zui > videnskab.* > videnskab.religion

Kall, Mogens (06.02.2016, 09:44)
File 18.920 ...
(Kan Gud gå ind for folkemord?)


-

Min ven ta'r udgangspunkt i GT's beretning om jødernes erobring af Det Hellige Land
(efter flugten fra Faraos diktatur).

På en måde har manden jo ret!
(hvis vi ser det udfra en neutral synsvinkel)

Og prøver vi at forsvare folkemordet, kommer det da ikke til at minde "lidt" om
muslimernes begrundelse for at myrde alle anderledes tænkende (apropos ISIS) ?

Hmm ... (memory on from) ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.religion
Sent: Friday, January 29, 2016, CET 10:27, GMT 09:27
Subject: Kristen dialog med muslimer
18.908 news:n8fb5g$83g$1
Kan Gud med rette kaldes Nådig, hvis der samtidig opstilles ***betingelser***
for frelsen ?

Kan Gud med rette kaldes Nådig, hvis der samtidig foregår disse ækle forbrydelser
(som Folkemord jo vitterlig er) ?

Ihukom jødeforfølgelserne (som såkaldte "kristne" begik)!

-

Så jeg tillod mig at svare, at vi kristne tror på Jesus (og ikke nødvendigvis på Bibelen).

Bibelen kan således godt være behæftet med fejl, uden at troen-på-Jesus lider skibsbrud!

Men, men, men ...

Dette åbner så også op for, at vi begynder at flå bibelen fra hinanden alt efter forgodt
befindende!

Og så kan man jo få hvad-som-helst ud af den, fx.:

1.
Mig begærer naboens ægtefælle,
så alle de passager i bibelen, der fordømmer hor, streger mig nu ud!

2.
Mig er homoseksuel, så mig hive ud alle de passager i Bibelen, der
fordømmer denne seksuelle adfærd

3.
Mig tror ikke på opstandelsen, så mig hive ud alle de passager i Bibelen,
der omtaler Jesu opstandelse

osv.

-

Man ku' også svare ham (og andre med de selvsamme tanker), at Bibelen nu og da
skal forstås ***symbolsk*** (evt. underbygget med anskueliggørende eksempler,
så man har noget konkret at fokusere på)!

Flugten fra Farao er således et billede på djævelen, jævnfør Kol 1,13 ...


Og det Forjættede Land repræsenterer symbolsk vor nye sande identitet i Kristus,
apropos 2.Kor. 5,17 ...


Folkeslagne, der skal udryddes repræsenterer således IKKE mennesker men afguderi
i forskellige former såsom ... (input memory from) ...Apostelenes gerninger 19:19, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

18 Som følge af den hændelse kom mange af de nye troende og bekendte åbent de
hemmelige ting, de før havde været involveret i,

19 og en hel del kom med deres okkulte bøger, som så blev brændt på et stort bål.
Man optegnede bøgernes værdi og fandt ud af, at det svarede til 50.000 sølvstykker.

Fordi som Paulus skriver:Efeserne 6:12, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

12 Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige
magter, autoriteter og herskere i denne mørke verden, mod en hær
af onde ånder i himmelrummet.

Vous comprenez?

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Ole Madsen (06.02.2016, 10:16)
Den 06-02-2016 kl. 08:44 skrev Kall, Mogens:
> File 18.920 ...
> (Kan Gud gå ind for folkemord?)
>
> -
> Min ven ta'r udgangspunkt i GT's beretning om jødernes erobring af Det Hellige Land
> (efter flugten fra Faraos diktatur).
> På en måde har manden jo ret!
> (hvis vi ser det udfra en neutral synsvinkel)
> Og prøver vi at forsvare folkemordet, kommer det da ikke til at minde "lidt" om
> muslimernes begrundelse for at myrde alle anderledes tænkende (apropos ISIS) ?


der er nok flere ting ved det, konteksten er, at der er folk i det
forjættede land som ikke hører hjemme der, åndelig krigsførsel så at
sige, resultatet af dette

der er kæmper i landet, som er fremkommet ved at faldne engle har haft
omgang med menneskedøtrene, hvorfor Gud ønsker at disse skal ryddes af vejen

så de to kontekster er ikke helt lige
Lignende emner