zui > videnskab.* > videnskab.religion

Andreas Falck (14.03.2009, 22:42)
Arne H. Wilstrup skrev i
news:49bc133f$0$15892$edfadb0f

> jeg anser ikke kristendommen som værende
> alene skyld i alverdens ondskab,nød og elendighed.


Hvor skrev jeg det?!
Andreas Falck (14.03.2009, 22:44)
Arne H. Wilstrup skrev i
news:49bc12b2$0$15900$edfadb0f

[ ... ]
> Den bog er formentlig bygget op på samme måde som bøger fra JV.
> Pseudovidenskabeligt nonsens og partsindlæg.


Dyrk du blot dine egne fordomme og uvidenhed. Det lærer du nemlig intet af.
Arne H. Wilstrup (15.03.2009, 00:47)
"Andreas Falck" <dewnull> skrev i meddelelsen
news:6298
[..]
> [ ... ]
> Dyrk du blot dine egne fordomme og uvidenhed. Det lærer du nemlig
> intet af.


Det samme kan jeg jo sige til dig. Jeg er i det mindste ikke bundet af
et religiøst synspunkt som jeg mener er det eneste korrekte. Det er du.
Jesus-loves-you (15.03.2009, 12:01)
"kaz" skrev
<news:49bbbf07$0$90264$14726298>

[ ... file 8574 ... ]

(Rekonstruktion af oprindelig sætning. Begin:)

MK:

(END of rekonstruktion.)

MK:
> > Se, nu er det jo ikke nogen hemlighed, Andreas, at du har dit
> > oprindelige religiøse ståsted hos Adventisterne, hvorudfra også
> > sekten Jehovas Vidner i sin tid udsprang.

> Synes du ikke du burde hæve dig over brug af stråmænd og personangreb?


Øh ...

Nu har jeg ikke læst AF's svarindlæg endnu (jeg kan se, at han har skrevet
2), men fra min side lå der IKKE i ordene mine (ang. Andreas' religiøse
baggrund) noget som helst negativt, herunder et personangreb.

Det var blot en *konstatering* af de reelle forhold.

Og tillad mig lige her ganske kort at uddybe dette (for det er noget
væsentligt, vi er kommet ind på, skønner jeg):

Vi kan jo sikkert hurtig blive enige om, at i bedste fald har vi at gøre med
en problem-stilling "lidt" a la afgudsofferkødet i Oldkirken. Paulus
skriver:

"Alt er tilladt," som I siger.
Men det er ikke alt, der er gavnligt for vor tro og vort fællesskab.

Tænk ikke kun på jer selv! Tænk også på jeres medmennesker,
og hvad der er bedst for dem.

[ ... ]

Men hvis nogen siger til jer (fx. en Adventist):
"Dette ... (input objektets navn) ...har været brugt til
afguds[dyrkelse]", så lad være med at [ære] det af hensyn til ham,
der sagde det.
Det er åbenbart et samvittighedsspørgsmål for ham.

[ ... ]

Du skal ikke vække anstød hos nogen,
hverken hos jøder, hedninger eller kristne

(1.Kor. 10,23-24.28.32)

Undskyld, jeg "fristes" nu over evne:

(NB! Original-teksten fra 1.Kor. 8,13 ændret)

Derfor, hvis hengivenhed overfor et-eller-andet kan bringe min
broder eller søster til fald (frafald fra Herren), da vil jeg...

And then I heard a voice from Heaven said:
(2009-03-15, Sunday, day no 74, CET 10:47, GMT 09:47)
- "NEVER."

... da vil jeg altså aldrig ære dette, fordi det kan opfattes som
afgudsdyrkelse...

CET 10:49
- "Amen."

I bedste fald får vi (som er Adventister, eller *forhenværende* Jehovas
Vidner eller *forhenværende* muslimer) altså dårlig samvittighed!

Og dét BURDE man nok i Vatikanet (og andre stedet) lige notére sig!

Vi har - om jeg så må sige - fået "allergi" overfor SHIRK (altså
afgudsdyrkelse af billeder osv.)

