zui > videnskab.* > videnskab.religion

Jesus-loves-you (17.10.2008, 13:35)
"Jesus-loves-you" skrev
7239 news:5p7Ti.59$Tk7.19
[..]
> internal Bible-markpointer-system), der skal foretages og vupti, så ligger
> *bevismaterialet* (kendskabet til Pt-193's halveringstid) lige for snuden
> af os ... :-)


Sidenhen er der blevet fundet et helt system af disse isotop-indicier, se
evt. ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Thursday, October 16, 2008, CET 04:29, GMT 02:29
Subject: Tal-grupperne -
Was: Kulstof-14 indiciet ...
The main-program (message from ET, Aliens)
8106 news:gd68u2$2kig$1
8107 news:gd755p$2ula$1
8108 news:gd77o9$2vnc$1

Og mange af dem knytter sig på en-eller-anden måde til disse GT-helligdage.

I UFO-efterforskningen bør disse helligdage derfor granske mere dybtgående i
forståelsesøjemed.

Det var derfor interessant, at skrev i deres
oktoberblad 2008 bl.a. følgende (side 21):

(NB! Afsnit tilføjet undervejs, red.)

=== citat start ===

Skygger af Jesus

Kalender

30. september Hornblæserfesten

9. oktober Forsoningsdagen

14.-21. oktober Løvhyttefesten

NB. Det bibelske døgn starter og slutter ved solnedgang. Derfor
begynder festerne ved solnedgang dagen inden overnævnte dage.

"Tal til israelitterne og sig til dem: Dette er Mine fester, Herrens fester,
som I skal udråbe som hellige festforsamlinger." (3.Mos. 23,2)

Af Simon Bastrup Grud

Kalenderen siger oktober. "Sol og sommer" og alt det sjove er ovre, og nu
venter korte dage, gråvejr og regn. Men faktisk er det nu, Gud åbner sit
forrådskammer for os - Han ladet det regne... I Bibelen er regn tegn på
frugtbarhed og velsignelse. Noget, som vi kan synes er så irriterende er
alligevel en gave fra Gud. Det er fantastisk. Gad vide, om Han har mere i
ærmet ? Lad os vende blikket mod Israel.

Her kan man med rette påstå, at vi ligeledes går en spændende tid i møde. I
september og oktober fejres tre bibelske fester, som er optegnet i 3. Mos.
23. Det er Yom Teruah - Hornblæserfesten, Yom Kippur - forsoningsdagen og
Sukkot - Løvhyttefesten.

Som de fleste nok vil vide eller har oplevet, har de bibelske fester stor
betydning i Israel og undgår næppe ens opmærksomhed, hvis man er dernede på
disse tidspunkter. Herhjemme mærker man ikke meget til det, om noget
overhovedet. Alligevel kan vi, som Jesu disciple, lære noget af disse
begivenheder.

Hornblæserfesten:

I Bibelen er der ikke nævnt meget om Hornblæserfesten ud over, at det skal
være en festdag indvarslet med holnblæsning. I dag bliver denne dag også
regnet for det jødiske nytår (Rosh Hashanah), som bydet på fest og
hornblæsning. Brugen af shofaren, som hornet kaldes på hebraisk, skulle lyde
på glædesdage og til fester (4.Mos. 10,10).
Endvidere også brugt til at indvarsle nye konger i Israel (1.Kong. 1,34
og 2.Kong. 9,13). Bibelen fortæller, at på samme måde skal Jesu 2. komme
indvarsles med hornsignal, når den 7. engel blæser i den 7. basun. Når det
sker, skal Jesus være konge over hele jorden i evighed (Åb. 11,15).
Derfor kan basunstødene markere, at vi venter på Jesus og påminde os om
Hans komme. En måde at tage det til sig på er at huske på Jesu vigtige ord
om at omvende sig, "for Himmeriget er kommet nær".
Samtidig ... [ ... ]

Forsoningsdagen:

