man
> ihvertfald).


Ja, sandelig siger jeg Eder; Muhamed må være blevet bidt af en hund som
dreng :-).
Lignende emner