zui > videnskab.* > videnskab.religion

Kall, Mogens (29.01.2016, 11:27)
File 18.908 ...


-

I 113 (af de 114 Suraer i Koranen) står der indledningsvist:

I Allah den barmhjertige den nådiges navn

Men hvad menes der i grunden med Nåde ?

Her er et kvalificeret bud:

Bog af Luis Palau: Åndelige vitaminpiller, 1988
Originaltittel: So you want to grow
ISBN: 87 7247 112 3
Side 80

=== citat start ===

En mor kom engang til Napoleon for at søge nåde for
sin søn. Kejseren svarede at den unge mand to gange
havde begået den samme forbrydelse, og at retfærdigheden
måtte ske fyldelst: den unge mand måtte dø.
"Jeg beder ikke om retfærdighed," tryglede moderen.
"Jeg beder om nåde."
"Men din søn fortjener ikke nåde," svarede Napoleon.
"Herre," græd moderen, "det ville ikke være nåde,
hvis min søn fortjente det. Derfor beder jeg netop om
nåde."
"Nuvel," svarede kejseren, "jeg vil vise nåde."
Således sparede han denne søns liv.

=== citat slut ===

Nåde er, når man får noget tildelt, selvom man ikke har fortjent det!

-

Men så står der OGSÅ i Koranen, at ...

(vedr. Jesu Korsdød)


samt ...

(vedr. byrde)


A. S. Madsens oversættelse 1967:

Sûra 6,165

... og ingen, der bærer en byrde, skal bære

en andens byrde. ... 31

31: Udtrykket 'ingen, der bærer en byrde, skal bære en andens

byrde' betyder ikke, at vi ikke skal hjælpe og bistå hinanden - og

altså i den forstand bære hinandens byrder. 'Byrde' betyder her

'synd', og verset indskærper da i det dobbelte udtryk, at synd er

noget personligt ('kommer til den selv alene') og ikke noget ned-

arvet, og at det enkelte menneske selv må bære ansvaret for sine

handlinger og ikke kan sætte sin lid til nogen andens 'stedfortræ-

dende lidelse'. Gud er alle tings Herre: Hos Ham alene må tilgivel-

sen da søges - og ikke hos menneskelige midlere, forsonere eller

frelsere.

Kommentar:

Selvom det ikke nævnes direkte, er det selvfølgelig Jesus, der her tænkes

på som frelsenen (ved sin død på golgathas kors), ...

Og indirekte siger Muhammed dermed, at man SELV skal gøre sig
**'fortjent*** til at opnå Guds gunst!

Det, som Muhammed så imidlertid har glemt at ta' højde for, er, at det så kommer
til at betyde, at ...

1.
Gud ikke længere får æren ***alene*** for menneskets frelse!

Nu har mennesket selv også en lille andel af æren (i kraft af de gode
gerninger, som skal opveje de onde).

Og det er SHIRK; altså ***afgudsdyrkelse***!

Se evt. et bibelsk læreeksempel på SHRIRK, hvor Moses ved et
uheld kommet til at ta' noget af æren fra Gud (som han ikke har ret
til) i forbindelse med et mirakel ...

(Numbers, 4.Mosebog 20,10-12)


dernæst at ...

2.
Guds kærlighed degraderes/redukseres fra fuldkommen kærlighed
(hvor menneskets elskes betingelsesløst, selvom dets gerninger
måske fordømmes pga. synd) til BETINGET kærlighed:

Du bli'r kun frelst, HVIS du gør dit og dat!

Kan du fatte det forklaringsproblem, der derved er opstået i Koranen, kære
muslim ?

Kan Gud med rette kaldes Nådig, hvis der samtidig opstilles ***betingelser***
for frelsen ?

MODSIGER dette ikke netop hinanden ?

(Og til Jer indenfor islam, der er fanatisk optændte af had med vold osv.:
Og det bliver IKKE mindre af at flyve ind i vores skyskrabere for at ihjelslå
så mange uskyldige mennesker som overhovedet mulig. TVÆRTIMOD! Det
***overbeviser*** os blot om, at der er noget alvorligt galt med islam, apropos
dæmonisk aktivitet!)

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Terje Henriksen (03.02.2016, 05:52)
Den 29.01.2016 10.27, skrev Kall, Mogens:
[..]
> så mange uskyldige mennesker som overhovedet mulig. TVÆRTIMOD! Det
> ***overbeviser*** os blot om, at der er noget alvorligt galt med islam, apropos
> dæmonisk aktivitet!)


