zui > videnskab.* > videnskab.religion

Jesus-loves-you (13.03.2009, 12:21)
"Andreas Falck" skrev
<news:49b91747$1$90270$14726298>

[ ... file 8562 ... ]

> > Min opgave består ikke i at sprede, men samle, dér hvor min Herre,
> > Mester og Frelser sender mig ud ... :-)

> Ja, men det er da ikke det samme som at have fælles tro med afgudsdyrkere,
> for det må det jo være når de er dine brødre i troen.


De (altså katolikkerne) tror på den *samme* Gud, som jeg; at Jesus var hos
Gud, og var selve Gud (John 1,1 og Fil. 2,6), men at Han gav afkald på al
dette (Fil 2,7a) og tog tjenerskikkelse på og blev et menneske (Fil 2,7b) og
gav sit liv (John 15,13 og Fil 2,8) som et stedfortrædende offer på vores
vegne (John 1,29 + 1.Mos. 22,13), så vi ikke længere står i straffegæld
overfor Gud (Kol. 2,14), den Almægtige°, pga. vores oprør imod Ham i kraft
af vor synd (Rom. 3,10.23)

Det er som hovedregel her ved Golgathas kors at *vranglæren* kommer frem
(apropos 1.John 4,1-), fordi djævelen netop IKKE ønsker at mennesket skal
opnå forsoning med sin Skaber. Djævelen under os ikke Jesu dyrebare *fred*
(John 14,27), fordi han er en løgner og navnlig også en morder (John 8,44).

Det gælder både ... (memory on from) ...

8561 <news:49b9087c$0$90274$14726298>
<http://groups.google.dk/group/dk.livssyn.kristendom/msg/64b91b0a8c38a7e4>
> ... Dialogcentret
> har for eksempel oplevet totalitære træk ved Faderhuset, Evangelist,
> jehovas Vidner, Church of Scientology og Natha Yogacenter.


.... de sekteriske kættere 'Jehovas Vidner', men også andre religioner såsom
fx. ... (memory on from) ...

8558 <news:49b8b7cc$0$90269$14726298>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/17daad9c94850228>
> Islam:
> ... bogholderi-religion ...
> afbetaling af *gæld*, apropos den gældsbundne tjener,
> Matt.18,21-35
> Altså dét, at man evig og altid befinder sig i en art gæld, hvor man i
> grunden ikke ved, om man er købt eller solgt. Og skønt man måske ønsker at
> flygte, så kan man ikke slippe ud af lovtrældommen.


Islam har INTET...

And then I heard a voice from Heaven said:
(2009-03-13, Friday, day no 72, CET 10:37, GMT 09:37)
- "Absolut."

CET 10:38
- "Intet."

.... at tilbyde os kristne, udover lovtrældom !

(På tilsvarende vis mht. sekten 'Jehovas Vidner'. For slet ikke at tale om
Scientology, med al deres ækle tvang osv.)

Evangeliet (de Gode Nyheder om Guds *Nåde* og *Barmhjertighed*) ér
en dårskab for disse vranglærere, netop fordi disse mennesker gerne selv vil
gennem præstationer frelse-sig-selv, og dermed har de jo gjort sig selv
til guden, fremfor Gud, ikke sandt ?

Og det er - dybest set - dét, der er problemet mht. afgudsdyrkelse; altså
dét at sætte noget ved siden af Gud, hvad enten det er en billedstatue,
eller sig selv eller sit begær (efter penge eller naboens kone osv.) !!!

Det er SHIRK, så det batter, ikke sandt ?

Katolikker, derimod, beder (ligesom jeg) til den *levende* Gud; Ham, som er
opstået fra de døde, Kristus Jesus (1.Kor. 15,14) ... :-)

De ærer også Jomfru Maria, og det er selvfølgelig heri, at du, Andreas,
finder det anstødeligt (ligesom Martin Luther gjorde), ikke sandt ?

Det har i hvert fald desværre været et stridsemne siden 1500'tallet.