Have a nice day ... :-)

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
Jesus-loves-you (15.03.2009, 12:51)
"Arne H. Wilstrup" skrev
<news:49bbb48e$0$15884$edfadb0f>

[ ... 8576 ... ]

MK:
> >> > Vi kristne *anklages* i Koranen for at have opstillet guder ved
> >> > siden af Skaberen, blot fordi vi *tilbeder* Jesus.


> > AHW:
> >> Hvor i Koranen står det?


MK:

AHW:
> Det gøre de kristne jo heller ikke. ...


Som jeg skrev derefter (i mit indlæg):

"Så langt, så godt (vist nok), ... "

Så det er altså IKKE heri problemet opstår.

Jeg citerede sætningen blot for at oplyse evt. uvidende læsere om
muslimernes *moneteistiske* guddomssyn.

(Det er jo - antagelig vis - ikke kun dig og mig, som læser disse indlæg,
vel?)

AHW:
> ... Der findes kun en gud i
> kristendommen. ...


Korrekt. Både Jødedom, Kristendom og Islam er moneteistiske religioner.

AHW:
> ... At denne gud er en treenig gud, er blot et forsøg på at
> forklare både Gud, Helligånden og Jesus som en og samme og dog
> forskellig fra hinanden. ...


Ligeledes korrekt!

Øh ...

Jeg har - for sjov skyld - ved en tidligere lejlighed drøftet
problemstillingen med vores overrabbiner Bent Lexner; idet de (for mig at
se) også måtte have selvsamme problemer vedr. "2-enigheden". Se ...

Subject: Er Guds Ånd én og samme person som Jahve ? - Spørgsmål til Bent
Lexner
2446 <news:Dbfxc.9931$Vf.521972>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/9756e3794fb3d409>
og ...
2498 <news:Im1yc.10562$Vf.587999>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/f31f9aa49b521061>
> Efter jødisk tankegang er såvel Guds ånd som Gud selv identisk.
> hilsen
> Bent Lexner [ ... ]
> Konklusion:
> Kristendommen og Jødedommen er - for mig at se - på dette punkt i
> overensstemmelse ... :-)


AHW:
> ... Det er vanskeligt at forstå dette uden videre
> tolkning.
> > Så langt, så godt (vist nok), men så slår den klik:
> > 004,172 ... og sig ikke: Tre(-enighed)! ...

> Der har siden kristendommens tilblivelse været strid om hvorvidt man kan
> tale om treenighed. ...


Ligeledes korrekt.

Og det skal også lige nævnes, at ordet treenighed overhovedet IKKE nævnes i
Bibelen.

At Muhammed i det hele taget nævner ordet 'treenighed' i Koranen kan
muligvis skyldes, at han har hørt kristnes diskutere emnet, og muligvis
syntes, at det var noget bavl!

AHW:
[..]
> Hvis man insisterer på at oversætte Rûh med 'ånd', må det som ellers i
> Qu'ânen tages i betydningen 'åbenbaringsord' eller 'Gabriel', der er
> åbenbaringens engel. De troende modtager altså 'en ånd fra ham'.


Øh ...

Du burde nok lige her angive kilden, du citerer fra.

> Som der står i kommentaren til den pågældende sûra, så er det med
> treenighed ikke noget enestående i kristendommen.
> Men igen: hvor i koranen står der en anklage specielt rettet mod kristne
> om at kristne har opstillet en Gud ved siden af Gud? ...


Ordet *vantro* benyttes her som en benævnelse for kristne.

I Koran-sætningen står der altså omtrent:

De kristne siger, at "Gud, det er Messias", og det er forkert.

Det er hvert fald det, der *menes* med sætningen!

AHW:
> ... Du kan naturligvis
> fortolke det sådan at man har gjort det ved at opfinde treenigheden, men
> hvis man siger om et menneske at det har to arme, betyder det så at den
> ene arm er lige så mægtig som hele mennesket? Er det armen der styrer
> mennesket?


Det er ikke det afgørende, hvad du og jeg synes, men hvordan Koranen (af
muslimer) skal forstås, oder was ?

> > 005, 117 ... Allah: O Jesus ... har du sagt ...: tag mig ... som
> > ... gud... ved siden af Allah ? ... (Jesus sagde:
> > Det passer ikke) ...
> > *Dokumentation* okay ?

