zui > politik.* > politik.miljoe

JS (25.01.2005, 10:54)
Miljøet i centrum

1.. CD vil, med støtte fra det offentlige, sætte gang i forskningen i
vedvarende energi. Samspillet mellem universiteterne og det private
erhvervsliv er vejen frem mod et renere og bedre miljø i Danmark.

2.. CD ønsker at give den enkelte borger flere incitamenter til at være
miljøbevidst. Denne målsætning kan f. eks. opnås ved hjælp af
momsdifferentiering af miljørigtige varer, eller lignende skatte- og
afgiftsmæssige fordele for borgeren.

3.. Den kollektive trafik i de større byer skal styrkes. Billetpriserne
skal nedsættes for både bybusser, rutebiler og for landstrafikken.
På sigt er det CD's målsætning at arbejde for gratis lokal kollektiv
trafik i hele landet.

4.. CD vil genoprette et landsdækkende netværk af energi- og
miljøkontorer, der får til opgave at vejlede borgerne med oplysning om
hvordan hver enkelt kan gavne miljøet bedst muligt. Pengene skal komme fra
energiselskaberne selv - fra de puljer, der allerede i dag er øremærkede til
miljøinitiativer (PSO konti).

5.. CD ønsker mere fokus på Danmarks rolle i forhold til resten af verden,
hvad angår miljøbeskyttelse. I denne forbindelse ser CD gerne at vi, som et
foregangsland, investerer flere penge i miljøprojekter andre steder i
verden - særlig tredje-verdens lande, hvor selv små beløb kan gøre en enorm
forskel.

6.. For CD er et rent miljø forbundet med sund fornuft. Et renere miljø er
ofte forbundet med udgifter, hvorfor CD ser det som sin rolle at lytte til
fagfolkenes udsagn frem for meningsmålinger, når der skal prioriteres.
Alf Blume (25.01.2005, 16:36)
Her var et alternativ for alle borgerlige med interesse i miljøet.
Jeg troede først at det var en spøg, men et opslag viste at det var sandt.

Alf

"JS" <nomail> wrote in message
news:db0f
[..]
Lignende emner