zui > videnskab.* > videnskab.psykologi

Kall, Mogens (15.10.2010, 16:22)
"Kall, Mogens" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.politik
Sent: Friday, October 15, 2010, CET 11:45, GMT 09:45
Subject: Villy Søvndal er tilfreds med Ole Sohn trods det, at han engang støttede DDR -
Re: 2010 uge 41 (news samlet)
11723 news:4cb8228c$0$23761$14726298

> Coming up:
> Genoprettelse af personligheden efter et psykisk sammenbrud (inklusiv et profetisk budskab)-
> et opgør med fremgangsteologiens skadelige vranglære


NB!

Dette indlæg er skrevet til flere nyhedsgrupper i håbet om at få belyst emnet både
udfra en psykologisk/psykiatrisk synsvinkel, en teologisk samt en helt nede på jorden
hverdagsdansk kristen synsvinkel.

Emnets delobjekter har tidligere været debatteret, se evt. ...


> Progress Theology (Fremgangsteologi)
> Christian Hedegaards Evangelist
> Faderhuset
> KBC (Københavns Bibeltrænings Center)
> Livets Ord


(mange allerede skrevne nyhedsindlæg vil blive koblet til dette link.)


> Psychology
> The Living house (Det levende hus)


.... men det er åbenbart nødvendigt, at det nu bliver skåret ud i pap!

Alle mennesker har et medfødt psykisk ubevidst forsvarssystem. Men dette program
kan være blevet beskadiget genetisk eller under opvæksten pga. overbelastning (fx.
incest).

Billedlig talt kan man sammenligne forsvarssystemet med en ringmur rundt om en by,
som beskytter indbyggerne imod ydre farer, såsom løver, banditter osv.

Læs mere herom på ...


Psykisk syge menneskers ringmur kan altså være delvist nedbrudt, hvorved en ydre
fjende kan trænge ind UDEN personens samtykke.

Men dette betyder IKKE, at der altid nødvendigvis er indtrængt en ydre fjende!

Ihukom ordene fra fx ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Sent: Wednesday, October 13, 2010, CET 11:49, GMT 09:49
Subject: Re: Det betroede talent (Gudsordet) -
Was: Når Gud Helligånd taler ... !
11687 news:4cb5809b$0$23763$14726298

> Og det er den egentlige grund til, at jeg med sikkerhed ved (på baggrund af denne
> personlige erfaring), at det er en faldgrubbe, dersom man tror, at kristne kan være
> dæmonbesatte, fordi der bliver ikke mere lys i lokalet af at fokusere på mørket. Lys og
> mørke intet har med hinanden at gøre, så dér hvor lyset er (John 8,12; 14,23), der må
> mørket bare vige, i Jesu navn (Gud til ære) !


Det er to vidt forskellige ting, vi her taler om !

Men det er de to ting, som fremgangsteologien sammenblander, fordi ...

Groft sagt:

Fremgangsteologien tror på, at hvis man bare følger Guds anvisninger så
går det hele fremad og det hele bli'r bedre og bedre dag for dag. Modgang
forklares med, at man så må ha' gjort et-eller-andet forkert undervejs. Og heri
overser man eksempelvis helt Jobs eksempel fra GT.

Og derfor passer det jo ikke så fint ind i læren, når det nu er en
kendsgerning, at fx. psykisk syge fortsat bliver ved med at have
psykiske problemer, også selvom de er kommet til tro på Jesus.

*Vranglærens* forklaring herpå bliver da, at de må være under
onde ånders indflydelse, og de skal så uddrives i Jesu navn.

Og kort og godt forværrer man altså denne patientgruppes helbredstilstand;
idet gruppen nu også *indenfor* Kirkens mure isoleres socialt ... skønt det,
de allermest havde brug netop var det stik modsatte:
At være elsket og accepteret ubetinget; altså hvor de får bekræftet deres
identitet uden nogen som helst præstationskrav!

Og dét er rigtig synd for denne gruppe, fordi man jo med denne *forskelsbehandling*
jo presser en ekstra byrde ned over hovedet på disse i forvejen hårdt plagede
mennesker.

