zui > videnskab.* > videnskab.general

Jahnu (11.04.2019, 03:23)
Mennesket har brug for religion for ikke bare at være et dyr, der
lever for at spise, sove, parre sig og forsvare sig. Religion, eller
det at være bevidst om Gud, er faktisk det eneste der adskiller
mennesket fra dyret.

Alle levende væsener deler fire nødvendigheder - de spiser, se sover,
de formerer sig, og de forsvarer sig. Kun i den menneskelige livsform
har sjælen en enestående mulighed for at blive bevidst om Gud.

Ifølge den vediske version har enhver ægte religion fire støttepiller
- barmhjertighed, ærlighed, forsagelse og renlighed. Disse religionens
fire støttepiller bliver ødelagt af de fire basale former for synd -
kødspisning (drab på andre levende væsener), indtagelse af rusmidler,
utilbørlig sex og hasardspil.

Barmhjertighed bliver nedbrudt af kødspisning. Forsagelse bliver
nedbrudt af rusmidler. Renlighed bliver nedbrudt af utilbørlig sex, og
ærlighed bliver nedbrudt af hasardspil.

Læg mærke til hvordan disse fire syndfulde handlinger, der altså
nedbryder religionens fire støttepiller, udbredes i al litteratur,
film, og kunst i den moderne kultur. Ja, folk bliver simpelthen
indoktrineret til at synes, at de fire former for synd er noget helt
normalt og endda eftertragtelsesværdigt.

Det viser meget klart hvilke ugudelige kræfter, der styrer verden, når
folk aktivt tilskyndes til at begå syndefulde handlinger.

I den vediske tradition symboliseres religion ved tyren, og tyrens
fire ben er religionens støttepiller. Det er værd at bemærke, at de
gamle cimbrer-stammer fra Nordjylland dyrkede tyren. Det kaldes
hedenskab og afgudedyrkelse af kirken, men cimbrerne var langt tættere
på ægte religion end fx. den danske folkekirke. At de gamle cimbrere
dyrkede tyren, viser tilligemed, at de vediske religioner har
inspireret religion over hele verden.

Fx. er der i Ålborg-bymidte en stor statue af en tyr. Denne tyr er
religionen personificeret, men det er nok de færreste ålborgensere,
der er klar over dette :)

Man opnår den menneskelige livsform efter gennem den evolutionære
proces at have gennemgået 8.400.000 former for liv. Denne
menneske-form er spoleret for de indbildske tåber, der ikke søger ly
under Govindas lotus-fødder. --Brahma-vaivarta Purana
Lyrik (11.04.2019, 10:14)
Den 11-04-2019 kl. 03:23 skrev Jahnu:
< Denne menneske-form er spoleret for de indbildske tåber, der ikke søger ly
> under Govindas lotus-fødder. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Danskeren opfordres til at søge beskyttelse under "Govinda"'s "Ko
bekytterens fødder"

Krisna var kodreng en overgang og var derfor "køernes beskytter". Som
jeg allerede har sagt, så er alle menneskets guders ophav berømte mennesker.
Her en berømt kodreng!-Krisna.

jens
Jahnu (12.04.2019, 00:48)
On Thu, 11 Apr 2019 10:14:28 +0200, Lyrik <jenserikbech>
wrote:

>Danskeren opfordres til at søge beskyttelse under "Govinda"'s "Ko
>bekytterens fødder"
>Krisna var kodreng en overgang og var derfor "køernes beskytter". Som
>jeg allerede har sagt, så er alle menneskets guders ophav berømte mennesker.
>Her en berømt kodreng!-Krisna.


Det sjove er, at dengang dine forfædre rendte rundt med køller og
boede i huler, arbejdede man allerede i den vediske kultur med
avanceret matematik, man havde allerede opfundet tallet 0 og det
decimale talsystem, og man havde beskrevet vores solsystem ned i
mindste detalje. Hvem andre end en misundelig fladpande eller en eller
anden kirkefims vi ikke lade sig imponere af den vediske kultur.