Interrupt from ...

Subject: Fra djævelens blækhus ...
8542 <news:49b48606$0$90271$14726298>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/723655bab9644707>

Og hvis man iagttager det fra djævelens hovedkvarter, så har det været en
dumdrende succes, fordi dette stridsemne har som en kile hamret en effektiv
splittelse ned over den kristne lejr (faktisk siden Oldkirkens dage), og
dermed gjort evangeliet "tandløst" (apropos 1. Kor. 4,20 set i lyset af John
17,20.23), oder was ?

I så fald melder et spørgsmål sig (for os kristne):

"I hvor lang tid har vi tænkt os at lade os *narre* af dette trick
?"

eller ...

"Hvornår *indser* vi, at vi slet-og-ret IKKE ejer Kirken°, men
blot er betroede medarbejdere, som hver især må indordne os under
ejermandens vilje (fremfor vor egen) ?"

og ...

"Kommer dette så også til at gælde 1.Kor. 12,21 m.fl. ?"

-

Coming up:
Transformation (George Ortiz forskning)
(linked in some connection to file 8566)

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
Andreas Falck (13.03.2009, 15:32)
Jesus-loves-you skrev i
news:49ba33a5$1$90263$14726298

[ ... ]
> De (altså katolikkerne) tror på den *samme* Gud, som jeg;


Så du tror altså også på afguder ;-)

Det tror jeg ikke på at du gør, for katolikkerne tror ikke på den bibelske
Gud. Det viser deres afguderiske tilbedelse af afguder (afdøde mennesker),
og iøvrigt deres tro og lære, at de ikke gør.
Jesus-loves-you (14.03.2009, 13:39)
"Andreas Falck" skrev
<news:49ba63d9$0$90264$14726298>

[ ... file 8566 ... ]

> Jesus-loves-you skrev i
> news:49ba33a5263726298
> [ ... ]
> Så du tror altså også på afguder ;-)
> Det tror jeg ikke på at du gør, for katolikkerne tror ikke på den bibelske
> Gud. Det viser deres afguderiske tilbedelse af afguder (afdøde mennesker),
> og iøvrigt deres tro og lære, at de ikke gør.


Hmm ...

Se, nu er det jo ikke nogen hemlighed, Andreas, at du har dit oprindelige
religiøse ståsted hos Adventisterne, hvorudfra også sekten Jehovas Vidner
i sin tid udsprang.

Uheldigvis har Adventisterne ligget i strid med den katolske kirke pga.
religiøse læresætninger osv.

Spørgsmålet er så, om denne anklage er berettiget, fordi ...

Lad os prøve at se det fra en anden synsvinkel:

Vi kristne *anklages* i Koranen for at have opstillet guder ved siden af
Skaberen, blot fordi vi *tilbeder* Jesus.

Her er altså anklagen den samme. Vi kristne begår SHIRK (altså
afgudsdyrkelse)

Men kunne det ikke ligeså godt tænkes, at muslimerne (eller rettere sagt
Muhammed) har MISFORSTÅET noget *grundlæggende* ang. den kristne tro ?

Og mht. katolikkerne tro synes jeg, at vi bør rette henvendelse til deres
biskop her i Danmark, så vi kan få afklaret *om* denne din anklage nu også
overhovedet er berettiget. For det kunne jo også tænkes, at du (og andre)
ligesom Muhammed har *misforstået* et-eller-andet, oder was ?

Man bør i hvert fald altid gi' modparten mulighed for at forsvare sit
standpunkt gennem ytringer osv.

Så undgår man også bagvaskelse og sladder, ikke sandt ?

Kristeligt Dagblad har faktisk oprettet et debat-forum, hvor man kan stille
spørgsmål, vist nok også til den katolske biskop, så det var da en mulighed
værd at prøve, ikke sandt ?