Og dt kan man ikke være bekendt. Det er jo *ubarmhjertligt* på grænsen til
tyranni !

Det kan selv verdslige psykologer indse !

Og netop mens (omtrent) disse ord tog form i mit sind, blev jeg afbrudt af en røst
fra Himlen, som sagde:

2010-10-15, Friday, day no 288 in the year, CET 10:49, GMT 08:49
- "Kom til Mig."

CET 10:49
- "Og Jeg vil give Jer hvile."

Compare with ...

(Jesus siger:)

Kom hid til Mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder,
og Jeg vil give jer hvile.

(Matt 11,28)

CET 10:55
- "Jeg."

CET 10:55
- "Healer", *1

*1:
Der er her tale om lydskrift. Der kunne således også stå "Jeg heler", hvilket betyder
'Jeg helbreder'.

CET 10:55
- "De faldne."

CET 10:55
- "Får."

CET 10:55
- "Gør dem ..."

raske ?

CET 10:56
- "Hele."

CET 10:56
- "Igen."

Compare with fx. ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Sent: Friday, October 15, 2010, CET 14:59, GMT 12:59
Subject: Re: Forbudet mod 'friendly fire' -
Was: Afskedsbrev ...
Det betroede talent (Gudsordet) ...
Når Gud Helligånd taler ... !
11725 news:4cb85007$0$23758$14726298

> Ja, når Gud Helligånd gør sin underværk i os, Hans skabninger, så kan du rolig regne
> med, at Han gør det 100% (apropos Luk 5,31-32). Han *helbreder* os, for Han bar
> vore sygdomme, og vi fik lægedom ved Hans sår (Es. 53,4-5).


Og dette var så det profetiske budskab til alle Jer, som trænger til disse opmuntringer
fra Jeres Skaber, Ham, som elsker Jer alle inderligt.

Derefter ihukom jeg i løbet af dagen et andet skriftsted, som også peger i samme retning:

(Fodvaskningen)

(Jesus siger:)

Den, der er badet, har ikke nødig at tvætte andet end fødderne,
men er ellers helt ren; og I er rene ...

(John 13,10)

Tro derfor ikke på denne vranglære, som igen og igen *fornedrer* Jer, thi I er alle
høj(t)...

Og netop i det samme blev jeg igen afbrudt af en røst fra Himlen, som sagde:
15:56
- "Elskede."

CET 15:56
- "Mine."

CET 15:56
- "Dyrebare skabninger."

CET 15:57
- "Som jeg har gjort."

CET 15:57
- "I Min Ånd."

Og hvad Gud har erklæret for rent, ér rent...

Og igen hørte jeg en røst fra Himlen sige:

CET 16:02
- "Amen."

(Og lyset fortrænger mørket)...

CET 16:03
- "Elskede skattebasser."

CET 16:04
- "Tag imod Min Ånd."

Compare with ...

og håbet (vort bliver ikke til skamme, fordi)
Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter
ved Helligånden ...

(Rom 5,5)

Far i Himlen. Vi takker Dig, fordi Du i Din nåde *genopretter* os Dine skabninger,
så vi bliver sat i frihed til at udvikle os som de personligheder Du oprindelig, da Du
skabte os, havde tiltænkt (John 8,32.36)...

Og igen talte en røst fra Himlen:

CET 16:17
- "Løskøbt."

*Ingen* kan længere igen trælbinde dig, du lille menneskebarn, hvis først du er købt fri
af Jesus ... :-)

Lad dig derfor ikke narre af vranglærerne, som på ny vil pådutte dig ekstra byrde, for
det er løgn. Du er *løskøbt*.

CET 16:19
- "Med Mit blod."

Det må være Jesus, der her taler ... :-)

CET 16:20
- "Har Jeg løskøbt dig."

CET 16:20
- "Fra alskens rædsler."

CET 16:20
- "Tro Mig, lille menneskesjæl."

Jeg ihukommet endnu et skriftsted:

Ingen kan rive dem ud af Min hånd, siger Jesus
(John 10,28)

Hold fast i det.