For å bli frelst, må vi overholde Guds bud, eller i det minste være
villige til å avstå fra synd. Den som ikke er villig til det og ikke
slutter å synde, blir ikke frelst. Han får heller ikke syndenes
forlatelse i nattverden. Det er altså betingelser.
Andreas Falck (03.02.2016, 09:50)
Den 03-02-2016 kl. 04:52 skrev Terje Henriksen:

> For å bli frelst, må vi overholde Guds bud, eller i det minste være
> villige til å avstå fra synd. Den som ikke er villig til det og ikke
> slutter å synde, blir ikke frelst. Han får heller ikke syndenes
> forlatelse i nattverden. Det er altså betingelser.


Ingen bliver frelst ved at overholde nogen som helst bud.

"Af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven;
det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig", Ef. 2, 8-9.

Både muslimer og andre hedninger kan ved troen blive en del af, og
medlem af, Guds folk:

"Kristi hemmelighed ... nemlig den hemmelighed, at *hedningerne er
medarvinger, medindlemmede i legemet, og meddelagtige i forjættelserne-
- og alt dette i Kristus Jesus ved evangeliet ... mig [Paulus] ... blev
den nåde givet ... at oplyse, hvorledes den *frelsesplan* er, der fra
evighed har ligget gemt som en hemmelighed hos Gud, alle tings skaber.
.... Således var fra evige tider det forsæt, som han [Gud, Faderen]
udførte i Kristus Jesus, vor Herre", Fil. 3, 4-11.

Vi kan tage imod frelsen som den gave fra Gud som det er. Eller vi kan
vælge at takke nej tak til denne frelse. Afgørelsen er vores.

Takker vi ja til frelsen vil det naturligvis få konsekvenser i vort liv.
Nemlig "at Kristus må bo ved troen i jeres hjerter" så vi med "ham som
over al måde formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud
over det, som vi beder om eller forstår", -fil. 3, 17-20.

Tager vi imod frelsen, vil vi i tillæg modtage Jesu kraft, der i os vil
bevirke en omvendelse og anger over synd, og dermed vil vi begynde at
leve et helt nyt liv, som det er beskrevet i Romerbrevets kapitel 6.
Andreas Falck (03.02.2016, 09:50)
Den 03-02-2016 kl. 04:52 skrev Terje Henriksen:

> For å bli frelst, må vi overholde Guds bud, eller i det minste være
> villige til å avstå fra synd. Den som ikke er villig til det og ikke
> slutter å synde, blir ikke frelst. Han får heller ikke syndenes
> forlatelse i nattverden. Det er altså betingelser.


Ingen bliver frelst ved at overholde nogen som helst bud.

"Af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven;
det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig", Ef. 2, 8-9.

Både muslimer og andre hedninger kan ved troen blive en del af, og
medlem af, Guds folk:

"Kristi hemmelighed ... nemlig den hemmelighed, at *hedningerne er
medarvinger, medindlemmede i legemet, og meddelagtige i forjættelserne*
- og alt dette i Kristus Jesus ved evangeliet ... mig [Paulus] ... blev
den nåde givet ... at oplyse, hvorledes den *frelsesplan* er, der fra
evighed har ligget gemt som en hemmelighed hos Gud, alle tings skaber.
..... Således var fra evige tider det forsæt, som han [Gud, Faderen]
udførte i Kristus Jesus, vor Herre", Fil. 3, 4-11.

Vi kan tage imod frelsen som den gave fra Gud som det er. Eller vi kan
vælge at takke nej tak til denne frelse. Afgørelsen er vores.

Takker vi ja til frelsen vil det naturligvis få konsekvenser i vort liv.
Nemlig "at Kristus må bo ved troen i jeres hjerter" så vi med "ham som
over al måde formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud
over det, som vi beder om eller forstår", -fil. 3, 17-20.

Tager vi imod frelsen, vil vi i tillæg modtage Jesu kraft, der i os vil
bevirke en omvendelse og anger over synd, og dermed vil vi begynde at
leve et helt nyt liv, som det er beskrevet i Romerbrevets kapitel 6.
Terje Henriksen (05.02.2016, 00:31)
Den 03.02.2016 08.50, skrev Andreas Falck:
[..]
> Tager vi imod frelsen, vil vi i tillæg modtage Jesu kraft, der i os vil
> bevirke en omvendelse og anger over synd, og dermed vil vi begynde at
> leve et helt nyt liv, som det er beskrevet i Romerbrevets kapitel 6.