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
Arne H. Wilstrup (14.03.2009, 13:45)
"Jesus-loves-you" <John15.13> skrev i meddelelsen
news:6298
>> Det tror jeg ikke på at du gør, for katolikkerne tror ikke på den bibelske
>> Gud. Det viser deres afguderiske tilbedelse af afguder (afdøde
>> mennesker),
>> og iøvrigt deres tro og lære, at de ikke gør.


Naturligvis tror de på den bibelske gud. Det var ikke det der fik Luther
til at afsværge den katolske kirke, men alene det forhold at man opfandt
ting som IKKE stod i bibelen (afladshandel, mv.). Men han anklagede den
ikke for at afsværge troen på den bibelske gud.
> Lad os prøve at se det fra en anden synsvinkel:
> Vi kristne *anklages* i Koranen for at have opstillet guder ved siden
> af
> Skaberen, blot fordi vi *tilbeder* Jesus.


Hvor i Koranen står det?
> Her er altså anklagen den samme. Vi kristne begår SHIRK (altså
> afgudsdyrkelse)


> Men kunne det ikke ligeså godt tænkes, at muslimerne (eller rettere
> sagt
> Muhammed) har MISFORSTÅET noget *grundlæggende* ang. den kristne tro ?


Det kunne også godt tænkes at du har misforstået noget "grundlæggende"
angående islam.
> Og mht. katolikkerne tro synes jeg, at vi bør rette henvendelse til
> deres
> biskop her i Danmark, så vi kan få afklaret *om* denne din anklage nu
> også
> overhovedet er berettiget. For det kunne jo også tænkes, at du (og
> andre)
> ligesom Muhammed har *misforstået* et-eller-andet, oder was ?


Eller at du har.
> Man bør i hvert fald altid gi' modparten mulighed for at forsvare sit
> standpunkt gennem ytringer osv.
> Så undgår man også bagvaskelse og sladder, ikke sandt ?


enig - hvis du så undgår at postulere noget som du ikke kan redegøre
for.
> Kristeligt Dagblad har faktisk oprettet et debat-forum, hvor man kan
> stille
> spørgsmål, vist nok også til den katolske biskop, så det var da en
> mulighed
> værd at prøve, ikke sandt ?


Jamen, så prøv det da.
Jesus-loves-you (14.03.2009, 15:00)
"Arne H. Wilstrup" skrev
<news:49bb98e8$0$15901$edfadb0f>

[ ... file 8574 ... ]

AF:
> >> Det tror jeg ikke på at du gør, for katolikkerne tror ikke på den
> >> bibelske Gud. Det viser deres afguderiske tilbedelse af afguder (afdøde
> >> mennesker), og iøvrigt deres tro og lære, at de ikke gør.


AHW:
> Naturligvis tror de på den bibelske gud. Det var ikke det der fik Luther
> til at afsværge den katolske kirke, men alene det forhold at man opfandt
> ting som IKKE stod i bibelen (afladshandel, mv.). Men han anklagede den
> ikke for at afsværge troen på den bibelske gud.


MK:
> > Lad os prøve at se det fra en anden synsvinkel:
> > Vi kristne *anklages* i Koranen for at have opstillet guder ved siden
> > af Skaberen, blot fordi vi *tilbeder* Jesus.


AHW:
> Hvor i Koranen står det?


Un moment, s'il vous plaît ...

Koranen på dansk ved ved A. S. Madsen, 1967:

(NB! Vær opmærksom på, at denne oversættelse kan i vers-inddeling være lidt
forskellig fra andre, +/- 1-2 vers)

Surâ ...

002,164 Og jeres Gud er En Gud ...
002,166 Og (dog) er der blandt mennesker sådanne, som sætter guder ved
siden af Allah ...

Så langt, så godt (vist nok), men så slår den klik:

004,172 ... og sig ikke: Tre(-enighed)! ...
005,073 Sandelig, de er vantro, som siger: Allah - det er Messias, Marias
søn! ...