> O.K. at du tolker det anderledes end jeg gør, er imidlertid ikke en
> dokumentation for noget som helst. ...


Øh ...

Der findes *flere* citater i Koranen ang. medguder, men det var hvad jeg
lige i går hurtigt kunne fremskaffe.

Un "moment", s'il vous plaît ... (research-program on) ...

> ... Din principale påstand var imidlertid
> at man i koranen anklager de kristne for at sætte andre guder på niveau
> med Gud, og det er der ikke tale om.


Øh ...

Vi ku' jo spørge deres imamer ad (jeg er ret sikker på påstanden) på fx.
Kristeligt Dagblads debat-forum ?

> I øvrigt er de øvrige kristne religioner jo også uenige om mangt og
> meget.


Ikke desto mindre*anklages* vi kristne som sagt i Koranen for at have
opstillet guder ved siden af Skaberen, blot fordi vi *tilbeder* Jesus.

Og derfor skal vi dræbes ifølge Muhammed (apropos John 8,44) !!!

> Jeg er ikke enig i din fortolkning. Jesus-troen bygger ikke på en
> opfattelse af at han er Gud på samme niveau, men blot at han evt. tages
> med på råd som den hjælper på lavere niveau han er. Men at mene at det
> var nødvendigt for Gud at få en søn, er latterligt. Det er jeg enig med
> muslimerne i.
> Jeg? Tage fejl? Umuligt. :-)
> Cirkelslutning. Jeg anklager ingen her, men jeg konstaterer at
> katolikkerne ER kristne ...


Ja, *selvfølgelig* ér de det. De bekender jo Jesus, som deres Herre, Mester,
Frelser og *Gud* ... :-)

> ... - det er så det du tilsyneladende afviser. ...


Det anede mig nok. Du *misforstår* mine (og Koranens ?) ord! ... :-(

Jeg har ALDRIG så meget som blot antydet, at katolikker ikke skulle være
kristne!

> ... Og
> jeg efterlyser grundlaget for påstanden.


Jeg har ikke tid til det ordkløveri, Arne!

Læs teksen, som den står, UDEN alle dine *subjektive*
fortolkningsmuligheder, tak!

Der er nu ca. 85-90 % sandsynlighed for en fremtidig EOD herfra.

> Nej, jeg har ingen aktier i dette spil. Jeg konstaterer blot at din
> påstand med at katolikker ikke er kristne, er gedigent vås.


Se ovenfor.

97%

> Altså ansvarsforflygtelse? ...


99,999%

> ... Igen beviser eller argumenter, blot påstande?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
Jesus-loves-you (15.03.2009, 13:31)
"Andreas Falck" skrev
<news:49bbb580$1$90269$14726298>

[ ... file 8574 ... ]

> Burde du ikke lige se at få din historieviden på plads inden du fremsætter
> påstand om at Jehovas Vidner udspringer fra Adventisterne?
> Sandheden er at ham der grundlagde Jehovas Vidner ikke kunne vinde
> tilhængere for sin noget aparte teologi blandt Adventisterne. Så vidt jeg
> har kunnet finde frem til var han ikke engang et døbt medlem af
> Adventistkirken.


Men så vidt jeg husker, var der et eller andet med, at de (i deres lære om
det eskatologiske) engang anså den katolske Kirke for at være Babylon, den
store skøge, ikke sandt ?

Eller var/er det kun Jehovas Vidner ?

> Der er jo heller ikke meget fælles trosgrundlag mellem Adventister og
> Jehovas Vidner. ...


Nej, Gudskelov. Adventist-samfundet tror jo på Jesus (ligesom os) ... :-)

Jehovas Vidner, derimod, tror på "guldkalven": "Tag ikke, smag ikke, rør
ikke!" ... selvgjorte gudsdyrkelse og *falsk* ydmyghed ... der kun tjener
til tilfredsstillelse af den *syndige* (dvs. ufrelste) menneskenatur.(Kol
2,21-23)

> ... Ikke på de betydende punkter i al fald. Adventisterne har
> langt mere fælles trosgrundlag med f.eks. Den Danske Folkekirke end med
> Jehovas Vidner.


Ja, og - som sagt - Gudskelov for det ... :-)

Øh ...