Krishna siger:

Jeg er kilden til alle åndelige og materielle verdener. Alting
udstrømmer fra Mig. De vise, der ved dette til fulde, beskæftiger sig
i Min hengivne tjeneste og tilbeder Mig af hele deres hjerte. (Bg
10.8)

Ateister (og kristne for den sags skyld) har det med at håne og
latterliggøre den vediske kultur og litteratur, som de siger, blot er
fabrikeret af nogle primitive, indfødte normadestammer, der levede i
Indien for længe siden. Men hvilken slags indfødte ville skrive på et
sprog, der er så perfekt i komposition, grammatik og rytme, at det
tager moderne sprogforskere mindst 10 års studier bare nogenlunde at
mestre grammatikken? De fleste sprogvidenskabelige forskere anerkender
i dag, at sanskrit er det ældste kendte sprog og muligvis moderen til
alle de moderne sprog vi kender idag.

Hvilken slags indfødte ville for mere end 5000 år siden formulere
tidsenheder baseret på atomers bevægelser helt nede fra 1/10.000 del
af et sekund op til universets totale livslængde?
(Jf. Srimad Bhagavatam 3.11.1-12)

Hvilken slags indfødte kunne give en nøjagtige beskrivelser af alle
planeterne i vores solsystem, nogle af hvilke moderne forskere kun for
nyligt har opdaget? For slet ikke at tale om beskrivelser af planeter
i universet, der endnu er ukendte for den moderne naturvidenskab.
(Jf. Srimad Bhagavatam, Surya Siddhanta, samt de fleste Purana'er)

Hvilken slags primitive indfødte ville være i stand til at opsummere
og kategorisere alle eksisterende livsarter i universet i forhold til
deres bevidsthedsmæssige udvikling, inklusiv 400.000 menneskelige
arter? (Jf. Padma Purana)

Hvordan kan det være at den vediske litteratur (der altså er et
produkt af et primitive indfødte) indeholder systematiske, detaljerede
og højt avanceret informationer om emner så som:

* Medicin, diagnostisering og helse.
Ayurveda og Garuda Purana indeholder diagnostiseringer af og naturlige
lægemidler mod alle kendte lidelser. En god ayurvedisk læge kan
bestemme enhver sygdom simpelthen ved at tage pulsen tre steder på
håndledet. Ayurvediske klinikker findes i de fleste lande rundt
omkring i verden, og er højt værdsatte og succesfulde.

* Musik
Den vediske musikvidenskab hører til en af de mest sofistikerede og
komplicerede i verden, hvor rytmer og skalaer er forbundet med særlige
stemninger og tidspunkter på dagen (raga). Det var almindelig kendt i
den vediske kultur at særlige lydvibrationer har forskellige
indvirkninger på det menneskelige sind.

* Politik
Det vediske samfunds politiske struktur tillod indbyggerne at leve
under fredfyldte og velstående omstændigheder under helgenagtige
regenter, der havde nøje indsigt i menneskelig psykologi. Varnasrama
dharma samfundssystemet garanterede, at alle var beskæftiget i
overensstemmelse med deres fysiske og psykiske evner og samtidigt var
de sikret gradvist at kunne avancere i åndelig forståelse med henblik
på endelig befrielse fra den materielle verden. Alle kontinenter var
kendte og regelmæssig handel og udvekslinger fandt sted.
(Jf. Mahabharata, Bhagavat og andre Purana'er)

* Arkitektur
Konstruktioner af templer og andre bygninger blev udført ifølge
skriftlige retningslinier (Shilpa shastra). Man kan stadig observere
resterne af nogle af den vediske arkitekturs pragtværker (Kanchi
Puram, Mahabali Puram, Jagannath Puri for at nævne nogle få). Der er
tale om imponerende bygningværker konstruerede fra solide stenblokke
efter en teknik, der end ikke har kunne overgås med den mest moderne
teknologi. Der var vægge indlagte med ædelstene (De blev alle plyndret
af indtrængende muslimer og englændere). Disse bygninger havde air
condition baseret på rindende vand, perfekt akkustik etc.
Udskæringerne i sten taler for sig selv. I Purana'erne finder vi
beskrivelser af interiøre der langt overgår noget moderne sidestykke,
med ædelstensindlagte møbler og indendørs swimming pools. Sådanne
beskrivelser bekræftes også i værker af mogulske og andre muslimske
besættere (1100 - 1500 e.kr.) såvel som i 'En Indiensrejsendes dagbog'
af Tavernier, der også var den, der bragte Hope og Koh-i-noor
diamanterne til Europa.

* Matematik
Det er fra Vedaerne (Shulba sutras) vi har decimal systemet, tallet 0,
ligninger med ukendte faktorer repæsenteret af bogstaver, og det
moderne talsystem. De første eksempler på aritmetik, kvadrat- og
kubikrødder, geometri, trigonometri, findes i Vedaerne, og det var
Aryabhattader, der i 497 e.kr. udregnede Pi til at være 3.1416.

