zui > videnskab.* > videnskab.general

Kall, Mogens (10.01.2020, 17:38)
*ET-Copyright* (78 and 144):
Found connection between
666 and
Chandrasekhar limit (1,44 Sunmass) and
the Measuring Stick (78-Platine-193)

Message will be send out very soon.

With kind regards,
Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Kall, Mogens (10.01.2020, 19:31)
*ET-Copyright* (78 and 144):
Found connection between
666 and
Chandrasekhar limit (1,44 Sunmass) and
the Measuring Stick (78-Platine-193)

File 22.048 ...
Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
78, Atomic number (Z, Atomnummer)

Markpointer 78

Markpointer 666

Markpointer 144, Chandrasekhar limit (Chandrasekhars grænsemasse)

Measuring Stick (Målestok)


Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...


-

I Bibelen bliver vi *udfordret* med følgende udsagn:Aabenbaringen 13:18 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Her gælder det om at have visdom: Lad den, der har
indsigt, udregne tallets betydning. Det er et menneskes
tal, og tallet er 666.

Tallet 666 skal - med andre ord - *udregnes* (på en eller
anden måde)!

Her et forslag, som nok kommer nærmest en naturlig (og dermed
*videnskabelig*) forklaring:

I UFO-efterforskningen (vedrørende Bibelen) er det tidligere
blev opdaget, at ...

Chandrasekhars grænsemasse på 1,44 solmasser ....... at Chandrasekhars grænsemasse på 1,44 solmasser indirekte
nævnes, idet ...

07.753

[..]
> > ... (Supernova-indiciet) ...266726298

> 7663A news:g5ja7qnh
> 7663B news:g5jc339v


Taller 144 repræsenterer altså (i Bibelen, ifølge hypotesen)
Chandrasekhars grænsemasse på 1,44 solmasser.

(
Der er en naturlig forklaring på, at tallet, der anvendes, er
144 (fremfor 1,44), men den bliver for lang at komme ind på
her. Jump evt. til The SETI-code ...

)

HVIS vi nu benytter samme fremgangsmåde, da bliver tallet
til ...

+666
-144 ... fokus
=
+522

Dette tal minder lidt om ...

>>> (Stamtavlen) [ ... ]
>>> _______1____2____3____4____5____6____7____8____9__ _10___11_ [ ... ]
>>> 0622____-____-____ -____-____ -_0162_0000____-____ -____-____ -


Og det kunne blive interessant at forfølge denne sammenhæng, ...

Men lige her i denne specifikke sammenhæng, er der et andet
karakteristika vedrørende tallet 522, som er langt vigtigere:

+522
+ 78 ... fokus
=
+600

Compare with ...

Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
78, Atomic number (Z, Atomnummer)


78 Protons
115 neutrons
=
193 Mass Number

Og det vil - med andre ord - sige, at *personen*, der skrev
gåden i Åbenbaringsbogen MÅ HAVE HAFT KENDSKAB TIL ATOMFYSIK,
endskønt Åbenbaringsbogen er nedskrevet for ca. 2000 år siden.

Ergo kan denne person IKKE være et menneske, da vi jordboere
jo først har fået kendskab til atomfysik i det tyvende
århundrede.

Ergo må informationen stamme fra et andet sted, fx. fra en
civilisation ude fra Rummet på besøg i vort solsystem!

END of *ET-Copyright* (78 and 144)

-

Input:

>>> 0622____-____-____ -____-____ -_0162_0000____-____ -____-____ -
>>> 0687____-____-____ -____-____ -____-_0065_0000____ -____-____ -


=>

600
+65
=
665

Compare with ...

The Ezra-code


Start_______________, ____0, ____0, Ezra , Neh_, +/-, ___0, name
[ ... ]
11, Ezra 2,13, Neh.7,18, 12243, 13138, _666, _667, ___1, _895, Adonikams

-

Coming up:

Der er fundet bevis på, at Marree Man (Australia) muligvis
har kendskab til tallet 43 samt Krateret i Mexico.

Message will be send out soon.

See until then ...

43


Chicxulub crater (Mexico, 65 million years ago, Asteroid/Meteorite)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Kall, Mogens (11.01.2020, 12:45)
Re: *ET-Copyright* (78 and 144):
Found connection between
666 and
Chandrasekhar limit (1,44 Sunmass) and
the Measuring Stick (78-Platine-193)

File 22.049 ...
Abraham Code (Abraham-koden)

Measuring Stick (Målestok)

Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
50 (½-Life, Half-life, Halveringstid)

78, Atomic number (Z, Atomnummer)

Markpointer 144, Chandrasekhar limit (Chandrasekhars grænsemasse)

Markpointer 174

Markpointer 175

Markpointer 600

Markpointer 666


Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...