Du har indrykket endnu en opfølgning på mit indlæg, så jeg "hopper" videre
til denne.

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
Jesus-loves-you (15.03.2009, 13:33)
"Andreas Falck" skrev
<news:49bbb580$2$90269$14726298>

[ ... file 8574 ... ]

> Det er en kendsgerning at katolikker tilbeder både Maria og andre afdøde
> mennesker.


Øh ...

Arne H. Wilstrup gav faktisk et meget godt svar til dig (og os andre), idet
han bl.a. skrev:

Sent: Saturday, March 14, 2009, CET 18:51, GMT 17:51
<news:49bbee8b$0$15900$edfadb0f>
> > Det er en kendsgerning at katolikker tilbeder både Maria og andre
> > afdøde
> > mennesker.

> Det er en kendsgerning at katolikker ikke tilbeder Maria eller andre
> afdøde mennesker, men at de beder TIL disse, hvilket er noget ganske
> andet. De opfatter ikke Maria som en gud.


I mit svar til kaz kom jeg lidt ind på dette, se evt. ...

Sent: Sunday, March 15, 2009, CET 11:01, GMT 10:01
Subject: Ang. afgudsdyrkelse -
Was: Det kristne tro ...
Katolikkernes "ukrænkelige" liv...
8581 <news:49bcd1fe$0$90275$14726298>
<http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/bb0aa616299013e3>
> Undskyld, jeg "fristes" nu over evne:
> (NB! Original-teksten fra 1.Kor. 8,13 ændret)
> Derfor, hvis hengivenhed overfor et-eller-andet kan bringe min
> broder eller søster til fald (frafald fra Herren), da vil jeg... [ ... ]
> ... da vil jeg altså aldrig ære dette, fordi det kan opfattes som
> afgudsdyrkelse... [ ... ]
> I bedste fald får vi (som er Adventister, eller *forhenværende* Jehovas
> Vidner eller *forhenværende* muslimer) altså dårlig samvittighed!
> Og dét BURDE man nok i Vatikanet (og andre stedet) lige notére sig!


Der er et Skriftsted i Bibelen, som lyder:

Derfor kan Han (Jesus Kristus) også helt og fuldt
frelse dem, som kommer til Gud ved Ham,
fordi Han altid lever, så Han kan gå i *forbøn* for (os).

(Hebr. 7,25)

Og et andet lyder således:

... Kristus ... som er
ved Guds højre hånd, som også går
i *forbøn* for os

(Rom. 8,34)

Og ...

... Men synder nogen, så har vi en *talsmand* hos Faderen,
Jesus Kristus, den retfærdige ...

(1.John 2,1)

Og ...

... men Ånden selv går i *forbøn* for os med uudsigelige sukke.
(Rom. 8,26)

Samt ...

... thi efter Guds vilje går Ånden i *forbøn* for hellige.
(Rom. 8,27)

Og det er godt-nok for mig, så jeg har tænkt mig (med min skrøbelige
samvittighed) at holde mig *udelukkende* til dette. Herre Jesus Kristus. Hør
vor bøn ... :-)

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
Jesus-loves-you (15.03.2009, 14:18)
"Andreas Falck" skrev
<news:49bbb580$2$90269$14726298>

[ ... file 8574 ... ]

[..]
> den hedenske katolske kirke altså er gennemsyret af hedenskab og
> afgudsdyrkelse og ikke har ret mange promille af bibelsk kristendom i sig.
> Denne bog burde oversættes til dansk og masseuddeles.


Også heri synes jeg, at Arne H. Wilstrup gav et meget godt svar til dig (og
os andre), idet han i selvsamme indlæg skriver følgende:

Sent: Saturday, March 14, 2009, CET 18:51, GMT 17:51
<news:49bbee8b$0$15900$edfadb0f>
> > Det er en kendsgerning at Pavestolen kalder sig selv for "Gud på
> > jord".

> 'Det er en kendsgerning at pavestolen dogmatisk mener at den er sat som
> guds repræsentant på Jorden. Det gør imidlertid ikke den til en guddom,


Øh ...

(Kunne det tænkes, at der er et-eller-andet, som er blevet misforstået ?)

Der er forskel på sætningerne ...

"Gud på jord".

og ...