* Krigsførelse
Under den vediske tidsalder var det kun Kshatriya'er (medlemmer af
krigerkasten) der beskæftigede sig med krig og vold. Civile blev
aldrig involverede i eller ofre for krigshandlinger, der altid fandt
sted på afsides liggende slagmarker efter særlige regler og
foreskrifter. Et par få eksempler: En, der vendte ryggen til, en, som
var panikslagen, en, som var forvirret, eller en, der flygtede, var
fredet og måtte ikke slås ihjel. Man kæmpede kun mens solen var oppe.
Krigere, der besad himmelske våben, måtte kun anvende disse våben
(udløst vha. mantras) mod andre krigere, der også besad dem.

Vediske soldater kendte til en psykisk teknologi, der ikke kendes i
dag, og som gjorde dem i stand til gennem lydvibrationer (mantras) at
udløse elementer som ild, vand, eller luft og rette dem mod en fjende.
De kunne også gennem mantra'er udløse brahmastra'en, der var det
ultimative ødelæggende våben, der nærmest kan sammenlignes med en
kontrolleret udløsning af atomenergi. (Jf. Mahabharata og Bhagavat
Purana) Dhanur vedaen var den Veda, der beskrev krigskunst. Efter
slaget på Kurukshetra blev Dhanur Vedaen af brahminerne pålagt en
forbandelse, der gjorde, at den ikke ville være virkningsfuld mere i
Kali-yuga.

* Kunst
Også drama, teater, poesi, skulptur, dans og andre kunstarter er der
gjort detaljeret rede for i Vedaerne. De udskæringer, der udsmykker
templer, Bharat-natyam og andre former for dans, samt de mere en
3.000.000 vers der udgør den vediske litteratur, er i sig selv bevis
på, at Vedaerne var yderst sofistikerede mht. til kunstarterne og alle
andre videnskaber. Der siges i dag kun at være ca. 7 procent tilbage
af den vediske litteratur. Ufatteligt mange templer, skrifter og
biblioteker blev systematisk tilintetgjort af muslimske invadører.

Desuden er der beskrevet mange andre emner i Vedaerne - åndelige,
metafysiske og filosofiske - såvel som emner der vedrører økonomisk
udvikling, psykologi og sansenydelse. Hvordan kunne primitive indfødte
have kundskab om alt dette? Hvordan kunne de i det hele taget læse og
skrive? Hvordan kunne de beskrive planeternes omløbsbaner og forudsige
måne og solformørkelser? Hvorfra havde de kendskab til, at stof er
sammensat af atomer? Hvis de vidste alt dette, hvorfor skulle de så
fabrikere den detaljerede metafysiske viden i Vedaerne, der beskriver
Gud og sjælen og alle eksistentielle spørgsmål?

Hvis Krishna og den vediske kultur blot er et produkt af nogle
hinduers fantasier og ønsketænkning, hvorfor ville en videnskabsmand
som Oppenheimer så studere Bhagavad Gita? Hvorfor er Vedaerne,
specielt Bhagavad Gita, blev studeret og prist af så navnkundige
personligheder som Thoreau, Emerson, Kant, Hegel, Schopenhauer,
Scweizer, Einstein og Jung og mange andre berømte filosoffer og
videnskabsmænd meget mere betydningsfulde og vigtige for
verdenshistorien end nogle af de ateister, der har travlt med at
affærdige Vedaerne som mytologi? Set i lyset af at så berømte og
betydningsfulde mennesker har æret og anerkendt Vedaene, virker det
dobbelt dumt at sammenligne dem med Anders And som en uoplyst stakkel
gjorde her i gruppen.

Hvordan kan det falde nogen ind at foreslå, at disse respekterede
lærde personligheder var fjolser, der intet bedre havde at foretage
sig med deres værdifulde tid end at studere mytologiske overleveringer
fra nogle uciviliserede indfødte? Eller kunne det muligvis forholde
sig således, at den vediske litteratur netop er det, den selv påstår,
den er? - nemlig forbrugervejledningen til universet der blev givet
til menneskeheden af den Højeste Herre selv i tidernes morgen ved
begyndelsen af skabelsen og derefter skrevet ned og videregivet gennem
tiderne fra lærer til elev (discipelrækken).