På forsoningsdagen står alting stille i Israel. Denne dag er en vigtig
helligdag for jøderne. En dag præget af alvor. Alvoren i denne fest
understreges af, at det er en fastedag, hvor jøderne bekender deres synder
og beder om tilgivelse.
I tiden da templet i Jerusalem stadig stod, blev der ofret en buk som
syndoffer, og samtidig tog man en anden buk, "lagde" alle israelitternes
synder på den og skaffede folket soning ved at sende bukken ud i ørkenen
(3.Mos. 23,27-28).
I Hebræerbrevet tages samme tema op. Her ser vi, at Jesus er
ypperstepræst i det himmelske tempel; idet Jesus frivilligt døde på korset
for vores synder, gik han ind i det himmelske tempel - i det
allerhelligste - og udgød sit blod for os. Dermed blev han det perfekte
syndoffer for os, og som bukken tog israelitternes synder, har Han nu taget
vores synder én gang for alle. (Hebr. 9-10).

Løvhyttefesten:

Løvhyttefesten varer i 8 dage, hvoraf den første og sidste dag er
helligdage. Løvhyttefesten er en stor glædesfest, som skal minde
isrelitterne om, at Gud lod dem bo i løvhytter i ørkenen, efter de blev ført
ud af Egypten (3.Mos. 23,34-43).
Samtidig er festen også en høstfest, hvilket hos ikke-religiøse jøder er
det centrale i fejringen. Israelitterne fejrer den i dag ved at bygge
løvhytter, som de bor i under festen eller blot spiser deres måltider i.

Ligesom Gud forsørgede og beskyttede israelitterne på alle måder under
ørkenvandringen, skal vi huske på, at sådan forsørger Han også os i dag. Alt
hvad vi har, både af åndelige og fysiske goder, skyldes Guds gavmildhed og
godhed mod os, og den vished er værd at glæde sig over.
Festen er også et billede på det messianske rige, hvor vi alle i stor
glæde skal drage op til Jerusalem og fejre løvhyttefesten, som Zakarias
profeterede (Zak. 14,16).

Således tegner disse tre tester i samspil et billede af vores frelse:
Når vi hører basunstødene, skal vi huske på Jesu genkomst og Hans budskab om
omvendelse. Når vi omvender os, skal vi se hen mod Jesus, som blev vores
syndoffer, idet hans blod renser os. Herefter kan vi glæde os over, at
Herren tager bolig iblandt os i det nye rige. /

=== citat slut ====

Det er faktisk "lidt" tankevækkende, at Hornblæserfesten og Løvhyttefesten
begge *forudsætter* selve Mødet/Ankomsten/Genkomsten/Forsoningen.

Ingen basunstød til at indvarsle den nye Konges° Ankomst/Genkomst, hvis
denne slet ikke kommer ...
og ...
Ingen (person) kan tage bolig iblandt os, hvis man slet ikke er ankommet.

Bemærk - for øvrigt - at der er hornblæsning på Jubelårsdagen (3.Mos.
25,8-9a), apropos varslet om en *konges* Ankomst/Genkomst ... :-)

Bist ET einem servant of einem King ?

Hvorom alting er, kan vi i hvert fald symbolsk nu sammenkæde Jubelåret med
en-eller-anden Ankomst/genkomst, apropos The (official) Arrival of ET ...
:-)

Mht. Løvhyttefesten, som et billede på det *fremtidige* messianske rige, og
navnlig profetien fra Zakarias 14,16, hvor vi (eller forhåbentlig i hvert
fald mange af os) skal drage op til Jerusalem (i symbolsk overført
betydning), hvor HERRENS huses bjerg (dvs. Templet) skal løfte sig op OVER
højene (*above* the hill, Isaiah 2,1-), dvs. at tyngdeloven brydes akkurat
som når vi lader fx en helikopter lette, men det er en anden snak ...

Altså:
Mht. Løvhyttefesten, hvor de de festrejsende skal drage op til Jerusalem ...

Compare with ...

6067 news:Ru%zh.35$ZM.19
5850 news:iR3%g.28$kK3.5
> Hilsen til de *fest*-rejsende, Psalm 120-134...


