zui > fritid.* > fritid.jagt

Brian (02.06.2008, 20:26)
Hej i gruppen

For et par uger siden var jeg ude at skyde lerduer med nogle venner. I
den forbindelse havde vi aftalt, at jeg skulle søger for ammunition.

Efterfølgende kom jeg til at tænke på,

- hvormeget ammunition må man egentlig transportere i en almindelig
bil - uden farlig gods certifikat og afmærkninger?

- hvormeget ammunition må man opbavere i hjemmet

Hilsen
Brian
Niels P Sønderskov (02.06.2008, 22:46)
Brian skrev:
> Hej i gruppen
> For et par uger siden var jeg ude at skyde lerduer med nogle venner. I
> den forbindelse havde vi aftalt, at jeg skulle søger for ammunition.
> Efterfølgende kom jeg til at tænke på,
> - hvormeget ammunition må man egentlig transportere i en almindelig
> bil - uden farlig gods certifikat og afmærkninger?
> - hvormeget ammunition må man opbavere i hjemmet
> Hilsen
> Brian

Jeg kan ikke se nogen grænser for hvor meget ammunition du kan opbevare
lovligt (mindst i Skafor blå skab). Men transporten er reguleret ved
bekendgørelse nr. 705 af 21. juni 20071 om vejtransport af farligt gods
(evt. 920 hvis det drejer sig om jernbanevirksomhed):

"§ 5. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på
vejtransport af eksplosive stoffer og genstande (klasse 1), der udføres
med køretøjer, som tilhører de danske væbnede styrker eller med
køretøjer, som disse er ansvarlige for, samt vejtransport af farligt
gods, der udføres med køretøjer, som tilhører udenlandske væbnede
styrker, eller med køretøjer, som disse er ansvarlige for."

"§ 9. Med undtagelse af § 3 finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse
ikke anvendelse på vejtransport af farligt gods foretaget af private
personer med et køretøj registreret i Danmark, når godset er emballeret
til detailsalg eller i overensstemmelse med ADR og er beregnet til de
pågældendes personlige eller hjemlige brug eller fritids- eller
sportsaktivitet, og når transporten sker i overensstemmelse med stk. 2-6.

Stk. 2. Den samlede mængde farligt gods må højst udgøre 80 kg (brutto)
pr. transporterende enhed, dog højst 1,5 kg nettooeksplosivstofmængde
(NEM) fyrværkeri, jf. dog stk. 6.

Stk. 3. Farligt gods må ikke anbringes i passagerrum, førerhus eller på
steder, som har direkte forbindelse til passager- eller førerhus, jf.
dog stk. 4-6.

Stk. 4. I personbilers bagagerum og i varebiler med åben forbindelse
mellem førerkabine og varerum må der, i de angivne mængder,
transporteres stoffer og genstande efter én af følgende bestemmelser:

1) 1,5 kg nettoeksplosivstofmængde (NEM) konsumfyrværkeri.

2) 25 liter brandfarlige væsker med flammepunkt på under 23 ° C,
herunder benzin, eller 75 liter brandfarlige væsker med flammepunkt
mellem 23 ° C og 60 ° C, herunder dieselolie/gasolie/fyringsolie.

3) 13 kg (netto) fordråbede ikke-giftige gasser, herunder F-gas.

4) 70 liter (vandkapacitet) komprimerede ikke-brandfarlige, ikke-giftige
gasser.

5) 5 liter (vandkapacitet) komprimeret oxygen (ilt) + 5 liter acetylen.

6) 50 kg (brutto) ammunition til håndskydevåben.

Stk. 5. Foruden de i stk. 4, nr. 1-6, nævnte stoffer og genstande kan
der transporteres indtil 5 kg (brutto) husholdningskemikalier og
byggevareprodukter.

Stk. 6. I stor personbil (bus), hvortil der kræves kørekort til kategori
D, må der uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 medbringes indtil 2 kg
(brutto) farligt gods pr. person, dog indtil 5 kg (brutto)
husholdningskemikalier og byggevareprodukter. Er der tale om
konsumfyrværkeri, må der højst medbringes 0,5 kg
nettoeksplosivstofmængde (NEM) pr. person."Det interessante tal ser ud til at være §9 stk. 4 5) 50 kg (brutto)
ammunition til håndskydevåben.

Den er du vel ikke kommet over;-)
Per, Herringe (03.06.2008, 14:43)
I meddelelse: 48445c2e$0$90266$14726298
skrev Niels P Sønderskov bl.a. (kan være lidt forkortet) :
[..]
> Det interessante tal ser ud til at være §9 stk. 4 5) 50 kg (brutto)
> ammunition til håndskydevåben.
> Den er du vel ikke kommet over;-)


Hvis man har 18-20 venner der hver skal skyde 100 skud er man vist ved at
være der.
Må bare håbe Brian ikke har så mange venner :-)
Brian (04.06.2008, 01:05)
On Mon, 02 Jun 2008 22:46:38 +0200, Niels P Sønderskov
<npsonder> wrote:

>Det interessante tal ser ud til at være §9 stk. 4 5) 50 kg (brutto)
>ammunition til håndskydevåben.
>Den er du vel ikke kommet over;-)


Hehe

Nej, så meget drejede sig ikke om. Det var 'kun' 1500 haglpatroner jeg
hentede, men det fik mig bare til at fundere over mængden :)

Tak for svaret.

/Brian
Brian (04.06.2008, 01:07)
>Hvis man har 18-20 venner der hver skal skyde 100 skud er man vist ved at
>være der.
>Må bare håbe Brian ikke har så mange venner :-)


Det er jo tilladt at lave en midlertidig skydebane med op til 20
personer. Så en lørdag eftermiddag med masser af lerduer .... :)

Men vi var nu kun 4 :)

/Brian
Frans Jensen (04.06.2008, 11:46)
On Wed, 04 Jun 2008 01:05:11 +0200, Brian <mail>
wrote:

>On Mon, 02 Jun 2008 22:46:38 +0200, Niels P Sønderskov
><npsonder> wrote:
>Hehe
>Nej, så meget drejede sig ikke om. Det var 'kun' 1500 haglpatroner jeg
>hentede, men det fik mig bare til at fundere over mængden :)
>Tak for svaret.


man må lovligt transportere 50 kg. ammo som oplyst tidligere i tråden

altså 50000 gram

ansætter man vægten af en patron til 44 gram må man altså "kun"
transportere 1136 halgpatroner,
(vejede 10 forskellige = resultat 43,7gram i gennemsnit)
(jagtpatroner - ikke flugtskydnings-)

så dine 1500 stk. er sikkert i overkanten

derfor må man sommetider gøre tingene på vestjysk maner -

så lovligt som muligt ;-)

mon ikke der gælder samme opbevaringsbestemmelser for jægere og
skytteforeningsmedlemmer
Brian (06.06.2008, 09:38)
>man må lovligt transportere 50 kg. ammo som oplyst tidligere i tråden
>altså 50000 gram
>ansætter man vægten af en patron til 44 gram må man altså "kun"
>transportere 1136 halgpatroner,
>(vejede 10 forskellige = resultat 43,7gram i gennemsnit)
>(jagtpatroner - ikke flugtskydnings-)
>så dine 1500 stk. er sikkert i overkanten


Hmm ... jeg troede ikke de vejede så meget .... Men det må jeg så lige
have i baghovedet til næste gang. 50 kg lød bare af enormt meget.

Men det er da rart at få sat lidt tal på, så man ved hvornår man skal
passe på :)

/Brian
Lignende emner