zui > videnskab.* > videnskab.religion

Kall, Mogens (30.04.2011, 13:35)
"Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et> skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Sent: Monday, April 25, 2011, CET 13:06, GMT 11:06
Subject: Re: [Messias og Jesus] Kristendom, Jesus og mirakler
12591B news:4db555a3$0$306$14726298

> Ku' det tænkes, at den *historiske* Jesus bliver henrettet af romerne, fordi han primært
> udgjorde en magttrussel (overfor deres besættelsesmagt).
> Den jødiske messias er jo også en *konge*, apropos kong David.


Herefter bragte Kristeligt Dagblad torsdag den 28. april 2011 på side 11 følgende:

=== citat start ===

"Jesus er på mange måder et forbillede for muslimerne gennem sin standhaftige tro på
Allah, for sin lydighed imod sin Skaber og for at have levet et eksemplarisk liv. Modsat
de kristne trormuslimer ikke på, at Jesus døde på korset, men at han blev taget ned og
erstattet af en anden."

Safia Auode, muslimsk jurist og forfatter

=== citat slut ===

Årsagen til denne muslimske tro ang. Jesus skal findes i selve Koranen Sûra 4, 158 (157).

Det interessant i denne forbindelse er, at man altså tror på, at Jesus kom op og dingle
i galgen; eller rettere sagt kom op på korset for at blive tortureret til døde.

Og - *realistisk* set - MON de romerske soldater pludselig skulle fortryde, at de
havde korsfæstet ham ?

Hele idéen med denne tortur var jo at ta' modet fra andre oprørere, fordi de jo heri
kunne se, hvordan det også ville ende dem, hvis de forsøgte. Så jo mere offeret på
korset skreg af smerte, desto bedre. Vedkommende skulle pines til døde.

At hive Jesus ned fra korset og erstatte ham med en anden ville jo - i så fald - være et
udtryk for *svaghed*, så det er nok det allersidste de romerske soldater kunne finde
på!

Og jeg tror heller ikke, at de lod Jesus være ubevogtet, fordi så kunne jo hans tilhængere
STRAKS komme ham til undsætning og befri ham!

Og da hele formålet - som sagt - havde til formål at afskrække andre oprørere, da ville
de romerske soldater helt sikkert også sikre sig, at den korsfæstede vitterlig også var
100% død. Faktisk var det dérfor, at man til slut i torturen stak et spyd ind i siden på
offeret, så hvis vedkommende ikke var hel død, så overlevede man i hvert fald ikke
dette *dræbende* spydstik!

Så ...

Når man først har sagt 'A' kommer man muligvis også til at sige 'B'; underforstået: Har
man først tilkendegivet, at Jesus kom op på korset, da må man nok indse, at Jesus også
led korsdøden (uanset hvad man i øvrigt mener om ham).

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
tkruse (01.05.2011, 01:52)
On 30 Apr., 13:35, "Kall, Mogens" <Jesuslovesyou>
wrote:
[..]
> Websitehttps://sites.google.com/site/kalltree1 File no: 12636759726298
> Infohttp://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
> Websitehttps://sites.google.com/site/kalltree1 File no: 12636


der finde folk her i verden som kan sætte deres hjerte i stå med vilje
og vække sig selv op igen,,mon ikke det var det Jesus gjorde
Kall, Mogens (15.05.2011, 17:47)
"Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et> skrev i en meddelelse news:6298
[..]
> 100% død. Faktisk var det dérfor, at man til slut i torturen stak et spyd ind i siden på
> offeret, så hvis vedkommende ikke var hel død, så overlevede man i hvert fald ikke
> dette *dræbende* spydstik!


Kristeligt Dagblad skrev om korsfæstelsen Mandag den 18. april 2011 på side 5 bl.a.
følgende:=== citat start ===

Korsfæstelse var den mest grufulde henrettelsesform

[ ... ]

.... der (hersker) ingen tvivl om, at den dødsdom, der overgik Jesus, var en af de mest
smertefulde, magthavere gennem historien har benyttet.

[ ... ]

Sagt om korsfæstelse

* Allerede på romersk tid blev korsfæstelse anset for en af de mest pinagtige
henrettelsesformer. Således beretter flere romerske forfattere om korsfæstelsernes grufuldhed.

* "At binde en romersk borger er en forbrydelse, at piske ham er en skændsel, og at dræbe
ham er som at begå fadermord. Hvad skal jeg da kalde det at korsfæste ham? Det er umuligt
at finde et ord, der passende kan betegne så skrækkelig en handling." Cicero (106 - 43 f.Kr.),
romersk jurist, i en retstale mod guvernøren Verres, som ulovligt havde ladet en romersk
borger korsfæste.

* "Nagler gennemborer hans hud, og hvor end han støtter sin udmattede krop, presser han
mod et sår. Hans øjne er udspilede i uafbrudt søvnløshed." Seneca (4 f.Kr. - 65 e.Kr.),
romersk filosof, i en beskrivelse af den korsfæstedes lidelser

* "Pinslernes klimaks, ja hvad værre er, pinslernes forlængelse og udstrækning ... en langsom
død. Findes der noget menneske, som ville foretrække at gå til i smerte, at dø lem for lem,
at lade sit liv ebbe ud dråbe for dråbe, snarere end at dø øjeblikkeligt ? Kan det menneske
findes, som villigt vil bindes til det forbandede træ ?" Seneca (4 f.Kr. - 65 e.Kr.), romersk
filosof, om korsfæstelse.

=== citat slut ===

Men sandheden er muligvis meget mere simpel, fordi ...

Når man naglede folk op på et kors med søm (i et knogleben), havde det et formål; nemlig
at offeret skulle prøve at holde sig i live ved at 'stå på sømmet' naglet ind i benene, og det
gjorde afskyeligt ondt. Men undlod man at gøre dette, ville man blive kvalt (af at hænge i armene og belaste brystkassens
vejrtrækning). Og dermed opstod torturen i den mest effektive
form!

Om Jesus står der, at han opgav ånden og døde, og det kan derfor meget vel tænkes, at
han ligefra starten af henrettelsen på korset bevidst hart valgt IKKE at 'stå på sømmet',
fordi han allerede havde valgt lidelsen og dødens vej.

Så Jesus *afkortede* på den måde det uundgåelige: dødsprocessen.

[..]
> Website File no: 12636759726298
> Info
> Website File no: 12636


12748
tkruse (16.05.2011, 04:35)
On 15 Maj, 17:47, "Kall, Mogens" <Jesuslovesyou> wrote:
[..]
> fordi han allerede havde valgt lidelsen og dødens vej.
> Så Jesus *afkortede* på den måde det uundgåelige: dødsprocessen..
> 12748


der findes folk som med vilje kan bringe deres hjerte i stå og vække
sig selv op igen
ja selv de røde og hvide blodlemger er adskilt inden de vækker sig
selv til live igen
set i TV
Lignende emner