-

Den 10-01-2020 kl. 18:31 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:sci.astro.seti
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: *ET-Copyright* (78 and 144):
Found connection between 666 and Chandrasekhar limit
(1,44 Sunmass) and the Measuring Stick (78-Platine-193)
Date: Fri, 10 Jan 2020 18:31:25 +0100, GMT 17:31
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
22048b News:5e18b502$0$703$14726298
Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
78, Atomic number (Z, Atomnummer)

Markpointer 78

Markpointer 666

Markpointer 144, Chandrasekhar limit (Chandrasekhars grænsemasse)

Measuring Stick (Målestok)


[..]
>
> Med venlig hilsen,
> Mogens Kall, The servant of Michael.


Nå ...

Jeg har været en "anelse" bælgøjet, fordi ...Aabenbaringen 13:18-14:1, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

13,18
Her gælder det om at have visdom: Lad den, der har
indsigt, udregne tallets betydning. Det er et menneskes
tal, og tallet er 666.

Lammet og den nye sang fra de 144.000

14,1
Derefter så jeg, at Lammet pludselig stod på Zions bjerg.
Sammen med det så jeg 144.000, som havde Lammets navn og
dets Fars navn skrevet på panden.

Det ene (tallet 144) ud af de 3 tal, står lige ved siden af
tallet 666.

Det andet (tallet 600) står lige i nærheden (men indirekte da
tallet er *krypteret*):Aabenbaringen 13:1, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Uhyret fra havet håner Gud og forfølger dem, der tror på ham

13,1
Nu så jeg et uhyre stige op fra havets dyb. Det havde ti
horn og syv hoveder. På hvert af de 10 horn var der en
lille krone, og på hvert af de syv hoveder stod der et
blasfemisk ord.

10 horn
7 hoveder

13,5
Uhyret fik evne til at tale, så det kunne bruge store ord
og håne Gud. I 42 måneder fik det magt til at gøre, hvad
det ville, på jorden.

42 måneder

Normalt udlægges disse skriftsteder på den måde, at nogle af
hovederne har 2 horn (med kroner) mens andre kun har et.

Her i denne *specifikke* sammenhæng (i UFO-efterforskningen)
tillader vi os at betragte tallene som *fragmenter*, der IKKE
nødvendigvis SKAL passe sammen udfra en religiøs
forståelse/tolkning, apropos ...

07.753Interessant er det nemlig, at ...

HVIS vi *omregner* de 42 måneder (fra år, altså et
360-grader-talsystem, til et 600-talsystem), da fås ...

42 * 360/600
=
70

Compare with ...

Input:

10 horn
7 hoveder

Output:

10 * 7
=
70

Tallet 600 står der altså *indirekte* (*krypteret*) NÆSTEN
lige ud for tallet 666.

Så langt, så godt.

Hmm ...

Og det sidste tal (tallet 78, eller rettere sagt dets
*pseudonym-tal*, da der jo er tale om et *specifikt* isotop:
78-Platin-193 med en halveringstid på 50 år, tallet 50 eller
115 eller 193) ...

Og det sidste tal (78-Platin-193, ½-life = 50 years) kan OGSÅ
*identificeres* udfra en forholdsvis let *kryptering*:

Input:Aabenbaringen 13:18-14:1, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

13,18
Her gælder det om at have visdom: Lad den, der har
indsigt, udregne tallets betydning. Det er et menneskes
tal, og tallet er 666.

Lammet og den nye sang fra de 144.000

14,1
Derefter så jeg, at Lammet pludselig stod på Zions bjerg.
Sammen med det så jeg 144.000, som havde Lammets navn og
dets Fars navn skrevet på panden.

Jump 144.000-pseudonym:Aabenbaringen 7:4-8, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

4
Jeg hørte tallet på de beseglede. Det var 144.000 af alle
Israels stammer,

5-8
12.000 fra hver af de 12 stammer: Juda, Ruben, Gad,
Asher, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Issakar, Zebulon,
Josef og Benjamin.

Her *konstaterer* vi, at tallet 144.000 opdeles i 12 dele.

Overfører vi denne fremgangsmåde (dette syntax) til tallet
600, da fås ...

600 / 12
=
50

Compare with ...

Measuring Stick (Målestok)

Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
50 (½-Life, Half-life, Halveringstid)

[..]
> 361 150Eu 63 87 36.89 y
> 362 42Ar 18 24 32.9 y
> 363 207Bi 83 124 31.6 y


Er der NOGET, der *understøtter* denne sidste
antagelse/hypotese?

Ja!

