zui > videnskab.* > videnskab.jura

sls\(2770\) (19.07.2007, 17:45)
Kan man finde noget lign. gratis på nettet?


Mvh sls
Nick (19.07.2007, 18:07)
"sls(2770)" <sls> skrev i en meddelelse
news:t120
> Kan man finde noget lign. gratis på nettet?
>


Det er plat og tyveri af folks penge. Den er INTET værd rent juridisk. Den
ene part kan til enhver tid gå til Statsforvaltningen for at få ændret
sagerne og så er papiret herover ikke en potte værd.

Det eneste rigtige er at gå til SF med det samme og få lavet en ratificeret
aftale. Det er iøvrigt også gratis...

/Nick
Brian K (20.07.2007, 00:21)
"Nick" <glem> skrev i en meddelelse
news:db0f
> "sls(2770)" <sls> skrev i en meddelelse
> news:t120
> Det er plat og tyveri af folks penge. Den er INTET værd rent juridisk. Den
> ene part kan til enhver tid gå til Statsforvaltningen for at få ændret
> sagerne og så er papiret herover ikke en potte værd.
> Det eneste rigtige er at gå til SF med det samme og få lavet en
> ratificeret aftale. Det er iøvrigt også gratis...


Du ved da vist ikke hvad du snakker om!

Reglerne blev lavet om for 2 år siden (regelforenklingen)

En aftale mellem forældrene er bindende, og der skal meget til før
statsforvaltningen ændre på underskrevet aftale mellem forældrene.

Det eneste kriterie der skal være opfyldt i dokumentet mellem forældrene for
at det har en retsmæssig gyldighed er at dokumentet SKL have påført denne:

"For at sikre begge parter at denne aftale overholdes, påføres der at denne
aftale kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter retsplejelovens §
478, stk. 1, nr. 3."

Så en FULDT gyldig aftale mellem forældrene kunne (og bør) være udformet
således:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aftale om samvær

Der er i dag d. XX / XX - 2007 indgået følgende aftale om samvær med
fællesbarnet:

Navn.: Xxx Xxxx - Cpr.: xxxxxx - xxxx (barnets navn)

Således at Xxxxx xxxxxx (fars/mors navn) har samvær i følgende omfang:

a.. Ulige uger fra: onsdag til mandag, , afhentning og aflevering i
institution

a.. Jul i lige år fra den 23. december kl. 10.00 til den 25. december kl.
17.00

a.. Jul i ulige år fra den 25. december kl. 12.00 til den 27. december kl.
17.00

a.. Nytår i ulige år fra den 30. december kl. 10.00 til den 1. januar kl.
17.00

a.. Vinterferie i lige år fra fredag med afhentning i institution til
søndag kl. 17.00, i alt 9 dage.

a.. Påskeferie i ulige år fra fredag før Palmesøndag med afhentning i
institution til 2. Påskedag kl. 17.00.

a.. Sommerferie i 3 sammenhængende uger, i alt 21 dage. Ferien aftales
inden den 1. marts det pågældende år. Såfremt der ikke opnås enighed om
feriens placering inden 1. marts, fastsættes denne af Statsamtet.

a.. Efterårsferie i ulige år fra fredag efter institution til søndag kl.
17.00, i alt 9 dage.

For at sikre begge parter at denne aftale overholdes, påføres der at denne
aftale kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter retsplejelovens §
478, stk. 1, nr. 3.

Begge parter bekræfter ved sin underskrift gyldigheden af denne aftale:

___________ d. ___ / ___ - _____ ___________
d. ___ / ___ - _____

________________________________
________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mvh

brian
Nick (20.07.2007, 09:11)
"Brian K" skrev i en meddelelse...
> Reglerne blev lavet om for 2 år siden (regelforenklingen)
> En aftale mellem forældrene er bindende, og der skal meget til før
> statsforvaltningen ændre på underskrevet aftale mellem forældrene.
> Det eneste kriterie der skal være opfyldt i dokumentet mellem forældrene
> for at det har en retsmæssig gyldighed er at dokumentet SKL have påført
> denne:
> "For at sikre begge parter at denne aftale overholdes, påføres der at
> denne aftale kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter
> retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3."


Det er i praksis totalt ligegyldigt. Det ENESTE SF kigger på, er hvad der
rent praktisk har foregået siden forældrene flyttede fra hinanden. Papirer
som de nævnte er ikke en brik værd i den sammenhæng. Den nævnte passus har
betydning for Fogedretten - ikke SF.

Du har vist ikke rigtigt nogen praktisk erfaring med emnet?

/Nick
Brian K (20.07.2007, 13:28)
"Nick" <glem> skrev i en meddelelse
news:db0f
> "Brian K" skrev i en meddelelse...
> Det er i praksis totalt ligegyldigt. Det ENESTE SF kigger på, er hvad der
> rent praktisk har foregået siden forældrene flyttede fra hinanden. Papirer
> som de nævnte er ikke en brik værd i den sammenhæng. Den nævnte passus har
> betydning for Fogedretten - ikke SF.
> Du har vist ikke rigtigt nogen praktisk erfaring med emnet?