Ateister er meget ivrige efter at bevise, at Gud og religion i
almindelighed er falske størelser. Men en falsk størelse kan kun
forstås udfra dens ægte modstykke. Det er heri ateisters fejltagelse
består - de har ingen kendskab til den ægte vare. Noget kan kun være
falskt i modsætning til sandt. Alle deres argumenter hviler på en
falsk opfattelse af guder og religioner, der blot er menneskeskabte
fænomener opstået i nyere tid.

Ateister ville fremstå som mindre fordomsfulde, hvis de ville tage sig
tid til at sætte sig ind i den ægte version af det, de er modstandere
af. Før de gør det, ved de ikke engang, hvad de opponerer imod. De er
som regel kun bekendte med argumenterne mod den religion, de voksede
op med, men hvis den religion, de voksede op med, ikke er andet end en
udvandet, forvansket udgave af den ægte vare, hvad har de så at have
deres modstand og argumenter i?

Men ligesom deres religiøse fætre i kirken viser de fleste ateister
sig faktisk først og fremmest at være arge modstandere af information
og oplysning om Gud. Således har de bare skiftet en form for dogmatisk
fanatisme ud med en anden. Hvadenten de kalder sig religiøse eller
ateister, er det de samme fordomme, de ligge under for - nemlig
fordommen mod ægte kundskab om Gud.
Jahnu (12.04.2019, 01:31)
I en ikke så fjern fremtiden vil den generelle menneskemasse miste den
indgroede tro på et materialistisk livssyn - gradvis evolution, liv
fra kemikalier, en tilfældig opståen af universe osv. - teorier, der
er blottet for videnskabelig bevisførelse, teorier, der i øgende grad
mødes med vantro af prominente videnskabsfolk, men som ikke desto
mindre udbredes til befolkningen som videnskabelige, veletablerede
fakta.

Pga. den bhakti-bevægelse, der beyndte i 1500 tallet i Bengalen med
Chaitanya Mahaprabhu, der er Gud selv, og hvorfra Hare Krishna er det
moderne udspring, sker der for øjeblikket i verden en voksende trend
af Gudserkendelse og de åndelige dimensioner i tilværelsen.

Det er en langsom proces, vi befinder os trods alt i Kaliyuga, den
mest degenereret af tidsaldre, men hvis vi har lidt historisk
bevidsthed, vil vi vide, at sandsigerne i ethvert samfund altid er
begyndt som en foragtet og hånet minoritet.

Srila Prabhupada says:

Our fighting is against atheism. They say, there is no God. God is
dead. I am God. You are God. We are fighting against these principles.
So our fighting is very strong. Don't think that we are sitting idly.
I have come here to fight with these atheists. We go everywhere. We
are fighting with atheists all over the world.

The servant should be as good as the master. That is servant. Because
sometimes servants may be challenged. So that is the qualification of
Krishna's servant. Krishna's servant must be always equipped, because
they have to meet so many opposing elements...Practically the whole
material world is full of duskritam. They want to create God. They
don't want to become servant of God. That is their challenge.
Therefore, anyone who is claiming to become servant of God, Krishna,
he must be well equipped to meet the challenging spirit of others.

Following in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu, all the
preachers engaged in the service of ISKCON should be very expert in
putting forward strong arguments and defeating all types of atheists.
db (15.04.2019, 15:34)
On Thu, 11 Apr 2019 10:14:28 +0200, Lyrik wrote:

[..]
> mennesker.
> Her en berømt kodreng!-Krisna.
> jens


Kan vi ikke være fri for al denne sludder om gud eller
ej her i videnskab.dk? Det har intet med videnskab at
gøre. De andre ng'er, OK.
Lyrik (16.04.2019, 10:17)
Den 15-04-2019 kl. 15:34 skrev db:
> On Thu, 11 Apr 2019 10:14:28 +0200, Lyrik wrote:
> Kan vi ikke være fri for al denne sludder om gud eller
> ej her i videnskab.dk? Det har intet med videnskab at
> gøre. De andre ng'er, OK. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,


Pjat med dig! Gudernes forhold til mennesket og omvendt, burde være oppe
på et videnskabeligt plan.
Videnskaben består i at alle menneskets udnævnte guder er berømte
mennesker i en eller anden datid.
Beviset er at ingen gud ved hvad der skete før menneskets eksistens.
Ingen gud har dinosaurer på sit repertoire!
Hvorfor skaber mennesket guderne? Vel for at få noget at tro på!
Men når de gør det den ene gang efter den anden,-kontinuerligt-så kan
man måske forudsige hvem som bliver den næste gud?