Øh ... Her skal ordet Allah tolkes og forstås som begrebet 'Gud' (modsat
afguder). Ordet 'Allah' benyttes således også i de arabiske kristne Biblers
oversættelse fra hebraisk og græsk for ordet 'Gud'.

005, 117 ... Allah: O Jesus ... har du sagt ...: tag mig ... som ...
gud... ved siden af Allah ? ... (Jesus sagde: Det passer
ikke) ...

*Dokumentation* okay ?

MK:
> > Her er altså anklagen den samme. Vi kristne begår SHIRK (altså
> > afgudsdyrkelse)
> > Men kunne det ikke ligeså godt tænkes, at muslimerne (eller rettere
> > sagt Muhammed) har MISFORSTÅET noget *grundlæggende* ang. den kristne
> > tro ?


AHW:
> Det kunne også godt tænkes at du har misforstået noget "grundlæggende"
> angående islam.


Nej! Det tror jeg faktisk ikke. Jeg er ret sikker på dette!

Men bevares! Teoretisk set foreligger der altid den mulighed, i hvert fald
hypotetisk, at et menneske kan tage fejl ... :-)

MK:
> > Og mht. katolikkerne tro synes jeg, at vi bør rette henvendelse til
> > deres biskop her i Danmark, så vi kan få afklaret *om* denne din anklage
> > nu også overhovedet er berettiget. For det kunne jo også tænkes, at du
> > (og andre) ligesom Muhammed har *misforstået* et-eller-andet, oder was ?


AHW:
> Eller at du har.


Se ovenfor.

MK:
> > Man bør i hvert fald altid gi' modparten mulighed for at forsvare sit
> > standpunkt gennem ytringer osv.
> > Så undgår man også bagvaskelse og sladder, ikke sandt ?


AHW:
> enig - hvis du så undgår at postulere noget som du ikke kan redegøre
> for.


Det var dog utrolig, som du har set dig "gal i hovedet" over ... well, never
mind!

MK:
> > Kristeligt Dagblad har faktisk oprettet et debat-forum, hvor man kan
> > stille spørgsmål, vist nok også til den katolske biskop, så det var da
> > en mulighed værd at prøve, ikke sandt ?

> Jamen, så prøv det da.


Øh ...

Jeg tror desværre, at min taletid er opbrugt hos biskoppen, fordi jeg
allerede er gået i rette med dem pga. nogle presserende sager ang. Nazimus,
så en anden må nok gøre dette.

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
Andreas Falck (14.03.2009, 15:29)
Jesus-loves-you skrev i
news:49bb9779$0$90265$14726298

[ ... ]
> Se, nu er det jo ikke nogen hemlighed, Andreas, at du har dit
> oprindelige religiøse ståsted hos Adventisterne, hvorudfra også
> sekten Jehovas Vidner i sin tid udsprang.


Burde du ikke lige se at få din historieviden på plads inden du fremsætter
påstand om at Jehovas Vidner udspringer fra Adventisterne?

Sandheden er at ham der grundlagde Jehovas Vidner ikke kunne vinde
tilhængere for sin noget aparte teologi blandt Adventisterne. Så vidt jeg
har kunnet finde frem til var han ikke engang et døbt medlem af
Adventistkirken.

Der er jo heller ikke meget fælles trosgrundlag mellem Adventister og
Jehovas Vidner. Ikke på de betydende punkter i al fald. Adventisterne har
langt mere fælles trosgrundlag med f.eks. Den Danske Folkekirke end med
Jehovas Vidner.
Andreas Falck (14.03.2009, 15:39)
Jesus-loves-you skrev i
news:49bb9779$0$90265$14726298

[ ... ]
> Og mht. katolikkerne tro synes jeg, at vi bør rette henvendelse til
> deres biskop her i Danmark, så vi kan få afklaret *om* denne din
> anklage nu også overhovedet er berettiget. For det kunne jo også
> tænkes, at du (og andre) ligesom Muhammed har *misforstået*
> et-eller-andet, oder was ?


Det er en kendsgerning at katolikker tilbeder både Maria og andre afdøde
mennesker.

