zui > videnskab.* > videnskab.religion

Kall, Mogens (23.07.2016, 11:10)
File 19.190 ...
Faith (Tro)/dialogue

Politics/brainwashing (hjernevask)


-

"Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et> skrev ...

Newsgroups:
News:dk.politik
Sent: Saturday, July 16, 2016, CET 12:45, GMT 10:45
Subject: Ryssland placerar robotar på Krim -
Re: 2016 uge 28 (news samlet)
19180 news:nmd37s$mte$1

[..]
> Forlaget Effatha 2012
>
> Tak for det ... :-)


and ...

Newsgroups:
News:dk.politik
Sent: Saturday, July 23, 2016, CET 07:56, GMT 05:56
Subject: Islamisk leder: Muslimer skal tage aktivt del i kampen mod radikalisering -
Re: 2016 uge 29 (news samlet)
19189 news:nmv0um$499$1

[..]
> nødvendigvis behøver at være forkert.
> Det lægger - med andre ord - en dæmper på fanatismen,
> og dét er til gavn for Menneskeheden!


Gosch, hvor er du nem at narre/føre-bag-lyset/hjernevaske!

Muhammed har - ligesom Jødedommen - (for mig at se) ***misforstået***
kristendommens ordbetegnelse/begreb 'Guds søn'!

Og det er navnlig den anstødssten, der får mange af Jer til at se rødt
og tænke det værst tænkelige om os kristne, skønner jeg!

Der er IKKE tale om såkaldt flerguderi; altså at der skulle være tale om
flere guder (modsat monoteisme, hvor der KUN er én Gud, den levende
mens alle andre såkaldte "guder" blot er afguder UDEN den skaberkraft
den levende Gud besidder).

Og tillad mig at forklare det gennem et billedeksempel:

Forestiller vi os, at Gud er ligesom en regent, fx. en statsminister eller
præsident, da betyder Jesus, at denne regent giver ***afkald*** på
sin magt (og bliver en simpel undersåt)

Men spørgsmålet melder sig så:

Jamen hvis regenten giver afkald, HVEM sidder så i mellemtiden
og regerer (i manglen på dennes nærvær)?

Det gør Gud fortsat, vil både du og jeg og mange andre sikkert
svare.

For ellers ville verden jo ikke bestå, dersom ingen styrede den
(kunne den logiske tænkning hertil være).

Og det er denne Guddom, som vi kristne kalder Faderen, mens
jøderne kalder Ham for Jahve (JHVH).

Begrebet Guds søn skal nok derfor MERE forstås udfra en almindelig
jordisk billedlig betragtning, nemlig den, at en søn (eller datter) ENDNU
IKKE har fået overdraget magten (eller arven) fra sine forældre, så længe
denne/disse endnu lever!
Først når regenten dør, overdrages magten til arvingen!

Jesus er - med andre ord - UDEN selvstændig magt (der ellers netop
kendetegner regenten).

Han kan INTET gøre UDEN Faderens accept og aktive medvirken!

Jesus siger fx. (om sig selv).:Johannes 5:19, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

19 Jesus fortsatte: »Det siger jeg jer:
Sønnen kan intet gøre af sig selv. ...

Det er heri billedtalen skal forstås, skønner jeg, at begrebet 'Guds søn'
kommer ind i billedet.

Så hold op med at ***tilsvine*** os kristne ved at beskylde os for at være
afgudsdyrkere, for det passer ikke!

Vi (kristne) kan jo IKKE gøre for, at der i (den for Jer hellige bog) Koranen står
skrevet sådanne grimme ting om os, som om vi var gemene forbrydere! Det må
Muhammed selv ta' ansvaret for.

Og jeg synes, at det faktisk ikke så lidt ***afslører*** manden (apropos
erstatningsteologi)!

I må ku' tåle at høre sandheden, hvor ubehagelig den end måtte forekomme nogen
at være, i stedet for STRAKS at flippe ud (som et uansvarligt pattebarn) og
myrde enhver, der siger Jer imod!

Et udsagt - uanset hvor det kommer fra (herunder Bibelen og Koranen) - bliver
nemlig IKKE mere korrekt/sandfærdig af at give alle andre mundkurv på!

Og det er ALTID et tegn på, at der er noget galt - ja måske ligefrem at djævelen
er på spil (vil vi kristne påstå) - når/hvis man IKKE må bidrage med konstruktive
kritiske indvendinger, apropos ytringsfriheden!