"Guds stedfortræder på jord".

Hvad er egentlig *katolikkernes* syn på sig selv desangående ?

Hmm ... (memory on from) ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
Sent: Tuesday, March 10, 2009, CET 13:31, GMT 12:31
Subject: Historien, Part 1 -
Was: Fra djævelens blækhus -
Was: ... (Exorcismüs) ...
8547 <news:49b65da4$0$90273$14726298>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/008178fa6fdf7f87>
[..]
> Og jeg vidste derfor STRAKS, at Ambassadøren° havde sendt mig ud på en
> opgave, hvor jeg skulle repræsentere Ham stedfortrædende, idet kvinden
> åbenbart ikke selv kunne få øje på Ham pga. omstændighederne i hendes liv.


For - Du og jeg, Andreas - Vi repræsenterer (ligesom alle andre kristne)
sådan set *også* Himmeriget (i miniformat) ... :-)

(Ikke dermed sagt, at vi er guder.)

Ihukom venligst Jesu Ord:

Thi hvor to eller tre er forsamlede om Mit navn,
dér er jeg midt iblandt dem.

(Matt. 18,20)

Pragtfulde løfter, ikke også ? ... :-)

Og jeg tror faktisk - i min naivitet - at det er specielt mhp. dette
skriftsted, at Pavedømmet tillader sig at meddelse omverdenen, at de er
"Guds stedfortræder på jord" med de fejl det nu engang også kan
indebære...

And then I heard a voice from Heaven said:
(2009-03-15, Sunday, day no 74, CET 13:13, GMT 12:13)
- "Ikke sandt."

Hmm ...

Det var vist et spørgsmål til Vatikanet, skønner jeg ... :-)

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
Arne H. Wilstrup (15.03.2009, 19:02)
"Jesus-loves-you" <John15.13> skrev i meddelelsen
news:6298
[..]
> AHW:
> Øh ...
> Du burde nok lige her angive kilden, du citerer fra.


Jamen, det er da den samme kilde som du gør - koranen med dansk
oversættelse og noter af A.S. Madsen.
>> Som der står i kommentaren til den pågældende sûra, så er det med
>> treenighed ikke noget enestående i kristendommen.
>> Men igen: hvor i koranen står der en anklage specielt rettet mod
>> kristne
>> om at kristne har opstillet en Gud ved siden af Gud? ...

> Ordet *vantro* benyttes her som en benævnelse for kristne.


Næ, for de kristne har jo netop Jesus som forbillede. Og Jesus lever
fint i Koranen som en profet. At følge en profets lære er altså ikke det
samme som at være vantro.
> I Koran-sætningen står der altså omtrent:
> De kristne siger, at "Gud, det er Messias", og det er forkert.

Det siger de kristne heller ikke. De siger at Jesus er Messias, men
fejlen er at de kristne mener at Jesus også er en Gud og derved bliver
der tale om flere guder end en hvis man vil fornægte treenigheden.
> Det er hvert fald det, der *menes* med sætningen!


Tja, det ser vi så forskelligt på.
> AHW:
> Det er ikke det afgørende, hvad du og jeg synes, men hvordan Koranen
> (af
> muslimer) skal forstås, oder was ?


Ja, og det ser vi så forskelligt på.
> Der findes *flere* citater i Koranen ang. medguder, men det var hvad
> jeg
> lige i går hurtigt kunne fremskaffe.
> Un "moment", s'il vous plaît ... (research-program on) ...
> Øh ...
> Vi ku' jo spørge deres imamer ad (jeg er ret sikker på påstanden) på
> fx.
> Kristeligt Dagblads debat-forum ?


Vi kan jo bare læse i koranen.
>> I øvrigt er de øvrige kristne religioner jo også uenige om mangt og
>> meget.

> Ikke desto mindre*anklages* vi kristne som sagt i Koranen for at have
> opstillet guder ved siden af Skaberen, blot fordi vi *tilbeder* Jesus.


Nix, de kristne anklages ikke, men de rådes til at revurdere deres
opfattelse om at Jesus er en del af en treenig Gud, eftersom muslimerne
mener at det er noget sludder. Gud kan selv, han behøver ingen andre til
at hjælpe ham. Han bruger til gengæld profeterne til at få budskabet ud.