Dette utelukker ikke at vi må avstå fra synd for å bli frelst, selv om
troen er det viktigste. De som ikke angrer sine synder og er villig til
å slutte med å synde, får ikke syndenes forlatelse, og blir altså ikke
frelst.
Andreas Falck (05.02.2016, 10:03)
Den 04-02-2016 kl. 23:31 skrev Terje Henriksen:
> Den 03.02.2016 08.50, skrev Andreas Falck:
>> Den 03-02-2016 kl. 04:52 skrev Terje Henriksen:


> Dette utelukker ikke at vi må avstå fra synd for å bli frelst, selv om
> troen er det viktigste. De som ikke angrer sine synder og er villig til
> å slutte med å synde, får ikke syndenes forlatelse, og blir altså ikke
> frelst.


Du kan aldrig blive frelst ved at afstå fra synd.

Men når du er et omvendt menneske, der har givet Jesus plads i dit
hjerte, vil man ikke længere have lyst til at begå synd, tvært imod.

Det er altså Guds nåde, den der giver os frelsen, der også giver os
viljen til at afstå fra synden.

Og det er jo noget helt andet end det du siger, hvor medtager "frelse
ved egne gerninger" for at kunne opnå frelsen, og det er præcis lige der
du tager fundamentalt fejl.

Bekendelse og anger over synd er på samme måde et resultat af Guds nåde,
og bekendelse og anger fører så frem til tilgivelsen. At bekende og
angre sin synd indebærer også at man fra da af ikke længere ønsker at
begå synd, men i stedet ønsker at leve op til det forbillede Jesus med
sit liv gav os.

gerninger fører ikke til frelse, da alle har syndet. De "rigtige"
gerninger er en følge af omvendelsen og tilgivelsen, men da alle jo har
syndet findes der ingen af vore egne gerninger der formår at kunne
frelse os og sone den synd vi allerede har begået. Det er det kun Jesu
død der kan.
Kall, Mogens (06.02.2016, 13:24)
"Andreas Falck" <newz> skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.religion
News:no.samfunn.religion
Sent: Friday, February 05, 2016, CET 09:03, GMT 08:03
Subject: Re: Kristen dialog med muslimer
news:n91kqg$2su$3

> Den 04-02-2016 kl. 23:31 skrev Terje Henriksen:


Glimrende skriftsted ... :-)

[..]
> jo har syndet findes der ingen af vore egne gerninger der formår at
> kunne frelse os og sone den synd vi allerede har begået. Det
> er det kun Jesu død der kan.


Amen!

Men når al dette er sagt, kan man stå tilbage med et spørgsmål:

Hvad var fidusen så (med det kristne budskab) ?

For mig at se er det - symbolsk set - lidt ligesom en have, hvor mange planter
kan vokse, både gode, nyttige og dårlige; og ja: Også ligefrem skadelige, også
kladet ukrudt.

Synd er som ukrudt. Hvis det får lov til at vokse, har det med at kvæle alle andre
planter, inklusiv de gode!

Så fidusen består i, at vi kristne ***kommer til Jesus*** med vort problem.

Det kan fx. være, at jeg begærer naboens ægtefælle, hvilket er en synd ifølge
Loven (altså Guds Ord).

Denne ukrudtsplante vil jeg gerne ha', at ***Jesus*** hakker over ved roden
(noget jeg åbenbart ikke selv kan, billedlig set), så den dør og ikke længere
kan forvolde skade i haven min (og naboens).

Som kristne tror vi nemlig på, at Jesus har magt hertil!

Så vi behøver altså IKKE først at gøre os FORTJENT hertil.

Vi kan komme til Gud, MENS VI ER SYNDERE, og be' Ham om hjælp!

Når regnskabet så en dag gøres op, apropos Dommedag, da ser resultatet
forhåbentlig således ud, at ...

1.
alle de, der kom til Jesus med deres problemer og bad Ham om hjælp,
de fik STANDSET alle ukrudtsplanterne, mens de allerede var små og knap
så farlige. Deres have var/er/bliver smuk og pæn og vedligeholdt.