Det er en kendsgerning at Pavestolen kalder sig selv for "Gud på jord".

Læs mere her:


rul ned på siden til "index" hvor du finder en lang række artikler om den
hedenske katolske kirke.

Foruden overstående bør du ikke gå glip af dette:


Her bliver det tydeligt dokumenteret på en faglig og saglig måde hvordan den
hedenske katolske kirke altså er gennemsyret af hedenskab og afgudsdyrkelse
og ikke har ret mange promille af bibelsk kristendom i sig.

Denne bog burde oversættes til dansk og masseuddeles.
Arne H. Wilstrup (14.03.2009, 15:43)
"Jesus-loves-you" <John15.13> skrev i meddelelsen
news:6298
[..]
> 002,166 Og (dog) er der blandt mennesker sådanne, som sætter guder
> ved
> siden af Allah ...


Det gøre de kristne jo heller ikke. Der findes kun en gud i
kristendommen. At denne gud er en treenig gud, er blot et forsøg på at
forklare både Gud, Helligånden og Jesus som en og samme og dog
forskellig fra hinanden. Det er vanskeligt at forstå dette uden videre
tolkning.
> Så langt, så godt (vist nok), men så slår den klik:
> 004,172 ... og sig ikke: Tre(-enighed)! ...


Der har siden kristendommens tilblivelse været strid om hvorvidt man kan
tale om treenighed. Det er altså ikke kun noget Koranen har patent på at
afsværge. Men der står intet i Koranen om at de kristne har opstillet
guder ved siden af Gud. Der er tale om EN gud, som kan tolkes som
værende af mindst tre enheder: faderen, sønnen og helligånden.

Endelig skulle du måske læse kommentaren til netop dette synspunkt:

Rûh, der sædvanligvis betyder: ånd -kan også
oversættes -barmhjertighed... Den påstand, at treenigheden efer Qu'ânen
består af Gud, Jesus og Maria, er fuldstændig forfejlet. Hvor Marias
påståede guddommelighed nævnes, nævnes treenigheden ikke - og omvendt;
hvor treenigheden nævnes (som her), er der ikke tale om at Maria
tilbedes af visse kristne.
Allah indblæser all mennesker Sin ånd (se f.eks. 15:30, 32:10, 38:73).
Hvis man insisterer på at oversætte Rûh med 'ånd', må det som ellers i
Qu'ânen tages i betydningen 'åbenbaringsord' eller 'Gabriel', der er
åbenbaringens engel. De troende modtager altså 'en ånd fra ham'.

> 005,073 Sandelig, de er vantro, som siger: Allah - det er Messias,
> Marias
> søn! ...
> Øh ... Her skal ordet Allah tolkes og forstås som begrebet 'Gud'
> (modsat
> afguder). Ordet 'Allah' benyttes således også i de arabiske kristne
> Biblers
> oversættelse fra hebraisk og græsk for ordet 'Gud'.


Som der står i kommentaren til den pågældende sûra, så er det med
treenighed ikke noget enestående i kristendommen.
Men igen: hvor i koranen står der en anklage specielt rettet mod kristne
om at kristne har opstillet en Gud ved siden af Gud? Du kan naturligvis
fortolke det sådan at man har gjort det ved at opfinde treenigheden, men
hvis man siger om et menneske at det har to arme, betyder det så at den
ene arm er lige så mægtig som hele mennesket? Er det armen der styrer
mennesket?
> 005, 117 ... Allah: O Jesus ... har du sagt ...: tag mig ... som
> ...
> gud... ved siden af Allah ? ... (Jesus sagde: Det
> passer
> ikke) ...
> *Dokumentation* okay ?


O.K. at du tolker det anderledes end jeg gør, er imidlertid ikke en
dokumentation for noget som helst. Din principale påstand var imidlertid
at man i koranen anklager de kristne for at sætte andre guder på niveau
med Gud, og det er der ikke tale om.