> Og derfor skal vi dræbes ifølge Muhammed (apropos John 8,44) !!!


Nej, det står der ikke noget om i koranen. "De der tror, og de, der er
jøder, kristne og sabier; de, der tror på Gud og den yderste dag og
handler ret, de vil få deres løn hos deres Herre. De skal ikke være
bange og bliver ikke bedrøvede. (2:62)

I det hele taget er der i Koranen kun tale om drab i forbindelse med den
straf Gud evt. vil kunne udføre, fx at brænde folk, men der er intet i
Koranen der antyder at folk der er kristne eller jøder skal dræbes.
Tværtimod.
birgitte lund (15.03.2009, 20:14)
Arne H. Wilstrup wrote:
[..]
> den straf Gud evt. vil kunne udføre, fx at brænde folk, men der er
> intet i Koranen der antyder at folk der er kristne eller jøder skal
> dræbes. Tværtimod.


Må jeg have lov til at citere "Sværd-verset", som bruges til at legitimere
hellig krig.
Koranens bog Sura, kapitel, vers 5:

"Men når de fredhellige måneder er forløbet, dræb da afgudsdyrkerne, hvor I
finder
dem, og tag dem (til fange) og omring dem og lig på lur efter dem på ethvert
sted (der
er egnet for baghold. Hvis de da angrer og holder bøn og betaler Zakat, lad
dem da (frit)
gå deres vej, thi Allah er Tilgivende, Barmhjertig." (oversat til dansk af
A.S. Madsen).
Jesus-loves-you (16.03.2009, 13:08)
"Arne H. Wilstrup" skrev
<news:49bd34a4$0$15892$edfadb0f>

[ ... file 8582 ... ]

> Jamen, det er da den samme kilde som du gør - koranen med dansk
> oversættelse og noter af A.S. Madsen.


Nå ja. Dét har du da for øvrigt ret i. Jeg må ha' været "lidt" langsom i
optrækket ... :-)

Dog står passagen ...

> >> Allah indblæser all mennesker Sin ånd (se f.eks. 15:30, 32:10,
> >> 38:73).
> >> Hvis man insisterer på at oversætte Rûh med 'ånd', må det som ellers
> >> i
> >> Qu'ânen tages i betydningen 'åbenbaringsord' eller 'Gabriel', der er
> >> åbenbaringens engel. De troende modtager altså 'en ånd fra ham'.


.... ikke i min A. S. Madsen oversættelse fra 1967

> Næ, for de kristne har jo netop Jesus som forbillede. Og Jesus lever
> fint i Koranen som en profet. At følge en profets lære er altså ikke det
> samme som at være vantro.


Jo, for det bliver det (ifølge islamisk tro) i det øjeblik, vi kristne
*tilbeder* Jesus (fordi vi anser Ham for at være Gud lig. Se fx. Lukas
5,21.24-25)

> > I Koran-sætningen står der altså omtrent:
> > De kristne siger, at "Gud, det er Messias", og det er forkert.

> Det siger de kristne heller ikke. ...


Jo, *vi* gør! Gud ér Messias, og Messias ér Gud. Én og samme person (John
14,9) ... :-)

> ... De siger at Jesus er Messias, ...


Og *Gud* (John 20,28) ... :-)

> ... men
> fejlen er ...


Det må så være ifølge *selvudråbte* "smagsdommere"!!!

> ... at de kristne mener at Jesus også er en Gud ...


Se ovenfor.

> ... og derved bliver
> der tale om flere guder ...


Ævl!

Fordi Han gav *afkald* på at være Gud (se Fil. 2,6-); hvorved moneteismen i
religionen bevares.

> ... end en hvis man vil fornægte treenigheden.


Treenigheden står - som sagt - IKKE i Bibelen, og diskussion desangående kan
derfor hurtigt blive afsporet.

Hovedsagen er fortsat, at vi kristne *anklages* FEJLAGTIGT af selve Koranen
(pga. Muhammeds *uvidenhed* om den kristne tro) for at være vantro, blot
fordi vi tilbeder Jesus.
Vi *anklages*, som vi var gedigne forbrydere (der må jages året rundt).
Det er navnlig heri, at den religiøse *galskab* kommer ind i billedet!!!

