zui > politik.* > politik.miljoe

Poul E Hansen (18.09.2006, 19:59)
Der må være meget energi at udnytte i halm og andet planteaffald.
Hvor meget af det udnytter man og til hvad? Det bruges selvfølgelig i
mindre halmfyr, men i hvor høj grad bruges det eller kan bruges til
produktion af elektricitet?
I øvrigt arbejdes der på at kunne bruge det til at fremstille
bioethanol.
Poul E Hansen (19.09.2006, 19:03)
Jeg skrev:

> I øvrigt arbejdes der på at kunne bruge det til at fremstille
> bioethanol.


Det kan man allerede, men man arbejder på at blive endnu bedre så det
kan blive et realistisk alternativ til benzin.
Per A. Hansen (20.09.2006, 09:11)
"Poul E Hansen" <ook> skrev i en meddelelse
news:4580

Jeg skrev:

> I øvrigt arbejdes der på at kunne bruge det til at fremstille
> bioethanol.


>Det kan man allerede, men man arbejder på at blive endnu bedre så det
>kan blive et realistisk alternativ til benzin.


Der er ikke mange ressourcer tilbage i halm - det meste brændes op
i kraft- og varmeværker. Når husdyrene er strøet er der ikke meget tilbage
- et meget beskedent bidrag i vor energiforsyning når man modregner den
energi, der medgår i selve processen.
Der er langt større ressourcer i andre typer af organisk affald, der kunne
komme på tale som emne for fremstilling af alkoholer.
Jeg ved ikke hvor store de ressourcer er - i forvejen afbrændes der en masse
i
skraldgasværker, som er den største alternative energikilde her i landet.

Måske skal man udfase halmen som energikilde i kraftvarmeværker.
Halmen tærer så kraftigt på kedlerne at det sikkert er fornuftigt at
producere brændstof i stedet.
Men nogen stor post på energiregnskabet bliver der ikke tale om.
Nedmuldning af halm i jorden er da glimrende som jordforbedring.
Den må med i en cost-benefit beregning - ellers laver man fejl i
beregningerne som den IMV fornylig har begået.
(den var nok ikke passeret med Lomborg ved roret?)
Morten Bjergstrøm (20.09.2006, 16:49)
"Per A. Hansen" <xper.hansen> skrev:

> Men nogen stor post på energiregnskabet bliver der ikke tale om.
> Nedmuldning af halm i jorden er da glimrende som jordforbedring.
> Den må med i en cost-benefit beregning - ellers laver man fejl i
> beregningerne som den IMV fornylig har begået.
> (den var nok ikke passeret med Lomborg ved roret?)


Rapporterne var også ganske fejlfyldte med Lomborg ved roret. Problemet
er i mine øjne medarbejderstaben, der ikke rigtigt indeholder personer
med en egentlig miljøfaglig baggrund. Der er nogle enkelte med en
inddirekte miljøfaglig baggrund, men det er næppe tilstrækkeligt til at
sikre kvaliteten af rapporterne.

IMV mistede for mig at se sin berettigelse da Lomborg forlod
instituttet for uanset om man var enig med ham eller ej, så var han med
til at skabe en nødvendig debat.
Anja Hansen (20.09.2006, 21:29)
"Morten Bjergstrøm " <nospam01> skrev

<klip>
> Problemet
> er i mine øjne medarbejderstaben, der ikke rigtigt indeholder personer
> med en egentlig miljøfaglig baggrund. Der er nogle enkelte med en
> inddirekte miljøfaglig baggrund <klip>


Nu bliver jeg da nysgerrig: er det min uddannelse som miljøbiolog der
kvalificerer som en 'indirekte miljøfaglig baggrund'?

mvh Anja
Poul E Hansen (20.09.2006, 21:37)
Per A. Hansen skrev:

[..]
> Halmen tærer så kraftigt på kedlerne at det sikkert er fornuftigt at
> producere brændstof i stedet.
> Men nogen stor post på energiregnskabet bliver der ikke tale om.

Det bliver det måske når det bliver mere udvredt med (andre)
alternative
måder at producere el og varme på

Poul
Morten Bjergstrøm (20.09.2006, 22:38)
"Anja Hansen" <ashnospam> skrev:

> Nu bliver jeg da nysgerrig: er det min uddannelse som miljøbiolog
> der kvalificerer som en 'indirekte miljøfaglig baggrund'?