I øvrigt er de øvrige kristne religioner jo også uenige om mangt og
meget.
> MK:
> AHW:
> Nej! Det tror jeg faktisk ikke. Jeg er ret sikker på dette!


Jeg er ikke enig i din fortolkning. Jesus-troen bygger ikke på en
opfattelse af at han er Gud på samme niveau, men blot at han evt. tages
med på råd som den hjælper på lavere niveau han er. Men at mene at det
var nødvendigt for Gud at få en søn, er latterligt. Det er jeg enig med
muslimerne i.
> Men bevares! Teoretisk set foreligger der altid den mulighed, i hvert
> fald
> hypotetisk, at et menneske kan tage fejl ... :-)


Jeg? Tage fejl? Umuligt. :-)
> MK:
> AHW:
> Se ovenfor.


Cirkelslutning. Jeg anklager ingen her, men jeg konstaterer at
katolikkerne ER kristne - det er så det du tilsyneladende afviser. Og
jeg efterlyser grundlaget for påstanden.
> MK:
> AHW:
> Det var dog utrolig, som du har set dig "gal i hovedet" over ... well,
> never
> mind!


Nej, jeg har ingen aktier i dette spil. Jeg konstaterer blot at din
påstand med at katolikker ikke er kristne, er gedigent vås.
> MK:
> Øh ...
> Jeg tror desværre, at min taletid er opbrugt hos biskoppen, fordi jeg
> allerede er gået i rette med dem pga. nogle presserende sager ang.
> Nazimus,
> så en anden må nok gøre dette.


Altså ansvarsforflygtelse? Igen beviser eller argumenter, blot påstande?
kaz (14.03.2009, 16:28)
Jesus-loves-you wrote:
Arne H. Wilstrup (14.03.2009, 19:51)
"Andreas Falck" <dewnull> skrev i meddelelsen
news:6298
[..]
> Det er en kendsgerning at katolikker tilbeder både Maria og andre
> afdøde
> mennesker.


Det er en kendsgerning at katolikker ikke tilbeder Maria eller andre
afdøde mennesker, men at de beder TIL disse, hvilket er noget ganske
andet. De opfatter ikke Maria som en gud.
> Det er en kendsgerning at Pavestolen kalder sig selv for "Gud på
> jord".


'Det er en kendsgerning at pavestolen dogmatisk mener at den er sat som
guds repræsentant på Jorden. Det gør imidlertid ikke den til en guddom,
eller mere guddommelig end at protestanterne mener at Jesus er en del af
den treenige gud.
> Her bliver det tydeligt dokumenteret på en faglig og saglig måde hvordan den
> hedenske katolske kirke altså er gennemsyret af hedenskab og
> afgudsdyrkelse
> og ikke har ret mange promille af bibelsk kristendom i sig.


Linkene er noget gedigent vås, og tyder på et ringe kendskab til den
katolske tro. Til gengæld kan man finde "rare" ting på nettet om
kristnes fremfærd der bestemt ikke vidner om at de er kristne i ordets
egentlige forstand.

Man kan altid argumentere så det passer i ens kram -især hvis man
udelader ting og sager der over for en uindviet virker som fakta.
Vidal (14.03.2009, 20:24)
Arne H. Wilstrup skrev:

> Til gengæld kan man finde "rare" ting på nettet om
> kristnes fremfærd der bestemt ikke vidner om at de er kristne i ordets
> egentlige forstand.


Hvad er det at være kristen i ordets egentlige
forstand?

Du kan godt lide muslimer, men ikke kristne?
Andreas Falck (14.03.2009, 20:46)
Arne H. Wilstrup skrev i
news:49bbee8b$0$15900$edfadb0f

> Det er en kendsgerning at katolikker ikke tilbeder Maria eller andre
> afdøde mennesker, men at de beder TIL disse, hvilket er noget ganske
> andet. De opfatter ikke Maria som en gud.


Jeg ændrer min formulering:
Det er en kendsgerning at katolikker dyrker Maria og andre afdøde mennesker.