Ja ja ....

Det er vist opmvendt min ven!


I kan selv lave en skriftlig aftale om samvær. En sådan aftale er bindende
på samme måde som en aftale eller afgørelse, der laves i statsforvaltningen.
Hvis I er enige om, hvorledes der skal være samvær, er der således ikke
behov for, at I kontakter statsforvaltningen.

Den aftale I laver, kan benyttes til at gennemtvinge samværet ved
fogedrettens hjælp, hvis den af jer, der har barnet boede, ikke længere vil
overholde aftalen.

Det er dog en betingelse, at det udtrykkeligt fremgår af aftalen, at den kan
tjene som grundlag for fuldbyrdelse.

Hvis I laver en aftale om, at barnet skal være lige meget hos jer begge, kan
aftalen dog ikke gennemtvinges ved fogedrettens hjælp.

Når I laver en aftale om samværet, skal I være opmærksomme på, at
statsforvaltningen normalt kun kan ændre en aftale om samvær, hvis der er
væsentlig forandrede forhold, siden I indgik aftalen.Statsforvaltningen kan ændre en aftale eller afgørelse om samvær, hvis
ændringen er bedst for barnet, navnlig på grund af væsentlig ændrede
forhold.

Det fremgår nu af loven, at det navnlig er, når der foreligger væsentlig
ændrede forhold, at vi kan ændre samværet. Det betyder, at I i fremtiden i
højere grad selv skal tage ansvaret for gennemførelsen af samværet.

Statsforvaltningen skal som udgangspunkt fastsætte det overordnede samvær.
Vi skal derimod som hovedregel ikke tage stilling til enkeltstående ønsker
om ændring af samværet. Det kan for eksempel være et ønske om, at få samvær
en ekstra dag for at barnet kan komme med til sin farmors fødselsdag.
Sådanne ændringer må I for fremtiden selv aftale. Kan I ikke blive enige,
skal I følge jeres afgørelse eller aftale om samvær.


Vejledning om behandling af samværssager (det skærpede ændringskriterium)

Hvoraf det fremgår:

"Ændringen indebærer, at en aftale om samvær kan danne grundlag for
tvangsfuldbyrdelse, forudsat at dette udtrykkeligt er bestemt i aftalen.
Forældrene kan således bestemme, at en samværsaftale skal kunne
tvangsfuldbyrdes, uden at de behøver at anmode statsamtet om at udfærdige en
samværsresolution."

Samt:

"Endelig kan det oplyses, at retsplejelovens § 478, stk. 1, også er blevet
ændret ved regelforenklingsloven. Bestemmelserne om fuldbyrdelse af aftaler
om samvær findes nu i § 478, stk. 1, nr. 3, der efter ændringen har følgende
ordlyd: "
Brian K (20.07.2007, 13:28)
"Nick" <glem> skrev i en meddelelse
news:db0f
> Du har vist ikke rigtigt nogen praktisk erfaring med emnet?


Nåeeeeee nej...... Jeg er bisidder i Statsforvaltningen - Fjols!
Nick (20.07.2007, 17:36)
"Brian K" skrev i en meddelelse...
> Det er vist opmvendt min ven!


Læg nu mærke til at jeg skrev *praktisk*.
Og at SF lægger vægt på hvad der har været *praksis* siden man flyttede fra
hinanden.

Hvis praksis har været en anden end en eller anden selvbestaltet aftale, er
det praksis der lægges til grund for en fremtidig afgørelse.

/Nick
Nick (20.07.2007, 17:37)
"Brian K" <spam> skrev i en meddelelse
news:6298
> "Nick" <glem> skrev i en meddelelse
> news:db0f
>> Du har vist ikke rigtigt nogen praktisk erfaring med emnet?

> Nåeeeeee nej...... Jeg er bisidder i Statsforvaltningen - Fjols!


Enhver kan være bisidder i hvad som helst. Det bliver man ikke ekspert af.

Der er ingen grund til at kalde mig fjols. Jeg stillede et spørgsmål.

/Nick
Brian K (20.07.2007, 19:49)
"Nick" <glem> skrev i en meddelelse
news:db0f
> "Brian K" skrev i en meddelelse...
> Læg nu mærke til at jeg skrev *praktisk*.
> Og at SF lægger vægt på hvad der har været *praksis* siden man flyttede
> fra hinanden.
> Hvis praksis har været en anden end en eller anden selvbestaltet aftale,
> er det praksis der lægges til grund for en fremtidig afgørelse.


Nu laver du om på tingene.

Du skrev:

>Det er plat og tyveri af folks penge. Den er INTET værd rent juridisk. Den
>ene part kan til enhver tid gå til Statsforvaltningen for at få ændret
>sagerne og så er papiret herover ikke en potte værd.