Fordi ...

Lidt længere henne i teksten står der noget *kryptisk*:Aabenbaringen 8:1 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Det syvende segl brydes til dom over jorden

8,1
Da Lammet brød det syvende segl, blev der stilhed i
Himlen i cirka en halv time.

En ½-dit, en ½-dat, en ½ ...

En ½-tid (apropos halveringstiden, ½-life) ?

Med til det *krypterede* budskab, som vi har fundet i Bibelen,
hører også følgende:

Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne)
Distance to us (Afstand til os), around 2400 lightyears (50*48)

Notat
2018-10-04

I filerne ...
[ ... ]

I disse filer angives distancen til at være på:

48 * 50 (78-Platin-193, ½-life 50 år)
=
2400 lysår (lightyears)

Tallet 48 er fremskaffet ved hjælp af indicier, og et af
disse er netop taget udfra Åb. 8,1 ...

Found new 48 (Rev 8,1) -
Re: Distance to target (Homestar of ET)


> Aha!
> Input memory from ...
>
> Aabenbaringen 8:1, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
> Det syvende segl brydes til dom over jorden
> Da Lammet brød det syvende segl, blev der stilhed
> i Himlen i cirka en halv time.
> ½ time / 24
> =
> 1/48


Så ...

Vores *konklusion* må være (midlertidig), at tallet 666
formentlig er en *krypteret* information om kendskab til
tallene (og det, de repræsenterer i "SETI-koden") ...

1.
600 (selve opmålingssystemet af himlen, the sky)

2.
144 (kendskab til Chandrasekhars grænsemasse)

3.
78 (kendskab til isotopet 78-Platin-193, ½-life = 50 år)

-

Coming up:

"Leger" vi lidt videre med tanken:

En ½-dit, en ½-dat, en ½ ...

En ½-tid (apropos halveringstiden, ½-life) ?

.... da kan følgende tankeeksperiment opstå:

50 * 3½ tider
=
175

Compare with ...

175
Abraham Code (Abraham-koden)[..]
> længdegrad for både Cygnus-A og 7-stjernen).
> Logisk set KUNNE Abrahams levealder derfor godt OGSÅ dække
> over noget tilsvarende!


På nuværende tidspunkt antages det, at tallets *oprindelse*
(tallet 175) er udsprunget af nogle opmålinger på jorden, der
*afslører* kendskab til asteroide-krateret i Mexico (for 65
millioner år siden) samt Pangea (Pangæa), idet ...

Afstanden
fra ...
Krateret i Mexico
til ...
Østligste punkt i Sydamerika _______________ 99

samt ...

Afstanden
fra ...
Østligste punkt i Sydamerika
til ...
Afrika (der hvor Sydafrika passer ind i) ___ 75

Afstanden
fra ...
Krateret i Mexico
til ...
Afrika (der hvor Sydafrika passer ind i)
via ...
Østligste punkt i Sydamerika ______________ 174

Hmm ...

Vi kan ligeså godt undersøge det nu (som senere):

HVOR præcis befinder punktet 174 sig (i fuglelinje) fra
Krateret til Templet i Jerusalem?

Ude i Middelhavet ?

(
Og i så fald er det jo et dumt sted at bygge en markør, fx.
et tempel.

=>

Find et *alternativ*!
)

Download help-fil (Regneark) ...


Temple-174's position er:

Bredde-____Længdegrad
32,150203 34,66350334
32.150203, 34.66350334


Og ganske rigtig ... :-)

Punktet befinder sig lidt vest for Tel Aviv ca. 12 km ude i
Middelhavet!

Så ...

*Mistanken* er altså, at de 175 (og dermed Templet i
Jerusalem) er et kompromis, man har valgt (i mangel af bedre
positioner på landjorden).

Vigtigt er det derfor at understrege, at afstanden fra
Templet i Jerusalem til Syndfloden, eller rettere Ararats
bjerg er på 18,003 ...


Man *markerer* altså sine positioner ved at danne et *heltal*
(fx. 175 eller 18 eller 191 (Marree Man, Australia) og 241)
FREMFOR en ikke-iøjnefaldende brøk (som alle overser).

Hmm ...

HVORFOR er denne variant så vigtig (i UFO-efterforskningen)?

Jo, fordi ...

