zui > videnskab.* > videnskab.jura

Jan Kronsell (11.12.2009, 14:58)
Hvis man ikke er fyldt 18, skal forældre/værge underskrive eventuelle
kontrakter. Kan sådanne kontrakter forpligte den pågældende efter det fyldte
18. år?

Kan fx en 17-årigs forældre underskrive en kontrakt, der forpligter den 17.
årige i fx 5 eller 10 år, eller kan de kun underskrive en kontrakt, der
forpligter ham til han fylder 18?

Det er juraen, jeg er interesseret i - ikke moralen - gerne med henvisninger
til lovgivning.

Jan
Peter W. (11.12.2009, 16:59)
On Dec 11, 1:58 pm, "Jan Kronsell" <kronsell(nomorespam)>
wrote:
> Hvis man ikke er fyldt 18, skal forældre/værge underskrive eventuelle
> kontrakter. Kan sådanne kontrakter forpligte den pågældende efter det fyldte
> 18. år?
> Kan fx en 17-årigs forældre underskrive en kontrakt, der forpligter den 17.
> årige i fx 5 eller 10 år, eller kan de kun underskrive en kontrakt, der
> forpligter ham til han fylder 18?
> Det er juraen, jeg er interesseret i - ikke moralen - gerne med henvisninger
> til lovgivning.


Værgen har ret til at disponere på den mindreåriges vegne i økonomiske
anliggender, jf. værgemålslovens § 1, stk. 3. Den mindreårige er
derfor forpligtet af de aftaler værgen indgår. Der er ikke særlig
hjemmel i loven for at tilsidesætte langvarige aftaler fordi den
mindreårige fylder 18 år. Aftalen kan derfor kun tilsidesættes i
medfør af de almindelige aftaleretlige regler.

Værgen har dog pligt til at varetage den mindreåriges interesser,
herunder økonomisk, jf. §§ 24 og 25, samt pligt til at spørge den
mindreårige om større beslutninger, såfremt denne er over 15 år, jf.. §
26, stk. 1. Tilsidesætter værgen sine pligter, er han
erstatningsansvarlig efter culpareglen over for den mindreårige, jf. §
31.

En værge kan således forpligte en mindreårig efter det fyldte 18. år,
men har han uagtsomt eller forsætligt handlet i strid med den
mindreåriges interesser, kan han ifalde erstatningsansvar.
Jan Kronsell (11.12.2009, 17:07)
Peter W. wrote:
[..]
> En værge kan således forpligte en mindreårig efter det fyldte 18. år,
> men har han uagtsomt eller forsætligt handlet i strid med den
> mindreåriges interesser, kan han ifalde erstatningsansvar.


Konkret kan en værge fx derfor indgå en kontrakt (for fx sin søn) med en
professionel fodboldklub, der binder sønnen, til denne er fx 23?

Hilsen
Jan
Peter Knutsen (11.12.2009, 17:19)
Jan Kronsell wrote:
> Konkret kan en værge fx derfor indgå en kontrakt (for fx sin søn) med en
> professionel fodboldklub, der binder sønnen, til denne er fx 23?


Af ren nysgerrighed: Hvilke andre kontrakttyper kan man forestille sig,
der er bindende i halve eller hele årtier, og som kan indgås på vegne af
en umyndig teenager?
Jan Kronsell (11.12.2009, 17:39)
Peter Knutsen wrote:
> Jan Kronsell wrote:
> Af ren nysgerrighed: Hvilke andre kontrakttyper kan man forestille
> sig, der er bindende i halve eller hele årtier, og som kan indgås på
> vegne af en umyndig teenager?


En 17-årig, der gerne vil købe et eller andet meget dyrt, der skal
tilbagebetales over flere år, fx en bolig. Og hvor forældrene er enige
selvfølgelig :-)

Jan
Hekatombe (11.12.2009, 17:58)
On 11-12-2009 16:39, Jan Kronsell wrote:
> Peter Knutsen wrote:
> En 17-årig, der gerne vil købe et eller andet meget dyrt, der skal
> tilbagebetales over flere år, fx en bolig. Og hvor forældrene er enige
> selvfølgelig :-)


nej, en under 18 kan ikke skifte gæld.
Peter W. (11.12.2009, 18:16)
On Dec 11, 4:07 pm, "Jan Kronsell" <kronsell(nomorespam)>
wrote:
> Peter W. wrote:
> Konkret kan en værge fx derfor indgå en kontrakt (for fx sin søn) med en
> professionel fodboldklub, der binder sønnen, til denne er fx 23?
> Hilsen
> Jan- Hide quoted text -


Ja, det kan han godt, men hvis han ikke har sønnens samtykke, bliver
det i sidste ende ham der evt. skal betale erstatning i anledning af
kontraktens misligholdelse.
Bertel Lund Hansen (11.12.2009, 19:45)
Hekatombe skrev:

> nej, en under 18 kan ikke skifte gæld.


