zui > videnskab.* > videnskab.jura

philip.kuhlmann (10.01.2018, 01:53)
Jeg har en sag ved Holbæk domstol mod en kommunes hegnsyn, hvor sekretæren overtræder straffelovens § 264 d. (videregiver åbenlyst oplysninger til min modpart - EFTER sagsbehandlingen er slut). Og hvor sekretæren i en svarmail (på min kritik) til mig, faktisk indrømmer at hun har overtrådt loven. Så det er jo nærmest en tilståelsessag!
Foruden at sekretæren - på trods af 3 gange anmodninger - ikke vil give mig aktindsigt, idet sekretæren ignorer spørgsmålet om aktindsigt.
Men retsassoren (dommerens "stedfortræder") "afviser sagen" ved en kendelse i "Et offentligt retsmøde", uden at meddele mig eller andre om mødet (altså må hun have siddet helt alene til det "offentlige møde"!!!
Det er da ikke ubetydeligt, at:
1. Overtræde straffelovens § 264 d.
2. At undlade at give aktindsigt
Hvis jeg kører over for rødt lys, så bliver jeg da straffet.
Hvor klager man over sådan en sagsbehandling?
Mcwm (10.01.2018, 03:28)
Den 10-01-2018 kl. 00:53 skrev philip.kuhlmann:
> Jeg har en sag ved Holbæk domstol mod en kommunes hegnsyn, hvor sekretæren overtræder straffelovens § 264 d. (videregiver åbenlyst oplysninger til min modpart - EFTER sagsbehandlingen er slut). Og hvor sekretæren i en svarmail (på min kritik) til mig, faktisk indrømmer at hun har overtrådt loven. Så det er jo nærmest en tilståelsessag!
> Foruden at sekretæren - på trods af 3 gange anmodninger - ikke vil give mig aktindsigt, idet sekretæren ignorer spørgsmålet om aktindsigt.
> Men retsassoren (dommerens "stedfortræder") "afviser sagen" ved en kendelse i "Et offentligt retsmøde", uden at meddele mig eller andre om mødet (altså må hun have siddet helt alene til det "offentlige møde"!!!
> Det er da ikke ubetydeligt, at:
> 1. Overtræde straffelovens § 264 d.
> 2. At undlade at give aktindsigt
> Hvis jeg kører over for rødt lys, så bliver jeg da straffet.
> Hvor klager man over sådan en sagsbehandling? Ad 1. Straffelovsovertrædelser anmeldes til politiet.


Ad 2. Klag til kommunen. Giver den ikke aktindsigt eller begrunder
hvorfor denne ikke gives, kan der klages til ombudsmanden.

Uhensigtsmæssig opførsel af medarbejdere ved Danmarks domstole; læs link.

philip.kuhlmann (10.01.2018, 12:45)
Ad 1. Politiet ville ikke tage sig af sagen, da jeg ringede til dem, da deter en domstolsafgørelse. Men jeg vil da prøve igen, hvis jeg harfået forkert svar (håber bare at tidsfristen ikke er overskredet- synsforretningen foregik d. 26. juni 2017).
Jeg har klaget til kommunen, og brugt nedenstående argument. Men kommunen afviste svaret, og sagde at Hegnnævnet var en selvstændig forvaltning, som de ikke havde ret til eller måtte "blande sig i nævnets afgørelser".
Ad 2. Forbrugerombudsmanden svarede, at han ikke kan blande sig i halvoffentlige forvaltninger, da de er sidestillet med private.

PS
Der var også forskel på hvad vi mundtligt aftalte, og hvad der efterfølgende stod i Protokollen, derfor nægtede jeg at underskive forliget, da sekretæren manglede flere punkter fra min "Anmodning om hegnssyn" og - ifølge mig - havde sekretæren "digtet" om på fakta (men da det er påstand mod påstand så tror man ikke detvil "vægtes" = kan ikke bevises).

FødevareErhvervs skrivelse af 24.11.2010 (j.nr. 3103-10-318). I anledning af en forespørgsel fra en grundejer vedrørende hegnsynets tvangsfuldbyrdelseskendelse udtaler direktoratet, at direktoratet kun kan udtale sig vejledende om generelle og konkrete spørgsmål. Direktoratet kan ikke blande sig i konkrete hegnstvister, da der altid er et hensyn attage til modparten i sagen, og direktoratet ikke kan forelægge sagen til udtalelse hos hegnsynet, da hegnsynet ikke kan kommentere en afsagt kendelse. Klage over hegnsynets adfærd og optræden vil kunne ske tilkommunalbestyrelsen, der har det overordnede ansvar for, at hegnsynet i kommunen fungerer. Kommu-nalbestyrelsen kan ikke udtale sig om indholdet af hegnsynets afgørelse, som henhører under domstolene. Direktoratet udtaler derefter, at parterne i en hegnssag efter kontradiktionsprincippet skal have mulighed for at fremlægge deres sag og udtale sig om modpartens oplysninger, og at parternes påstande som anført i hegnslovens § 33 skal angives helt nøjagtigt i protokollen og ikke kan udelades blot med henvisning til bilag. Hegnsynet skal tage stilling til de krav, som parterne fremfører, og forhandlingerne skal gengives i protokollen, eventuelt i sammendrag. Er et forlig mangelfuldt, kan hegnsynet ikke fortolke forliget eller træffe supplerende materielle bestemmelser. Hegnsynet kan derfor ikke fastsætte en bestemmelse om, hvorfra højden på en bøgehæk skal måles. Er et arbejde ikke beskrevet præcist, kan forliget ikke tvangsfuldbyrdes. Direktoratets vejledende udtalelse kan ikke omfatte konsekvenserne af eventuelle fejl og mangler, som den vejledende udtalelse opregner, da afgørelsen heraf er et domstolsspørgsmål.
Philip G (10.01.2018, 22:51)
Nytteløst at klage over dommere
Klager fra borgere over dommeres dårlige opførsel i retten bliverafvist på stribe. Ud af 300 disciplinærsager siden 1997 har ingen borger fået medhold. Det viser et dyk i dombøgerne hos Den Særlige Klageret.
Dommere, der himler med øjnene, falder i søvn eller kommer med bryske udfald, kan man klage over til Den Særlige Klageret.

Men som almindelig borger er det ikke sandsynligt, at man får noget udaf det.
Marker og kopier nedenstående link, og sæt det ind (øverst) i https adresselinjen:
Mcwm (11.01.2018, 16:20)
Den 10-01-2018 kl. 11:45 skrev philip.kuhlmann:
[..]
>
>
>

Jeg har en forståelse for hvorfor du bliver afvist. Du roder det hele
sammen og får ting ind der ikke har relevans, de gale steder.

Du har en person du mener har givet personlige oplysninger ulovligt. Det
skal behandles af politiet. Vil de ikke det, kan du klage over det.

Det øvrige er ikke en politisag og det har du også fået henvisninger til
hvordan der klages.

Men som andre har sagt; forvent ikke at få ret, nogen af stederne.

Om gegnssyg og afgørelser kan du læse mere her;
Mcwm (11.01.2018, 16:22)
Den 10-01-2018 kl. 11:45 skrev philip.kuhlmann:
[..]
>
>
>

Glemte link til loven;
Bekendtgørelse af lov om hegn

Philip G (12.01.2018, 21:26)
Tak til Mcwm for input, jeg vil se på det om nogle dage, da jeg lige nu er syg.

Venlig hilsen
Philip
Philip G (12.01.2018, 21:28)
Tak til Mcwm for input, jeg vil se på det om nogle dage, da jeg lige nu er syg.

Venlig hilsen
Philip
Lignende emner