Du er specialiseret inden for akvatisk økologi og det er klart
miljøfagligt, men på 4 år ved IMV er det blevet til et projekt der
direkte relaterer til det der må anses som din spidskompetence kva din
ph.d. samt et enkelt debatoplæg og et igangværende projekt om havbrug.
Så et eller andet sted er det ret begrænset, hvad du bruger det du må
være bedst til, og der er jo ikke tale om, at I laver forskning -
derimod er der tale om en form for reviews af eksisterende litteratur.
Anja Hansen (21.09.2006, 09:49)
"Morten Bjergstrøm " <nospam01> skrev

> Du er specialiseret inden for akvatisk økologi og det er klart
> miljøfagligt, men på 4 år ved IMV er det blevet til et projekt der
> direkte relaterer til det der må anses som din spidskompetence kva din
> ph.d. samt et enkelt debatoplæg og et igangværende projekt om havbrug.
> Så et eller andet sted er det ret begrænset, hvad du bruger det du må
> være bedst til, og der er jo ikke tale om, at I laver forskning -
> derimod er der tale om en form for reviews af eksisterende litteratur.


Det er fuldkommen korrekt at jeg ikke længere arbejder inden for mit
forskningsområde, men det har absolut heller ikke være meningen. Jeg var dog
selv af den opfattelse at man som biolog godt kan vide noget om, og
beskæftige sig med, emner der ligger ud over hvad man har skrevet speciale
om, men det mener du så åbenbart ikke?

Må jeg så igen være nysgerrig og spørge hvad du egentlig mener er en
'direkte miljøfaglig baggrund'? Hvis det ikke er nok at være miljøbiolog, så
mener du måske at det kun er miljøkemikere der kan leve op til det? (dette
er ment med et glimt i øjet Morten!) Hvis jeg skal være rigtig ond (og det
kan jeg da godt forsøge, igen med et glimt i øjet) så havde vores mest
udskældte rapport til dato (om dåsepant) faktisk en miljøkemiker som
medforfatter ;-)

Du har dog ret så langt at der er blevet længere mellem de
naturvidenskabelige medarbejdere under Peter Calow.. og det er ret skidt..

mvh Anja
Morten Bjergstrøm (21.09.2006, 11:41)
"Anja Hansen" <ashnospam> skrev:

> Det er fuldkommen korrekt at jeg ikke længere arbejder inden for
> mit forskningsområde, men det har absolut heller ikke være
> meningen. Jeg var dog selv af den opfattelse at man som biolog
> godt kan vide noget om, og beskæftige sig med, emner der ligger ud
> over hvad man har skrevet speciale om, men det mener du så
> åbenbart ikke?


Jo selvfølgelig kan man det, og man skal da helt klart også udvikle
sine kompetenceområder, men det giver for mig bedst mening, at man
først og fremmest udnytter den viden som de enkelte har deres
spidskompetence inden for en viden man så over tid udvikler.

> Må jeg så igen være nysgerrig og spørge hvad du egentlig mener er
> en 'direkte miljøfaglig baggrund'? Hvis det ikke er nok at være
> miljøbiolog, så mener du måske at det kun er miljøkemikere der kan
> leve op til det? (dette er ment med et glimt i øjet Morten!)


Selvfølgelig. Og nej ikke nødvendigvis miljøkemikere ;-)

Da jeg skrev inddirekte miljøfaglig baggrund, var det selvfølgelig for
at sætte det på spidsen og provokere lidt for selvfølgelig er du
miljøuddannet, og det samme kan også i nogen grad siges om IMVs "KVL"
folk men der mangler for mig at se noget for at komme hele vejen rundt.
Men i mine øjne mangler der bl.a. en kemiker eksempelvis med speciale i
atmosfærekemi (Henrik Saxe opfylder formentligt en del af dette krav
ved et kig på hans CV) derudover mangler der nogle med indgående
kendskab til bekæmpelsesmidler derunder også terrestrisk økologi.

> Hvis
> jeg skal være rigtig ond (og det kan jeg da godt forsøge, igen med
> et glimt i øjet) så havde vores mest udskældte rapport til dato
> (om dåsepant) faktisk en miljøkemiker som medforfatter ;-)


Ja det er jo ikke så godt, og jeg ved det godt :-)
Der var også en rapport om genbrugspapir i sin tid der heller ikke
faldt helt heldigt ud.
Men et eller andet sted var det bedre på daværende tidspunkt fordi der
skabte rapporterne en offentlig debat mens nu er det utroligt lidt man
hører til IMV.

> Du har dog ret så langt at der er blevet længere mellem de
> naturvidenskabelige medarbejdere under Peter Calow.. og det er ret
> skidt..