Måske er "Videnskaben" den næste gud?

I hvert fald reagerer du med at være krænket over at din gud bliver gået
for nær.

jens
Bertel Lund Hansen (16.04.2019, 10:25)
Lyrik skrev:

>> Kan vi ikke være fri for al denne sludder om gud eller
>> ej her i videnskab.dk? Det har intet med videnskab at
>> gøre. De andre ng'er, OK.


> Pjat med dig!


Nej, det var ikke pjat. Det var rigtigt.

> Gudernes forhold til mennesket og omvendt, burde være oppe på
> et videnskabeligt plan.


Det kan man mene, men så længe det ikke er det, hører det ikke
hjemme her.
Jahnu (17.04.2019, 02:59)
On Mon, 15 Apr 2019 13:34:00 -0000 (UTC), db
<dieterhansbritz> wrote:

>Kan vi ikke være fri for al denne sludder om gud eller
>ej her i videnskab.dk? Det har intet med videnskab at
>gøre. De andre ng'er, OK.


Nåeh, pas på du ikke begynder at græde.

dk.videnskab er intet andet end en flok ateister, der intet ved om
videnskab.

Hvad støtter de empiriske vidnesbyrd?

I nummer 11.2003 bragte vi artiklen Vediske kontra vestlige
opfattelser af Sadaputa Dasa, hvor han bl.a. skrev:

"…En stor mængde af bevismateriale fra det paranormale område støtter
realiteten af subtilt legemliggjorte væsener og mystiske
evner…Resultater af forskning på det paranormale felt stemmer overens
med det vediske syn på verden. Det giver empirisk støtte til det
vediske billede, og den vediske litteratur udgør en rationel,
videnskabelig ramme for forståelse af paranormale fænomener.."

Hvad betyder 'paranormalt' i denne forbindelse? Der findes næppe en
streng videnskabelig definition af ordet, men en antydning af ordets
betydning giver Sadaputa i det følgende:

"…Officiel videnskab er tilbøjelig til at afvise dette bevismateriale,
for det bryder med accepterede teorier. Teoretiske strukturer kan
imidlertid ændre sig, og mange betydelige videnskabsmænd har seriøst
studeret paranormale fænomener…"

Paranormalt må da altså betyde noget, som man - eller mere præcist
nogle - ikke vil gå med til at acceptere eksistensen af. Paranormale
ting findes i virkeligheden slet ikke, for gjorde de det, var de ikke
paranormale.

Denne artikel ser således på eksempler på påståede paranormale,
empiriske beviser for den vediske verdensopfattelse. 'Empirisk' eller
'empiri' refererer i denne forbindelse til viden, der indhentes med
vore sansers observationer igennem direkte iagttagelser, eksperimenter
osv. Det refererer også til vores fortolkning af de samme empiriske
data, som vore sanser indhenter.

Nu er empirisk viden altid behæftet med fejl og mangler. Vore sanser
er mangelfulde og kan aldrig give perfekt information om verden. De er
også ufuldstændige, for vore sanser kan aldrig sanse alting, men kun
et lille begrænset udsnit af virkeligheden.

Vi er også selv mangelfulde og kan nemt fejltolke empiriske data.
Derfor beviser empirisk viden i sidste ende ikke ret meget. Empiriske
data kan højst understøtte en given opfattelse, og de kan somme tider
vise, at en bestemt opfattelse eller teori umuligt kan være rigtig.

F.eks. siger det materialistiske livssyn, at alt kan forklares
materielt. Hvis der konstateres et empirisk fænomen, der ikke kan
forklares materielt, falder denne teori til jorden. Men fordi nogle
empiriske data modbeviser den materialistiske opfattelse, beviser de
ikke dermed automatisk den vediske teori. De gør den allerhøjst lidt
mere mulig eller sandsynlig.

Med dette i mente har jeg tænkt mig at gennemgå en række empiriske
fænomener, der underbygger Vedaernes virkelighedsforståelse. Faktisk
findes og observeres der talrige ting, som ikke skulle kunne findes
ifølge den officielle videnskabs teorier. I det følgende har jeg tænkt
mig at diskutere en række fænomener som dyr og væsener, der ikke
skulle findes, uacceptable arkæologiske og historiske vidnesbyrd,
UFO'er og rumvæsener, spiritistiske fænomener som varsler,
kommunikation med afdøde, spøgerier m.m.