Ja, jeg ved godt, at mange af Jer mener, at befalinger fra Allah IKKE skal diskutere,
men blot adlydes, fx. at det er forbudt at kritisere sharialoven (da dette opfattes som
kritik af Allah Himself).

Men INDSE dog, at netop heri ***bibeholdes*** - den for os at se - hjernevasken
din!

Gosch, hvor er du nem at narre/føre-bag-lyset/hjernevaske!

Autoriteten må - under INGEN omstændigheder - drages i tvivl!

Smart måde at komme udenom kritik.

De fleste sekter benytter sig af den! Lederen må ALDRIG kritiseres!

Indse det dog!

Vi er KUN i stand til at finde frem til den ægte sandhed, dersom den kan tåle at
blive undersøgt på alle leder og kanter!

Det er mit postulat.

Hvis den (sandheden) ikke kan tåle at blive efterkontrolleret, da er forklaringen
nok, at den slet ikke er sandheden!

Du må derfor ku' tåle, at du og din religion (inklusiv Koranen osv.) bedømmes!

Nej! Det er IKKE et angreb på Jer og Koranen.

For jeg har set det mange ***andre*** steder, desværre også INDENFOR de
kristne rækker. Se fx. ...

Problem med en al for autoritet leder i en menighed

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.psykologi
Sent: Wednesday, October 29, 2014, CET 01:16, GMT 00:16
Subject: Evaluering nr 1 (10 tegn på et sundt team) -
Re: Jesus siger: Kom til Mig ...
Hvad melodi spiller klaveret ?
17883 news:545031f1$0$296$14726298

> Senere i processen indså jeg et adfærdsmønster, at vedkommende
> måske ikke brød sig om kritik (og måske ligefrem opfattede det som
> værende et dæmonisk angreb) endskønt den måske "sommetider" er
> berettiget!


Så tro mig, når jeg siger, at ...

Et udsagn bliver IKKE mere sandhed af at gentage det uendelig mange gange.

Det hedder på dansk indoktrinering, og det holder IKKE for en videnskabelig
undersøgelse!

Åh, gid jeg ku' få dig til at indse dette, muslimske religiøse galning!

Men du er - desværre - så nem at narre! ... :-(

Du vil så gerne følge flokken (fordi vi mennesker er et flokdyr, biologisk set).

Og du skønner slet ikke, at den autoritære leder ***misbruger*** sin magt
ved bl.a. at love dig dit og dat, hvis du bare ... (fx. ofrer dit liv for sagen) ...

Sammenlign med Jesu Ord:Matthæus 23:7-10, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

7 De [lederne] nyder, at man hilser ærbødigt på dem
på gaderne, og at folk kalder dem for >rabbi< -
læremester.

8 Sådan må I ikke opføre jer. Tværtimod, I skal
betragte jer selv som søskende på lige fod med
hinanden. I må ikke lade jer kalde >rabbi<, for kun
Gud er jeres læremester.

9 I skal heller ikke sige >Ærværdige Fader< til nogen
her på jorden, for kun én er en sådan Far for jer,
nemlig jeres himmelske Far.

10 Lad heller ikke nogen kalde jer >Herre<, for kun
Messias har autoritet som jeres Herre.

Jesus gik IKKE ind for denne fanatiske autoritære
følg-flokken-UDEN-selvstændig-konstruktiv-kritisk-tænkning!

Det er SHIRK (altså ***afgudsdyrkelse***) at ophøje en leder så meget,
så denne får uindskrænket magt (over dig og andre)!

Så BRUG DOG din forstand!

Dette er IKKE Guds vilje, at du er en majonetdukke, der bare gør,
hvad andre siger!

Du er en ***unik*** skabning med evne til at fatte, at der står en
Skaber bag tilblivelsen af vores Univers; noget som dyr IKKE kan
fatte!

Og du er ELSKET af Ham; det tror vi kristne i hvert fald på, at
Skaberen elsker os og gerne vil ha' fællesskab med os, fremfor
vi bare blindt adlyder enhver, der postulerer, at de er udsendt fra
Ham (skønt dette ligeså godt kan være en løgn)!