Det kunne jeg forestille mig var et ret stort problem med den overvægt
af økonomer, der utvivlsomt er dygtige til at regne på tallene og
forsøge at værdisætte miljøtiltag og naturværdier, men der skal også
være nogle til at finde ud af hvilke tal det er relevant at regne på.
Anja Hansen (21.09.2006, 13:14)
Anja skrev:
>> Du har dog ret så langt at der er blevet længere mellem de
>> naturvidenskabelige medarbejdere under Peter Calow.. og det er ret
>> skidt..


"Morten Bjergstrøm " skrev
> Det kunne jeg forestille mig var et ret stort problem med den overvægt
> af økonomer, der utvivlsomt er dygtige til at regne på tallene og
> forsøge at værdisætte miljøtiltag og naturværdier, men der skal også
> være nogle til at finde ud af hvilke tal det er relevant at regne på.


Helt enig! I øvrigt tankevækkende at Bjørn som politolog var fuldkommen
enig, mens Peter Calow som biolog absolut ikke. Han så ikke nogen rolle for
naturvidenskabsfolk på IMV, hvilket vi som medarbejdere var svært
uforstående overfor, især pga hans egen baggrund.

mvh Anja (der i parantes bemærket har været fraværende pga graviditet/barsel
siden juni 2005)
Per A. Hansen (21.09.2006, 15:27)
"Poul E Hansen" <ook> skrev i en meddelelse
news:9900

Per A. Hansen skrev:

[..]
> Halmen tærer så kraftigt på kedlerne at det sikkert er fornuftigt at
> producere brændstof i stedet.
> Men nogen stor post på energiregnskabet bliver der ikke tale om.


>Det bliver det måske når det bliver mere udvredt med (andre)
>alternative måder at producere el og varme på


Måske - hvilke tænker du på?
Der er ikke så store muligheder for at gå over til at dyrke energiafgrøder -
der er endnu ikke politisk konsensus for at erstatte fødemidler med
biobenzin.
Med lidt helt og et 3-cifret millionbeløb kan man sikkert komme op på
nogenlunde at holde trit med stigningstakten indenfor transportsektoren.
Det skal naturligvis ikke afholde os fra at udvikle på teknikkerne.'
Men måske har du andre alternative energikilder i tankerne?
Per A. Hansen (21.09.2006, 15:34)
"Anja Hansen" <ashnospam> skrev i en meddelelse
news:db0f
> Anja skrev:
> "Morten Bjergstrøm " skrev
> Helt enig! I øvrigt tankevækkende at Bjørn som politolog var fuldkommen
> enig, mens Peter Calow som biolog absolut ikke. Han så ikke nogen rolle
> for naturvidenskabsfolk på IMV, hvilket vi som medarbejdere var svært
> uforstående overfor, især pga hans egen baggrund.
> mvh Anja (der i parantes bemærket har været fraværende pga
> graviditet/barsel siden juni 2005)


Tillykke og velkommen tilbage - en ganske lang orlov?
Tag dig ikke af mit drilleri til enkelte i gruppen - IMV skal naturligvis
fortsætte - I gør da et udmærket stykke arbejde, jeres rapporter skal
de gerne fortsætte med at være et led i debatten.
Når DMU kan lave store fodfejl uden der sker fyringer, så burde en lille
overseelse
ikke få konsekvenser for Calow. Men det er jo hans eget valg
Poul E Hansen (21.09.2006, 17:30)
> > Måske skal man udfase halmen som energikilde i kraftvarmeværker.
> > Halmen tærer så kraftigt på kedlerne at det sikkert er fornuftigtat
> > producere brændstof i stedet.
> > Men nogen stor post på energiregnskabet bliver der ikke tale om.
> >Det bliver det måske når det bliver mere udvredt med (andre)
> >alternative måder at producere el og varme på

> Måske - hvilke tænker du på?


Jeg tænker på el produceret af vinmøller, solceller og
bølgekraftmaskiner og
på varme i private boliger fra solvarmere og varmepumper.
Per A. Hansen (22.09.2006, 20:05)
"Poul E Hansen" <ook> skrev i en meddelelse
news:6610
> Måske - hvilke tænker du på?


>Jeg tænker på el produceret af vinmøller, solceller og
>bølgekraftmaskiner og
>på varme i private boliger fra solvarmere og varmepumper.


OK, jeg troede du havde nogle nye i tankerne - disse her har man
haft i sving de seneste 30 år.
Desværre er de ikke i stand til at producere energi i et jævnt tempo -
bortset fra varmepumpen.
Lignende emner