2.
De andre derimod, som IKKE kom til Jesus men selv prøvede at bekæmpe
ukrudtsplanterne udfra devisen "For å bli frelst, må vi overholde Guds bud"
eller ... You-name-it (apropos den muslimske tro på, at ens gode gerninger
kan opveje de onde) ... Alle deres haven var MISVEDLIGEHOLDT.

Det sejler fx. med blod fra uskyldige, når jeg ser på ISIS og andre fanatiske
muslimers "haver"!

Så fidusen er altså, at vi bekæmper synden, INDEN den får magten over os,
og vi således bliver dens slaver!

Det er det, der forstås med, at Jesus sætter os fri, når Han siger:Johannes 8:32, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

(Jesus siger:)

32 I vil lære sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri.«

Så alt, hvad du skal gøre, er - som Andreas skriver - at komme til Jesus, som
du er !

Lad være med at vente til du bliver fuldkommen, for det bliver du aldrig!

Hvis du udsætter det, da bliver det - erfaringsmæssig set - ikke bedre, men desværre
som oftest værre. Synden avler nemlig død!

Så vælg i dag - for din egen skyld - at lade Havemanden ordne din have. Han
har nemlig forstand på det her. Og Han vil dig det bedste ... :-)

Jamen var der ikke noget med, at I kristne dyrker flere guder ?
(Det står der jo i Koranen)

(Her må vi bruge ***sandheden*** som våben:)

Dette er IKKE korrekt!

Vi kristne dyrker, ligesom Jer, KUN én Gud, men vores opfattelse af Ham er
noget anderledes end Jeres:

Vi tror nemlig på, at Gud i sin kærlighed steg ned fra sin trone, der symboliserer
Guddomsmagten.

Ved at gi' ***afkald*** på sin guddomsret kunne Han vise os gennem et anskuelseseksempel
en vej ud/bort/væk fra synden.

Så fidusen består i, - ikke i at vi kristne har tjek på det hele - men blot i noget så
simpelt som at ABE EFTER JESUS.

Det kan nemlig selv et lille barn finde ud af!
(og dermed er frelsen mulig også for dette)

Ihukom hvad Jesus sagde, da Han gik på Jorden: Følg Mig!

Så vælg i dag, en gang for alle at få haven din ordnet.

Alt hvad du skal gøre er blot at gi' Havemanden TILLADELSE til at komme ind
(og gøre sit gode arbejde i haven)

Sig fx. blot:

Jesus! Jeg fatter ikke en pind af det hele, men kom ind i mit liv, fordi jeg har brug
for dig, og jeg tror på, at Du vil mig det godt. Amen!

Og hvis først du og Jesus er blevet gode venner, da skal Han nok lede dig resten
af vejen til Paradis.

Undervejs - ja, der vil Han sikkert også overbevise dig om synd, men frygt ikke.

Han gør det som en gentleman; som den kloge gartner!

Så fat blot mod

Han elsker dig!

Og kærligheden TVINGER ikke, så Han TILTVINGER sig ikke adgang i din have.

Du må derfor selv invitere Ham indenfor ved blot at sige: Jesus, kom ind!

Wish You luck and God's blessings ... :-)

-

Om vi kristne stadigvæk begår synd ?

Ja, SELVFØLGELIG!

Hver dag skal nye spirede frø fra ukrudtsplanter ***korsfæstes***, så de dør
og derved mister deres magt!

Jo før, desto bedre ... :-)

Vous comprenez?

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Kall, Mogens (06.02.2016, 14:18)
"Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et> skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.religion
News:no.samfunn.religion
Sent: Saturday, February 06, 2016, CET 12:24, GMT 11:25
Subject: Re: Kristen dialog med muslimer
18922 news:56b5d7e2$0$296$14726298[..]
> og derved mister deres magt!
> Jo før, desto bedre ... :-)
> Vous comprenez?


Bevares!

Så findes der også nogle kristne, som af en eller anden grund IKKE kommer til
Jesus med deres synd.

De minder "lidt" om ... (input billedeksempel fra GT) ...Ezekiel 47:1-12, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Den livgivende kilde fra templet

47 Så førte manden mig tilbage til indgangen til tempelhallen. Og
se, der sivede vand ud under templets indgangsparti ved den
østlige mur, syd for indgangen. Det løb videre i østlig retning
syd om alteret.

2 Han førte mig så ud gennem nordporten og rundt til den ydre
østport, hvor jeg så en tynd strøm af vand komme ud på sydsiden af
østporten.