> > Det er hvert fald det, der *menes* med sætningen!

> Tja, det ser vi så forskelligt på.


Nu er det jo ikke ligefrem *dig* personlig, Arne, der er problemet. For
uanset hvad så går du jo ikke rundt og forfølger os kristne pga. dette. Det
gør islamiske religiøse galninge derimod (såsom Taleban, al-Qaeda osv.)

> Ja, og det ser vi så forskelligt på.


Se ovenfor.

> Vi kan jo bare læse i koranen.


Det givet ikke det helt samme udfald.

[..]
> straf Gud evt. vil kunne udføre, fx at brænde folk, men der er intet i
> Koranen der antyder at folk der er kristne eller jøder skal dræbes.
> Tværtimod.


Birgitte Lunds *afslørende* svar til dig (og os andre)...

Sent: Sunday, March 15, 2009, CET 19:14, GMT 18:14
<news:49bd456f$0$56790$edfadb0f>
<
> Må jeg have lov til at citere "Sværd-verset", som bruges til at legitimere
> hellig krig. Koranens bog Sura, kapitel, vers 5:
> "Men når de fredhellige måneder er forløbet, dræb da afgudsdyrkerne, hvor
> I finder dem, og tag dem (til fange) og omring dem og lig på lur efter dem
> på ethvert sted (der er egnet for baghold. Hvis de da angrer og holder bøn
> og betaler Zakat, lad dem da (frit) gå deres vej, thi Allah er Tilgivende,
> Barmhjertig." (oversat til dansk af A.S. Madsen).


.... (synes jeg) var meget passende, apropos i *rovmorderen* Allahs, den
"nådiges" og "barmhjertiges" navn (apropos John 8,44)!

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
Andreas Falck (16.03.2009, 14:40)
Arne H. Wilstrup skrev i
news:49bc3405$0$15889$edfadb0f

> "Andreas Falck" <dewnull> skrev i meddelelsen
> news:6298
> Det samme kan jeg jo sige til dig. Jeg er i det mindste ikke bundet af
> et religiøst synspunkt som jeg mener er det eneste korrekte. Det er
> du.


Du forsøger at gøre dig klog på noget du slet ikke har sat dig ind i. De
fordømmer det på forhånd.
Du er derfor langt mere bundet end jeg, og langt mere fundamentalistisk i
din opfattelse. Du nægter jo øjensynlingt at vil sætte dig ind den
dokumentation du præsenteres for.
Jan Smed (02.12.2009, 19:01)
Andreas Falck wrote:

> Læs mere her:
> ....


> Foruden overstående bør du ikke gå glip af dette:
>


Og du kalder Elaine Pagels for usaglig? ;-)
Men det er da nogen sjove små røverhistorier til de kolde vinteraftner.
Andreas Falck (02.12.2009, 19:09)
Jan Smed skrev i
news:82419$4b169d77$57484de7$24276

> Andreas Falck wrote:
> ...
> Og du kalder Elaine Pagels for usaglig? ;-)
> Men det er da nogen sjove små røverhistorier til de kolde
> vinteraftner.


Elaine Pagels *ER* uvidenskabelig og kommer med en masse vås der slet ikke
lader sig underbygge af tilgængelige historiske kilder.

At du river et par links ud af deres sammenhæng og xposter disse til
dk.livssyn.kristendom viser at du er lige så useriøs som Elaine Pagels, Earl
Hoherty m.fl.

Ned i idiot-kassen til de andre med dig.
Jan Smed (21.12.2009, 04:35)
Andreas Falck wrote:
> Elaine Pagels *ER* uvidenskabelig og kommer med en masse vås der slet
> ikke lader sig underbygge af tilgængelige historiske kilder.


Det påstår du jo fortvivlet. Jeg har endnu ikke set et argument fra din
side.

> At du river et par links ud af deres sammenhæng og xposter disse til
> dk.livssyn.kristendom viser at du er lige så useriøs som Elaine Pagels,
> Earl Hoherty m.fl.


Uha, er jeg oppe i den klasse?

> Ned i idiot-kassen til de andre med dig.


Ja, det er jo den nemmeste løsning, når man ingen argumenter har.

Lignende emner