Nej, men det kan hans værge på hans vegne.
Hekatombe (11.12.2009, 20:43)
On 11-12-2009 18:45, Bertel Lund Hansen wrote:
> Nej, men det kan hans værge


Citat fra det link som jeg gav tidligere: "Værgen må nemlig ikke uden
statsamtets samtykke stifte gæld for en umyndig udover, hvad der
sædvanligvis kræves til fyldestgørelse af hans eller hendes fornødenheder."
Så det var vist et nej, med en undtagelse.
I hvilke tilfælde er det muligt for en over 15 og under 18 år at have
nogle "fornødenheder" som forældrene ikke skal tage sig af. Mad, tøj og
tag over hovedet skal forældrene vel stadigvæk tage sig af.
Jan Kronsell (12.12.2009, 14:31)
Peter W. wrote:
> On Dec 11, 4:07 pm, "Jan Kronsell" <kronsell(nomorespam)>
> wrote:
> Ja, det kan han godt, men hvis han ikke har sønnens samtykke, bliver
> det i sidste ende ham der evt. skal betale erstatning i anledning af
> kontraktens misligholdelse.'


Betale erstatning til hvem? Til sønnnen - der bare gerne vil hjem?

Jan
Peter W. (12.12.2009, 14:48)
On 12 Dec., 13:31, "Jan Kronsell" <kronsell(nomorespam)>
wrote:
> Peter W. wrote:
> Betale erstatning til hvem? Til sønnnen - der bare gerne vil hjem?
> Jan- Skjul tekst i anførselstegn -


Hvis sønnen misligholder kontrakten, kan han ifalde erstatningsansvar
over for klubben, men hvis værgen har indgået kontrakten uden sønnens
samtykke, har han tilsidesat sine pligter, og vil derfor være
erstatningsansvarlig for sønnens tab.
Jan Kronsell (13.12.2009, 16:30)
Peter W. wrote:
> On 12 Dec., 13:31, "Jan Kronsell" <kronsell(nomorespam)>
> wrote:
> Hvis sønnen misligholder kontrakten, kan han ifalde erstatningsansvar
> over for klubben, men hvis værgen har indgået kontrakten uden sønnens
> samtykke, har han tilsidesat sine pligter, og vil derfor være
> erstatningsansvarlig for sønnens tab.


Konkret problemstilling:

Søn vil gerne spille i udlandet. Der skrives med forældres hjælp en kontrakt
fra ca.23 år.
To år asenere vil søn gerne hjem. Klubben vil ikke lade ham gå, da han har
kontrakt 5 år endnu.
Søn synes, at det er urimeligt, at han er bundet af en kontrakt, som han
ikke har skrevey under på.

Men som jeg forstår det, er der ikke noget at gøre. Økonomisk er der ingen
mulighed for søn/far for at købe sig ud af kontrakten.

Jan
Peter W. (13.12.2009, 19:01)
On Dec 13, 3:30 pm, "Jan Kronsell" <kronsell(nomorespam)>
wrote:
> Peter W. wrote:
> Konkret problemstilling:
> Søn vil gerne spille i udlandet. Der skrives med forældres hjælp enkontrakt
> fra ca.23 år.
> To år asenere vil søn gerne hjem. Klubben vil ikke lade ham gå, da han har
> kontrakt 5 år endnu.
> Søn synes, at det er urimeligt, at han er bundet af en kontrakt, som han
> ikke har skrevey under på.
> Men som jeg forstår det, er der ikke noget at gøre. Økonomisk er der ingen
> mulighed for søn/far for at købe sig ud af kontrakten.


Det første sted at kigge er i selve kontrakten. Tager den stilling
til spørgsmålet?

Man kan ikke blive tvunget til at opfylde en ansættelseskontrakt.
Derfor vil klubben (i mangel af særlig aftale) have et erstatningskrav
mod sønnen, hvis han ikke overholder kontrakten. På den måde kan man
købe sig ud af kontrakten, men det kan efter omstændighederne blive
dyrt.
Jan Kronsell (14.12.2009, 15:24)
Peter W. wrote:
> On Dec 13, 3:30 pm, "Jan Kronsell" <kronsell(nomorespam)>
> wrote:
> Det første sted at kigge er i selve kontrakten. Tager den stilling
> til spørgsmålet?
> Man kan ikke blive tvunget til at opfylde en ansættelseskontrakt.


Enig.Og det er netop miseren.

Jan
[..]
Lignende emner