Du er kaldet til - som Hans skabning - at skabe (fremfor at ødelægge)
Du er kaldet til - som Hans skabning - at elske (fremfor at hade)

Så når du hører folk opfordre dig til at hade og ødelægge, da kan du
rolig regne med, at dette budskab IKKE kommer fra Gud, vor Skaber!

Derimod findes der en anden, som MEGET GERNE vil ha' dig til at
hade og ødelægge!

Så lær nu at skelne mellem det gode og det onde. Gerningerne
***afslører*** altid dets ophav:

Det gode kan IKKE slå ihjel; det kan derimod det onde (og den onde)

Spørgsmålet er derfor:

Hvilken leder følger du? - The good Óne or the devil ?

Vous comprenez?

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Kall, Mogens (23.07.2016, 11:25)
File 19.190B ...
Faith (Tro)/dialogue

Politics/brainwashing (hjernevask)


-

"Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et> skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab.religion
Sent: Saturday, July 23, 2016, CET 11:10, GMT 09:10
Subject: Lyt til mig, alle I muslimske fanatiske hjernevaskede galninge!
19190A news:nmvc9s$3fb$1

[..]
> Spørgsmålet er derfor:
> Hvilken leder følger du? - The good Óne or the devil ?
> Vous comprenez?


Du tror, at Allah har givet Jer ret - ja nærmest en pligt - til at overtage
de vantros lande og herske over hele verden!

Også det der er jo en VANVITTIG tankegang, fordi den ***mangler***
at blive bedømt (udfra gerningerne, OM den er god eller ond)

Hvad godt synes du der er i at ***stjæle*** andres ejendom(?)...

(Ville du selv bryde dig om, dersom andre behandlede dig på tilsvarende
måde og stjal din ejendom i en-eller-anden (af)guds navn ?)

Og netop i det samme hørte jeg en røst fra Himlen (perhaps
the voice of ET; altså en udenjordisk civilisation på besøg
i vort solsystem eller rettere: en bejler til Menneskeheden,
men måske nok i dette tilfælde Gud Helligånd), der sagde:
(2016-07-23, Saturday, day no 205, CET 11:13, GMT 09:13)
- "Svar Mig!"

(Ordene blev udtalt i bydeform!)

Nå da da!

Så har vi muligvis Farmand med på banen ... :-)

Herre! Lad der ***samtidig*** ske tegn iblandt dem, så de fatter
og forstår, at det er ***DIG***, der står bag og går i rette med
dem men dybest set vil dem det godt. Det beder vi om i Jesu navn!

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Kall, Mogens (26.07.2016, 08:58)
File 19.195 ...
Faith (Tro)/dialogue

Politics/brainwashing (hjernevask)


-

"Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et> skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab.religion
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, July 23, 2016, CET 11:25, GMT 09:25
Subject: Re: Lyt til mig, alle I muslimske fanatiske hjernevaskede galninge!
19190B news:nmvd68$5ul$1


i en meddelelse news:5ul1
[..]
> Website File no: 19190B8726298
> Info
> Website File no: 19190B


Found perhaps Responce no 1:

DK: Stjerneskud.infoMeteor observation
Dato: 2016-07-26
Klokken: 02:55:58 Dansk sommertid, UTC+2

[ ... ]

Omtrentlige data for meteorens synlige bane

Emne_____Værdi ...
Kurs 299 grader ...
Faldvinkel 43 grader ...

Compare with ...

Markør 43


Se tillige ...


-

Tallene 299 er næsten for pænt afrundet (300),
hvilket svarer til en ½ omdrejning (i stjernekortet)

-

Tiden 02:55:58 er OGSÅ næsten for pænt afrundet (180),
hvilket ligeledessvarer til ½ omdrejning (i vores 360-grader-målesystem.)

And ?

NB!
Jeg skal lige - for en god ordens skyld - gøre opmærksom på, at der
kan fuskes med disse tegn, idet meteoret jo er ret lille. Dog er det IKKE
hvem-som-helst der kan kaste med småsten ude fra Rummet. Og ligeledes
er det ret svært for os jordboere at fuske med de store "sten" (asteroider)!

-

Interrupt RETURN to ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Tuesday, July 26, 2016, CET 08:14, GMT 06:14
Subject: Clintons lejr beskylder Rusland for lækkede e-mail +
ET-break (Creating "bridgehead") -
Re: 2016 uge 30 (news samlet)
19.194 news:nn6v50$k52$1Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Lignende emner