Fantastiske væsener

Vedaerne beskriver mange fantastiske levende væsener i universet, i
alt 8.400.000. Mange af dem findes ikke her på jorden, og vi er vel
vant til at mene, at her på jorden har vi kun de 'normale' dyr, som
findes i en zoologisk have. Nogle iagttagelser tyder dog på, at visse
af Vedaernes mere fantastiske væsener også findes her på jorden.
Vedaerne omtaler således syena-ørnen, en kæmpefugl, der flyver imellem
planeterne. Den lægger æg, imens de flyver, og æggene udklækkes ved at
falde ned igennem atmosfæren.

Om der er tale om syena-ørne, er selvfølgeligt svært at sige, men
specielt i Nord- og Mellemamerika er der blevet set fugle af en
størrelse, at selv de største kendte fugle blegner ved sammenligning.
De største fugle kan ifølge zoologerne højst løfte nogle få kilo.

Trods det blev den 5-årige Marie Delex i 1838 i Schweiz fanget af
enorm fugl, der fløj væk med hende. To måneder senere blev hendes
svært tilredte lig fundet. I 1932 blev en norsk pige fanget af en
havørn og løftet op til en klippehylde i 200 meters højde (hun
overlevede), og i 1977 blev en 10-årig dreng i Illinois løftet en
meter i luften af en stor fugl. I alle tre tilfælde skulle der ikke
findes fugle, der er store nok til at løfte dem. De to piger vejede
omkring 20 kg, og drengen ca. 35 kg. Hvad var det for nogle fugle?

Vedaerne beskriver timingila-fisk og kæmpeslanger som Kaliya og
Vasuki. Findes de? Noget tyder i hvert fald på flere meget usædvanlige
kæmpevæsener i jordens have. Et eksempel er kraken, der er blevet set
i Norge og andre steder i Europa i 16-1700-tallet. Den norske biskop
Erik Pontoppidan skrev i 1753 om kraken, "det største havuhyre i
verden. Det er rundt, fladt og fuld af arme eller forgreninger." Han
fortalte videre, hvordan fiskerne kendte dette uhyre. Somme tider
skete det, at på steder, hvor vandet skulle være flere hundrede meter
dybt, ville det kun være 40-50 meter, og så vidste de, at der var en
krake og skulle passe på, at den ikke pludselig kom op til overfladen.
I 1680 skulle en mindre krake være strandet ved Alstedhaug i Norge, og
i 1673 strandede en kæmpekrake på mindst 30 meter ved Irlands
vestkyst.

Meget kendte er Loch Ness-uhyret i Skotland, men lignende væsener er
også blevet set andre steder. Et interessant eksempel er Hans Egedes
uhyre. Hans Egede var norsk præst og kaldes Grønlands apostel, fordi
han fra 1721-1736 missionerede på Grønland. Udover at missionere
gjorde han også en lang række naturiagttagelser, som han sammen med
sin søn Poul skrev om. De beskrev med tekst og tegninger mange
umiddelbart genkendelige dyr, men i et enkelt notat beskrives et dyr,
som ingen kan sætte navn på. Poul Egede skrev oversat til moderne
dansk:

"Den 6. (juli 1734) kom et meget skrækkeligt havdyr til syne. Det
rejste sig så højt over vandet, at hovedet ragede over vores mast. Det
havde en lang, spids snude og blæste som en hvalfisk, havde brede
store lapper, og kroppen syntes at være begroet med skæl."

Han fortæller videre, at uhyret for neden var skabt som en slange, og
afstanden imellem hoved og hale var et hel skibs længde. På nogle
medfølgende tegninger har han skitseret uhyret. Både Hans og Poul
Egede var sobre mennesker, og der er ingen tvivl, om de virkeligt så
dette væsen. Men hvad de så, har ingen har kunnet finde ud.

