zui > videnskab.* > videnskab.religion

Andreas Falck (29.01.2011, 23:14)
Poul E. Jørgensen skrev i
news:ae7c8$4d43ecb2$5b96e0a8$26338

> "1@'" <11'> wrote in message
> news:6is7
>> On Fri, 28 Jan 2011 20:57:44 +0100, Pelle Thomsen <noen> wrote:


>> blot mærkværdigt som den Falck der fremførte påstand om henrettelse af
>> 11 af de 12 er blevet mærkvbærdigt tavs

> Vi må jo prise os lykkelige over at det kun er ham, der kan lave fejl her
> i gruppen.


Tja, nu har jeg jo så aldrig påstået at 11 af de 12 apostle blev henrettet.
Men det er jo ikke første gang at 1@ direkte fremsætter den slags helt
forkerte og fordrejede påstande.

> På den anden side vil jeg jeg anse det for et falsum, når den katolske
> kirke udnævner ham til den første pave - om det så end blot betød leder
> af de troende eller biskop. Der er så vidt jeg ved ingen form for
> dokumentation. Påstanden tjener alene til at befæste den romerske kirkes
> magtposition. Se Matth. 16,18-19.


Rigtigt. Der er absolut intet der peger på at hverken Peter var den første
pave eller at der overhovedet var nogen paver på den tid. Det med at
biskoppen i rom skulle være overhoved for hele kirken er først noget man i
Rom finder adskillige århundreder senere.

Biskoppen i Rom havde ikke nogen som helst forrang eller førerstilling før
den hedenske kejser Konstantin gør sig selv til leder af nogle kirkemøder,
der end ikke var særligt repræsentativ for det samlede antal af kristne
menigheder ud over det romerske rige. Da Konstantin flytter residens til
Konstatinopel tildeler han biskoppen i Rom en række sekulære magtbeføjelser
i byen Rom, og først fra dette tidspunkt begynder den romerske biskop, via
de magtbeføjelser han fik tildelt, at kræve forrang over andre biskopper. Og
det er så herfra at det vi kender som den katolske kirke begynder at tage
form og udvikle sig.
Patruljen (30.01.2011, 02:42)
On 29 Jan., 22:14, "Andreas Falck" <dewn> wrote:
> Poul E. J rgensen skrev inews:ae7c8d43ecb2b96e0a8338
> Tja, nu har jeg jo s aldrig p st et at 11 af de 12 apostle blev henrettet..
> Men det er jo ikke f rste gang at 1@ direkte frems tter den slags helt
> forkerte og fordrejede p stande.


Nope. Du skriver blot at alle andre end Judas og johannes blev
henrettet for at være kristne -

"Kilderne fortæller os at alle Jesu disciple, bortset fra Judas (der
begik selvmord) og Johannes alle blev henrettet for at være kristne."

Det er iorden - Andreas. Tag det som en mand og lad være med at
beskyld @ for tingene.

Lignende emner