Og det er, iflg. Bibelen altså også afgudsdyrkelse. Afgudsdyrkere er ikke
kristne.

Og det er altså stadig en kendsgerning at Pavestolen titulerer sig selv som
"Gud på jord" omend det er en titel der kun yderst sjældent er blevet
anvendt.

Der kan sagtens argumenteres en del imod tagryggen.dk. Men bogen "The two
Babylons" er et studie der er veldokumenteret. På dette link:
findes
den med illustrationer der sammen med teksten giver et langt bedre overblik
over hvad og hvori den katolske kirkes hedenskab og afgudsdyrkelse består i.
Andreas Falck (14.03.2009, 20:47)
Vidal skrev i
news:49bbf651$0$15896$edfadb0f

> Arne H. Wilstrup skrev:
> Hvad er det at være kristen i ordets egentlige
> forstand?
> Du kan godt lide muslimer, men ikke kristne?


Du ved jo også godt at det er den generelle opfattelse hos ateister (især
hos de fanatiske og fundamentalistiske af slagsen) at det er kristendommen
og den alene der er skyld i alverdens ondskab, nød og elendighed.
Arne H. Wilstrup (14.03.2009, 22:25)
"Andreas Falck" <dewnull> skrev i meddelelsen
news:6298
[..]
>>> Det er en kendsgerning at katolikker tilbeder både Maria og andre
>>> afdøde
>>> mennesker.900$edfadb0f


Det gør protestanter også - de dyrker Jesus som forlængst er død.
>> Det er en kendsgerning at katolikker ikke tilbeder Maria eller andre
>> afdøde mennesker, men at de beder TIL disse, hvilket er noget ganske
>> andet. De opfatter ikke Maria som en gud.

> Jeg ændrer min formulering:
> Det er en kendsgerning at katolikker dyrker Maria og andre afdøde
> mennesker.


Det er en kendsgerning at protestanter dyrker Jesus som forlængst er
død.
> Og det er, iflg. Bibelen altså også afgudsdyrkelse. Afgudsdyrkere er
> ikke kristne.


Der er ikke tale om afguderi - Jesus opfattes som Guds søn og en del af
den treenige gud. Ergo er han en gud. De kristne protestanter dyrker
ham, ergo er de afgudsdyrkere og ifølge dig selv ikke kristne.
> Og det er altså stadig en kendsgerning at Pavestolen titulerer sig
> selv som "Gud på jord" omend det er en titel der kun yderst sjældent
> er blevet anvendt.


Det er også en kendsgerning at Luther viede en fyrste der allerede var
gift i forvejen med henvisning til at GT tillod flerkoneri. Gør det
pludselig Luther til Jøde?
> Der kan sagtens argumenteres en del imod tagryggen.dk. Men bogen "The
> two Babylons" er et studie der er veldokumenteret. På dette link:
>
> findes den med illustrationer der sammen med teksten giver et langt
> bedre overblik over hvad og hvori den katolske kirkes hedenskab og
> afgudsdyrkelse består i.


Den bog er formentlig bygget op på samme måde som bøger fra JV.
Pseudovidenskabeligt nonsens og partsindlæg.
Arne H. Wilstrup (14.03.2009, 22:27)
"Andreas Falck" <dewnull> skrev i meddelelsen
news:6298
[..]
> (især hos de fanatiske og fundamentalistiske af slagsen) at det er
> kristendommen og den alene der er skyld i alverdens ondskab, nød og
> elendighed.


Jeg er overbevist om at man vil finde at du - ved et nærmere øjensyn -
er ekstremt mere fanatisk og fundamentalistisk end jeg. Jeg er ateist,
men jeg prædiker ikke ateisme på nogen som helst måde. Jeg anser folks
tro som en privat sag, og jeg anser ikke kristendommen som værende alene
skyld i alverdens ondskab,nød og elendighed. Hvor mon du har det fra?
Dine egne fordomme?

Lignende emner