En anden gruppe af mystiske væsener er kæmpeaber. Vedaerne taler om
vanaraerne, en aberace, der bl.a. hjalp Herren Ramacandra med at finde
Moder Sita, og moderne antropologer gør også et stort nummer ud af at
have fundet forskellige 'uddøde' abemennesker. Men er de uddøde?
Faktisk er der mange iagttagelser verden over af yeti'er fra Himalaya
og big-foot eller sasquatch fra Nordamerika. På europæiske
middelalderfriser finder man også skitser, hvor der midt iblandt en
masse forskellige mennesker og dyr går et abemenneske. Har tegneren
anbragt et fantasivæsen midt imellem normale væsener eller…?
Hvad viser alt dette? Næppe meget, men vi kan dog slutte, at verden er
større, end vi tror, og vi har ikke nødvendigvis set alt, der er at
se.

Forhistoriske gåder

Hvordan så verden ud i forhistorisk tid? Vestlige historikere mener,
at fortidens mennesker bestod af primitive stenalderfolk, og gradvist
har vi udviklet os til et stadie af civilisation og kultur, som aldrig
tidligere er set.

Er det sandheden? Vedaerne modsiger dette. Ifølge Vedaerne var der i
tidligere tider der civilisationer, der kunne måle sig med den moderne
civilisation i materiel forstand og i åndelig forstand overgik
fortidens menneskehed på alle områder nutiden. Srila Prabhupada
skriver i Srimad-Bhagavatam 3.22.17 i forbindelse med Kardama og
Devahuti, der ifølge Srimad-Bhagavatam levede for millioner af år
siden:

"…Ikke blot nu, men også dengang var der skyskrabere. Her finder vi
ordet harmya-prsthe. Harmya betyder 'en meget stor paladsagtig
bygning'. Svat vimanat betyder fra 'hans egen flyvemaskine'. Det
antydes, at også dengang fandtes der private flyvemaskiner eller
helikoptere…"

Man kan spørge sig selv, om pyramiderne eller sydamerikanske byer som
Machu Picchu eller Tiahuanaco kunne opføres af stenalderkulturer.
Hvad med Stonehenge og lignende? Kunne stenalderfolk udvikle og tale
sanskrit, det mest grammatisk komplekse og fuldstændige sprog
nogensinde set? I det hele taget kan man hævde, at så mange
arkæologiske vidnesbyrd tilsyneladende støtter den vediske opfattelse,
, at det er umuligt bare opremse dem alle her. Her er et interessant
eksempel.

I 1929 fandt en gruppe arbejdere i Istanbul under en oprydning i et
palads et gammelt støvet landkort. De var lige ved at smide det væk,
men en af arbejderne syntes alligevel, det var interessant og endte
med at overdrage det til et museum. Til alt held, for landkortet var
fra 1513 og tegnet af Piri Reis, en berømt tyrkisk admiral. Kortet er
sensationelt. Det er lavet på gazelleskind og meget velbevaret. Det
viser interessant nok Sydamerika og Afrika placeret korrekt i forhold
til hinanden.

Den virkelige sensation kom dog først i 1956, da den amerikanske
arkæolog Arlington Mallery begyndte at studere det. Han opdagede, at
det, der ligner en forlængelse af Sydamerika, i virkeligheden er
Antarktis' kyst. Da Antarktis først blev opdaget i begyndelsen af det
19'ende århundrede, er dette et mysterium.
Endnu mere interessant bliver det, når man opdager, at dele af
kystlinien, der i dag dækkes af is, er isfri på hans kort. Geologer
siger, at disse kyster har været dækket af is i mindst 6000 år. Piri
Reis skriver selv på sit kort, at det bygger på ældre kort (som vi
ikke længere kender til).

Piri Reis' kort er ikke det eneste lignende kort fra middelalderen.
Franskmanden Oronteus Finaeus tegnede Antarktis i 1531. Den berømte
hollandske kartograf Gerard Kramer (1512-1594), der også er kendt som
Mercator, inkluderede Antarktis på flere af sine kort. Philippe
Buache, fransk kartograf fra 1700-tallet, tegnede et fuldstændigt
isfrit Antarktis (hvilket det ikke skulle have været i to millioner
år). Tilsyneladende må han have haft endnu ældre informationer end de
foregående kartografer.

Der findes også andre kort fra middelalderen og oldtiden, der viser
Europa og Nordafrika, som de må set ud under den sidste istid, altså
for mere end 10.000 år siden. Det store spørgsmålet er, hvem der har
lavet disse kort. Primitive stenalderfolk?