Der er *mistanke* om, at de faktuelle forhold mht. de
*jordiske* opmålinger, er en *illustration* - et
billedeksempel - på kanske de *komplikationer*, der kan opstå
mht. de *astronomiske* opmålinger, apropos ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
Subject: Iranian revenge + Gods *punishment* ? = Iranian plane crash -
Re: 2020 uge 02 (news samlet)
Date: Wed, 8 Jan 2020 08:26:17 +0100, GMT 07:26
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
22032b news:5e15842f$0$702$14726298
Gods punishment (Guds straf)

Iran (Fanatistan)

Courts, Authorities-2, Øvrigheden-2[..]
> Target (lon 195,65 lat +8,05) er måske derfor et
> *teoretisk* men *fiktivt* punkt (ligesom punktet 108 ude i
> Atlanterhavet)!


Mere om dette forhåbentlig senere ... :-)

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Kall, Mogens (13.01.2020, 21:54)
Found 127 (Cygnus-A at 174) -
Re: *ET-Copyright* (78 and 144):
Found connection between
666 and
Chandrasekhar limit (1,44 Sunmass) and
the Measuring Stick (78-Platine-193)

File 22.063 ...
Abraham Code (Abraham-koden)

Markpointer 127

Markpointer 174

Markpointer 175

Cygnus A, Galactic Longitude (Galaktisk Længdegrad)


Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...


-

Den 11-01-2020 kl. 11:45 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
News:sci.astro.seti
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Re: *ET-Copyright* (78 and 144):
Found connection between 666 and Chandrasekhar limit
(1,44 Sunmass) and the Measuring Stick (78-Platine-193)
Date: Sat, 11 Jan 2020 11:45:32 +0100, GMT 10:45
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
22049 news:5e19a763$0$695$14726298
Abraham Code (Abraham-koden)

Measuring Stick (Målestok)

Isotope evidence (Isotop indicier)
78-Pt-193, Platinum
50 (½-Life, Half-life, Halveringstid)

78, Atomic number (Z, Atomnummer)

Markpointer 144, Chandrasekhar limit (Chandrasekhars grænsemasse)

Markpointer 174

Markpointer 175

Markpointer 600

Markpointer 666

https://groups.google.com/d/msg/sci.astro.seti/WCjU9iTFirc/9z337puFCgAJ>
[..]
> Bredde-____Længdegrad
> 32,150203 34,66350334
> 32.150203, 34.66350334


[..]
> Man *markerer* altså sine positioner ved at danne et *heltal*
> (fx. 175 eller 18 eller 191 (Marree Man, Australia) og 241)
> FREMFOR en ikke-iøjnefaldende brøk (som alle overser).


En af de ting, som virkede overbevisende, da mistanken (og
dermed hypotesen) opstod (at der er en *sammenhæng* mellem
de jordiske opmålinger og det fundne stjernekort, inside the
Bible) ...

En af de ting, som virkede overbevisende, da mistanken (og
dermed hypotesen) opstod, var, at ...

Afstanden
fra ...
Templet i Jerusalem
til ...
Østligste punkt i Sydamerika ___ 127,63829031

Compare with ...

Cygnus A


Galactic 600:
Longitude 126,98317
Latitude +09,59233

and/or ...

7 stars (Pleiades, M45)


Galactic 600:
Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
Latitude -39,09975

Det nye og spændende er, at vi med vores fiktive punkt ude i
Middelhavet får nogle endnu mere *præcise* DATA:

Download help-fil (Regneark) ...


Afstanden
fra ...
Crater-174-Templet i Jerusalem
til ...
Østligste punkt i Sydamerika ___ 127,01889405

Compare with ...

Østligste punkt i Sydamerika ___ 127,01889405
Cygnus A, Galactic 600, Longitude __ 126,98317
delta_________________________________ 0,0357...

Punktet 174 passer - med andre ord - til Cygnus-A

(en radiokilde, som støjer temmelig meget, selvom den befinder
sig 750 millioner lysår borte. Den er derfor velegnet til at
bruge som et fixpunkt, et fast punkt som danner udgangspunkt
for opmåling af himlen, the Sky; altså et *orienteringspunkt*)!

Nu består så kunsten i at finde - om muligt - den galaktiske
breddegrad (på +09,59233 i et 600-talsystem) i tilknytning
til et af disse punkter.

Asyut (i Egypten) KUNNE være et sådan punkt, idet det befinder
sig i en afstand på 9,65 (fra Templet) og 9,69 fra 174-punktet.

Map:
Asyut (i Egypten)
Breddegrad___Længdegrad
27,17891250 31,18469240
27.17891250, 31.18469240


Men ...

Det ku' OGSÅ ligge ovre i Sydamerika i en afstand fra Det
østligste punkt på i alt 9,6 (eller 5,755398° i vores
360-talsystem)

Map-begin:
Eastern South-America
Breddegrad___Længdegrad
-5,19527620 -35,47071810
-5.19527620, -35.47071810


God jagt ... :-)

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Lignende emner