3 Han fulgte derefter strømmen mod øst med sin målestok i hånden,
og jeg gik med ham. Da han havde målt 1000 alen, bad han mig gå ud
midt i strømmen. På det sted gik vandet mig til anklerne.

4 Så gik vi videre. Efter 1000 alen mere bad han mig igen gå ud
midt i strømmen. Denne gang nåede vandet mig til knæene. 1000 alen
længere fremme bad han mig igen gå ud i strømmen, og vandet nåede
mig til hofterne.

5 Efter endnu 1000 alen var strømmen blevet til en rivende flod så
dyb, at jeg ikke kunne vade igennem den. Man var nødt til at
svømme.

6 »Du menneske, hvordan tror du, det skal forstås?« spurgte han.
Derpå bad han mig komme op på bredden igen.

7 Da jeg var kommet tilbage til bredden, så jeg, at der voksede en
mængde træer på begge sider af floden.

8 »Floden flyder østpå gennem ødemarken og Jordandalen til Det
Døde Hav,« forklarede han. »Når den kommer derned, kommer der liv
i Det Døde Hav.

9 Overalt, hvor floden kommer hen, kan levende væsener trives. Det
skal vrimle med fisk i Det Døde Hav, for når floden strømmer ud i
det, bliver vandet forandret. Hvor som helst floden vælder frem,
bliver der liv.

10 Langs bredden af Det Døde Hav vil der stå fiskere, lige fra
En-Gedi til En-Eglajim, og dér vil de hænge deres net til tørre.
Det skal vrimle med alle slags fisk i Det Døde Hav ligesom fiskene
i Middelhavet.

11 Men sumpene og vandhullerne bliver ikke forandret, de er stadig
fulde af salt.

12 Langs flodbredden skal der vokse alle slags frugttræer. Deres
blade falder ikke af, og de holder ikke op med at bære frugt. Hver
måned bærer de nye frugter, for floden får sit vand direkte fra
templet. Frugterne skal tjene til føde, og bladene til lægedom.«

Betydningen er følgende:

Gud Helligånd tager bolig i et menneskes hjerte, når vi siger ja til Jesus.

Det er som en flod. apropos Tempelkilden.

Jo mere vi giver Ham lov til, desto kraftigere bliver strømmen.

Men husk på - som sagt - at Gud er en gentleman, som altså IKKE tiltvinger
sig adgang (med trusler osv. som en tyran gør).

Han elsker dig (og ***respekterer*** dig derfor)!

Du må derfor selv GÅ LÆNGERE UD I FLODEN, hvis du ønsker et liv
i overflod (som Jesus har lovet).

Bliv endelig IKKE stående inde på bredden, apropos kontrol-mani.

(Mig stoler ikke på Jesus; mig derfor ikke gå ud i floden for sæt nu
mig ikke kan bunde og drukner!)

Kontrol-mani er et udtryk for mistillid, og den kan kvæle troen, så pas på!

Gud vil mægtig gerne lede dig HVER ENESTE DAG, apropos de såkaldte
***forud*** beredte gerninger, som Gud selv har lagt til rette, jævnfør Ef. 2,10 ...


Nå ...

Nu tilbage til del-emnet:

Så findes der også nogle kristne, som af en eller anden grund IKKE kommer til
Jesus med deres synd.

Hvad minder de dig om ?

Sunde planter, der vokser langs flodbredden ?

Nej vel!

De minder "lidt" om det stillestående vand, sumpene og vandhullerne, der er
begyndt at rådne!

INTET kan her vokse!

Når det er særlig slemt; altså den synd de klamrer sig til, da har Paulus ligefrem
sagt til os andre, at vi skal holde os borte fra dem, apropos kirketugt, 1.Kor 5 ...


Hvorfor ?

Fordi der er tale om ***SMITTEFARE***!

Husk på, at vi er tilgivede ***SYNDERE***, og det vil altså sige, at der
FORTSAT i vores menneskenatur er en tilbøjelighed til synd. Den ligger
i vor personlighed som en art ukrudtsfrø!

Vi kan - med andre ord - blive fristet over evne!

Derfor er mit råd til jer alle:

Lad være med at lege med ilden, hvad enten det nu er "uskyldig" flirten med
naboens ægtefælle ... NB! DET GÆLDER BÅDE FOR MÆND OG KVINDER.

Om disse såkaldte kristnes tro er ægte ?
(som ikke kommer til Jesus med deres synd)

Tja ...