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Kall, Mogens (15.10.2010, 16:46)
"Kall, Mogens" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab.psykologi
News:dk.videnskab.teologi
Sent: Friday, October 15, 2010, CET 16:22, GMT 14:22
Subject: Genoprettelse af personligheden efter et psykisk sammenbrud (inklusiv et profetisk
budskab) - et opgør med fremgangsteologiens skadelige vranglære
11726 news:4cb8639b$0$23761$14726298
Translation to other language ...


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Kall, Mogens (16.10.2010, 11:26)
Kall, Mogens (16.10.2010, 11:54)
"Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et> skrev i en meddelelse news:6298
[..]
> Website File no: 11739763726298
> Info
> Website File no: 11739


Interrupt return from ...


> Evangelist meldt til politiet for kvaksalveri
> 14. juni 2009
> Sundhedsstyrelsen har anmeldt Evangelist, efter at den omstridte bevægelse
> har frataget livsvigtig medicin fra psykisk syge
> Sundhedsstyrelsen har politianmeldt den kristne bevægelse Evangelist, efter at
> bevægelsen to gange har foretaget en medicinsk vurdering uden at have en lægelig
> autorisation, skriver dr.dk.


Jeg må endnu engang advare:

At vandre i tro betyder her helt konkret, at du netop ligesom de spedalske går hen
til lægen.

Og se: Dét kan vi mennesker godt gøre. Det er en lille tro, men den er stor nok ... :-)

Ignorer tros-bevægelserne derimod som presser dig til at ta' overmodige skridt.

Husk jo på at det er *dig*, der skal betale regningen for deres letsindige og fanatiske "tro"
i form af fx. nye nederlag evt. med dertil hørende tvangsindlæggelser !

Gud Herren har aldrig forlangt af dig anden end blot dette ene, at du kommer til Ham. Og
skønt der ikke er noget at blæse ud fra højtalerne om kæmpemæssige trosskridt, da skal
du vide, at 2 fisk og 5 brød kan sagtens sidenhen mætte over 5000 mennesker, hvis blot
også Jesus får lov til at være med og velsigne dit lille trosskridt ... :-)

11740
Kall, Mogens (16.10.2010, 12:19)
Kall, Mogens (16.10.2010, 12:40)
"Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et> skrev i en meddelelse news:6298
[..]
> ekstrem fanatisk sektlignende kristen trosretning), da vil du kunne *genkende*, at der
> er noget galt, fordi den indre ro udebliver og du kommer til at føle kristenlivet anstrengende !
> 11741


Interrupt return from ...


> Religiøse ledere ser kritik som syndigt
> 19. marts 2010
> Kritik af lederen hører ikke hjemme i Pinsekirken, Apostolsk Kirke, Faderhuset,
> Evangelist og andre mindre trossamfund i Danmark, viser undersøgelse
> Man skal holde sig fra at kritisere lederne i de såkaldte pentekostale trosfællesskaber
> som Pinsekirkerne i Danmark, Apostolsk Kirke og de omstridte trosfællesskaber
> Faderhuset og Evangelist. Kritikken kan ligefrem være noget syndigt.
> Det mener i hvert fald hver tredje leder selv, viser en ... [ ... ]


Et varsel på, at der er noget galt, er fx., *hvis* lederne presser dig fór meget!

Det er fint og godt at ha' hyrder, men de skal altså IKKE tyrannisere dig, og *du*
har jo også fået Gudsordet betroet i dit hjerte og dermed et myndighedstegn også
for dem (Jeremias 31,33-34 + Matt 23,8-10) !

Brug dit indre "kompas" til her at skønne i de enkelte sager ... :-)

Og i det samme blev jeg afbrudt af en røst fra Himlen, som sagde:

2010-10-16, Saturday, day no 289 in the year, CET 12:36, GMT 10:36
- "Mærk dig, Mine ord."

Jeg tror minsandten, at Gud her er så enig med mig, at Han nu gør 'mine ord' (advarslerne)
også til 'Hans ord' !

11742
Kall, Mogens (17.10.2010, 18:45)
Lignende emner