Brahmastraer - fortidens atomvåben

Vedaerne beskriver en civilisation, hvor der også forekom krig og
vold. Krig førtes dog efter religiøse og ridderlige principper,
hvilket indebar, at krig foregik krigerne imellem og aldrig ramte
civilbefolkningen. Krigerne havde bue og pil, køller, sværd, lanser
osv. Det passer fint med teorien om primitive stenalderfolk. Men
hvilke buer og pile! Vedaernes beskrivelse af pilene er mere end blot
pinde med fjer og flintspidser. Disse pile var lige så frygtelige som
de mest moderne våben.

Et eksempel er brahmastraen. Dette våben var lige så ødelæggende som
atomvåben, ja farligere, for ikke bare var det mere kraftfuldt, men
det var også et præcisionsvåben, der med usvigelig sikkerhed kunne
opsøge og ramme sit mål. Srimad-Bhagavatam beskriver et tilfælde af
anvendelsen af disse brahmastra-våben, da Arjuna og Asvattama kæmpede
imod hinanden. Hele universet blev oplyst, da to brahmastraer mødtes
og eksploderede.

Er der vidnesbyrd om, at sådanne våben virkeligt har eksisteret? Igen
kan dette ikke bevises empirisk, men en bestemt hændelse i moderne tid
peger på muligheden for det. Den 30. juni 1908 ved 7-tiden om morgenen
blev Tunguska, et område i Sibirien 750 km nordvest for Bajkalsøen,
ramt af den voldsomste eksplosion i historisk tid, en eksplosion, der
blæste 2000 km2 skov omkuld. Selv om det var højlys dag, kunne lyset
fra eksplosionen ses 700 km derfra. I Europa, hvor det var midnat,
blev det så lyst, at man kunne læse en avis.

Trykbølgen fra eksplosionen vandrede jorden rundt to gange, og hele
vejret på den nordlige halvkugle var påvirket deraf i flere måneder
efter.

Hvad der forårsagede denne eksplosion, er fortsat en gåde. Der er
mange mystiske og uforklarlige faktorer. Mindst 700
øjenvidneberetninger fortalte om et flyvende objekt, der kom fra
Bajkalsøen og ændrede kurs, og en paddehatteformet ildkugle, hvilket
udelukker, at det var en komet eller et meteor. Ingen nationer på
jorden havde udviklet atomvåben. Hvad skete der? Stødte jorden sammen
med et sort hul? En prøvesprængning fra det ydre rum? En forulykket
UFO? Spekulationerne er talrige, og svaret er, at ingen ved det med
sikkerhed. Var det en brahmastra? Uden at komme videre ind på det her,
kan vi konstatere, at der i nyere tid faktisk har været en eksplosion,
der kunne måle sig med atomvåbnene i styrke, før disse havde set
dagens lys.

Når yogierne forlader kroppen…

Srimad-Bhagavatam fortæller om Dhrtarastra, der forlod Pandavaernes
palads for på sine sidste dage at nå åndelig fuldkommenhed. Han levede
i total afsondrethed på et øde sted og praktiserede det ottefoldige
yoga-system, hvorigennem yogier er i stand til at løfte sjælen op
igennem kroppens forskellige chakraer og i sidste ende forlade kroppen
igennem kron-chakraet øverst i kraniet. Det fortælles, at da han
forlader kroppen, er varmen fra hans sjæl så voldsom, at den med det
samme sætter kroppen i brand, og denne brænder til aske på sekunder.

Nu skal vi frem til 1938, da G.A. Shepherdson, indehaveren af et stort
byggefirma, den 8. april var ude at inspicere en byggeplads. Nogle
arbejdere så ham køre forbi, men pludselig standsede bilen brat midt
ude på vejen. Da han ikke kom ud af bilen, tænkte arbejderne, at måske
var han blevet dårlig, og løb hen for at hjælpe ham. Da de kom hen til
bilen, så de imidlertid til deres rædsel og forbløffelse, at de var
kommet for sent. Shephardson var brændt til aske på mindre end et
minut, og bilen var ikke engang svedet indvendigt. Branden så ud til
at være kommet inde fra hans krop.

Dette er ikke et helt ualmindeligt fænomen? Siden 1500-tallet ved man,
at mindst 135 mennesker er omkommet af, hvad man kalder spontan
selvforbrænding. Spørgsmålet for os er, om man kan sammenligne spontan
selvforbrænding med beskrivelserne af, hvordan en fuldkommen yogi
forlader kroppen.

(Fortsættes i næste nummer med bl.a. spøgerier og djævlebesættelser,
varsler, nedfald fra himlen m.m.
Lignende emner