Nu skal jeg jo lige passe på, at jeg ikke leger dørvogter i Guds Rige, for det har
jeg nok ikke kompetance det!

Men i begrebet kirketugt ligger der et klart budskab om, at vedkommende er
UDENFOR kirkesamfundet (hvilket vil sige fortabt, hvis der fortsættes UDEN
kursændring).

Så det er meget alvorlige ting, vi her taler om!

Formålet med Kirketugten er, at få vedkommende til at indse, at han/hun er ved at
gå fortabt IGEN!

(Det hedder psykisk press på dansk, men det kan altså ikke være anderledes!)

Hvorfor ?

Fordi det kan få nogle på bedre tanker! ... .-)

Omvendelse hedder det "vist nok" på dansk!

Så mit råd til dig er: Hold dig borte fra dem, at de ikke trækker dig bort fra det
levende vand (Gud Helligånd)!

(Så skal Gud nok ta' sig af deres genopdragelse. Han kan bruge lidelsens smeltedigel
til at kalde på dem eller noget andet. Ansvaret er Hans; ikke dit. Du skal blot udvise
***loyalitet*** overfor Ham, så Kirketugtens advarsel bliver TROVÆRDIG overfor
"patienten", eller hvad vi nu kan kalde den navnkristne, men dog på vej til fortabte sjæl.)

Og hvis dit liv er, kære læser, som det stillestående vand (apropos sumpene og vandhullerne)?

Tja ...

Så findes der nok kun én "medicin-kur":

Omvend dig
(kom til Jesus med din synd)

For det er nok her skoen klemmer!

Vous comprenez?

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Terje Henriksen (07.02.2016, 18:14)
Den 05.02.2016 09.03, skrev Andreas Falck:
> Den 04-02-2016 kl. 23:31 skrev Terje Henriksen:
> Du kan aldrig blive frelst ved at afstå fra synd.
> Men når du er et omvendt menneske, der har givet Jesus plads i dit
> hjerte, vil man ikke længere have lyst til at begå synd, tvært imod.
> Det er altså Guds nåde, den der giver os frelsen, der også giver os
> viljen til at afstå fra synden.
> Og det er jo noget helt andet end det du siger, hvor medtager "frelse
> ved egne gerninger" for at kunne opnå frelsen, og det er præcis lige der
> du tager fundamentalt fejl.


Det er ikke det jeg sier. Jeg sier at dersom vi ikke er villige til å
avstå fra synd, får vi neppe Guds nåde.
> Bekendelse og anger over synd er på samme måde et resultat af Guds nåde,
> og bekendelse og anger fører så frem til tilgivelsen.


Det er nok en følge av vår egen vilje, som fører til Guds nåde.

> At bekende og
> angre sin synd indebærer også at man fra da af ikke længere ønsker at
> begå synd, men i stedet ønsker at leve op til det forbillede Jesus med
> sit liv gav os.


Men det er noe vi må bestemme oss for, bruke viljen til.
> gerninger fører ikke til frelse, da alle har syndet. De "rigtige"
> gerninger er en følge af omvendelsen og tilgivelsen, men da alle jo har
> syndet findes der ingen af vore egne gerninger der formår at kunne
> frelse os og sone den synd vi allerede har begået. Det er det kun Jesu
> død der kan.


Djevelen er ikke villig til å slutte å synde, og får derfor ikke Guds
nåde. Om han skulle finne på å slutte å synde, får han neppe Guds nåde
da heller, pga. av all djevelskap han står bak.
Terje Henriksen (11.02.2016, 07:09)
Den 06.02.2016 12.24, skrev Kall, Mogens:
[..]
> og derved mister deres magt!
> Jo før, desto bedre ... :-)
> Vous comprenez?


Det hender at folk som lever i utroskap og ikke er villige til å slutte
med det, går til alters i kirka for å få syndenes forlatelse. Det får de
ikke; Jesus, en Herre eller en engel som kan gi dem det, går forbi dem.
Det har jeg fått "se", og en som var i den situasjonen har forlalt om det.
Terje Henriksen (11.02.2016, 07:12)
Den 06.02.2016 13.18, skrev Kall, Mogens:
[..]
> (kom til Jesus med din synd)
> For det er nok her skoen klemmer!
> Vous comprenez?


Lignelsen kan sikkert også forstår bokstavelig. Det er ikke utenkelig at
Gud kan skape liv i Dødehavet.
Lignende emner