Så din påstand var at et papir udfærdiget mellem forældrene - intet - var
værd, men at hvis Statsforvaltningen lavede papiret (fastsatte samværet) så
var det pludsligt noget værd.

Efter regelforenklingen er blevet vedtaget - har det fuldstændigt samme
værdi og begge bilag kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Og PRAKSIS
er at statsaforvaltningen næsten aldrig ændre på en aftale som er lavet og
underskrevet af begge forældre - medmindre begge forældre ønsker ændringen.

Yderligere, så er der en væsentlig større chanse for at man som far (ved en
skilsmisse) kan forhandle en bedre aftale med moderen (mens man er på god
fod), end 2 mdr efter man er gået fra hinanden og man sidder som uvenner i
statsforvaltningen - for statsforvaltningen (specielt ved små børn)
fastsætter næsten altid samværet efter moderens ønsker (altså så lidt som
muligt).

Mit bedste råd til alle fædre når de skilles fra konen/ægtefællen er at lave
samværsaftalen INDEN barnets adresse ændres - for så kan man stadig
forhindre barnets adresse i at blive flyttet (når man opdager at den
muntlige aftale "pludslig" ikke gælder længre - så er det forsent, om så er
det en lang tur i gennem statsforvaltningen, før man ser sit barn igen)
Brian K (20.07.2007, 19:51)
"Nick" <glem> skrev i en meddelelse
news:db0f
> "Brian K" <spam> skrev i en meddelelse
> news:6298
> Enhver kan være bisidder i hvad som helst. Det bliver man ikke ekspert af.
> Der er ingen grund til at kalde mig fjols. Jeg stillede et spørgsmål.


At du sætter et spørgsmålstegn efter en sætning hvori du allerede har
konstateret at "jeg vist ingen rigtig praktisk erfaring har med emnet",
fjerner ikke fornærmelsen i sætningen.

Hvis det havde været et REELT spørgsmålstegn havde det set meget anderledes
ud, feks: "Hvad er din praktiske erfaring?" - kan du se forskellen?
Brian K (20.07.2007, 19:56)
"Nick" <glem> skrev i en meddelelse
news:db0f

> Der er ingen grund til at kalde mig fjols. Jeg stillede et spørgsmål.
> /Nick


Men når jeg gennemlæser tråden, så kan jeg tilgængæld se at jeg nok
overreagerede i mit første svar på dit første indlæg - det beklager jeg.

Jeg antager at du svarede ud fra "gamle" erfaringer (for 5 år siden hvade
dit svar været korrekt) - men som du kan se så har tingene ændret sig fra
katastrofale til lidt mindre katastrofale.

Med den lov der træder i kraft 1/10 2007 - begynder det at lysne forude - så
skal vi bare have skriftet de gamle hønisser i retssalene ud - så er der
pludslig en reel chanse for at fremtidens domme bliver truffet udfra at
begge forældre som udgangspunkt er jævnbyrdige (og ikke som nu, hvor mor
nærmest er gud)

/brian
Nick (20.07.2007, 19:59)
"Brian K" skrev i en meddelelse...
> Hvis det havde været et REELT spørgsmålstegn havde det set meget
> anderledes ud, feks: "Hvad er din praktiske erfaring?" - kan du se
> forskellen?


Det er DIN fortolkning. Jeg farede ikke ud med en fornærmelse og kaldte dig
et fjols.
Det var dig selv der bragte talen ned på det platte plan.

EOD.

/Nick
Nick (20.07.2007, 23:17)
"Brian K" skrev i en meddelelse...
> Med den lov der træder i kraft 1/10 2007 - begynder det at lysne forude -
> så skal vi bare have skriftet de gamle hønisser i retssalene ud - så er
> der pludslig en reel chanse for at fremtidens domme bliver truffet udfra
> at begge forældre som udgangspunkt er jævnbyrdige (og ikke som nu, hvor
> mor nærmest er gud)


Vi er helt enige. Vær dog opmærksom på, at også folkene i SF er gamle
hønisser...

/Nick
Martin Jørgensen (21.07.2007, 01:46)
>>>>> "Nick" == Nick <glem> writes:

Nick> "sls(2770)" <sls> skrev i en meddelelse
Nick> news:t120
>> Kan man finde noget lign. gratis på nettet?
>>


Nick> Det er plat og tyveri af folks penge. Den er INTET værd rent
Nick> juridisk. Den ene part kan til enhver tid gå til
Nick> Statsforvaltningen for at få ændret sagerne og så er papiret
Nick> herover ikke en potte værd.

Fjols.

Nick> Det eneste rigtige er at gå til SF med det samme og få lavet
Nick> en ratificeret aftale. Det er iøvrigt også gratis...

Nick> /Nick

Fjols.

Best regards
Martin Jørgensen
Nick (21.07.2007, 07:29)
"Martin "Jørgensen"" skrev i en meddelelse...
> Fjols.
> Fjols.
> Best regards
> Martin Jørgensen
> Home of Martin Jørgensen -


*plonk*

/Nick

Lignende emner