+

5879 news:lb42h.45$Df6.6
> > > Salme 1-22 samt 119 menes at være synkroniserings-markører.
> > > Salme 120-126 samt Salme 128-134 er muligvis en markør, som peger på
> > > Salme 127.
> > > Markøren kaldes 7-0-7


Selve Salme 127 symboliserer (Salomons) Tempel; idet HERREN er bygmesteren,
apropos Hebr. 9,24 jævnfør at det/de jordiske Templer/Helligdomme blot er
kopier af denne *himmelske* Helligdom, Exodus, 2.Mos. 25,9.40

Via Salme 127 identificeres bl.a. 2 astronomiske objekter (Cygnus-A og
7-stjernen) udfra en galaktisk opmåling, hvorved et indirekte bevis
fremkommer, at ... well, see the info-file.

Det mærkelige er, at Forsoningsdagen og Påsken på en måde er meget
sammenblandet *allerede* i de religiøse tekster (specielt i NT's
Hebræerbrev sammenføjer dem på en nærmest unik måde);
altså på et tidspunkt, hvor vi mennesker ingen mulighed har
for at ændre på dette faktum. Oprindelig var Forsoningsdagen og Påsken
tidsmæssig adskilt med ca. ½ år (se 3.Mos. 23,5.27; 25,9-10).

(Og spørgsmålet melder sig selvfølgelig: Hvorfor denne
sammenblanding/Sammenkædning ?)

Compare with ...

> ... han skal sætte sig for at ændre tider* ...
> * = de hellige festtider
> Dan. 7,25 Autoriseret oversættelse fra 1931 inkl.
> bibelkommentaren*


Dette må derfor være den interne Bible-ET-markør, the "Animal"-footstep (vi
leder efter), oder was ? ... :-)

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
Kall, Mogens (04.07.2010, 17:58)
"Jesus-loves-you" skrev ...

Sent: Friday, October 17, 2008, CET 13:35, GMT 11:35
Subject: De gammelt Testamentlige højtider (Helligdage) -
Was: ... The "Animal"-hunting ...
8111 news:gd9tau$tpe$1

> Kalender
> 30. september Hornblæserfesten
> 9. oktober Forsoningsdagen
> 14.-21. oktober Løvhyttefesten


Også Hans Kristian Neerskov kommer ind på dette i hans kronik i
Udfordringen torsdag den 25. marts 2010 ...


=== citat start ===

Jødernes syv fester symboliserer nøjagtig Guds frelse

De syv hovedfester, som er omtalt i 3. Mosebog kapitel 23, svarer nøje til
Det Nye Testa­mentes frelsesåbenbaring. De tre før­ste højtider - samt
kornhøstfesten 50 dage senere - svarer til påske og pinse, som fejres af os
kristne.

De sidste tre fester, "Trompeternes dag", "Den store forsonings­fest" og
"Løvhyttefesten", er de tre fester, som efter kristen for­ståelse venter på deres
opfyldelse, idet de symboliserer "Bort­rykkelsen", "Jødernes omvendelse" og
"Tusindårsriget".

[ ... ]

Tredje fest symboliserer opstandelsen

[ ... ] ... Det var på den ottende dag. I Symbolikken er tallet otte en ny begyndelse.
Den ottende dag begynder en ny uge. I en oktav i musikkens verden er den ottende
tone begyndelsen på en ny oktav.

[ ... ]

=== citat slut ====

Det vil sige, at vi kan nogenlunde regne med, at der har været 7-8 jødiske
hovedfester:

1 ...
2 ...
3 ...

4 ... (50 dage senere) ... Kornhøstfesten, Pinse

5 ...
6 Forsoningsdagen, Yom Kippur
7 ...

8 Cyklus på 50 år med omdrejningspunkt på Forsoningsdagen, Yom Kippur

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Henning Christiansen (11.08.2010, 18:28)
"Kall, Mogens" <Jesus.loves.you.et> skrev i en meddelelse
news:6298
[..]
> Website File no: 113527726298
> Info
> Website File no: 11352


8 - tallet symboliserer ikke umiddelbart den nye begyndelse. I den jødiske
bogstav/tal-mystik er 8 afslutningen på det foregående 7- talsførløb. Det er
"blomsten" og det liv, der er skabt af den foregående udvikling. Det kan
således godt symbolisere opstandelsen, men det har også en dobbelthed i sig,
som peger på problemer, splittelse eller stagnation. Man kan sige, at når
blomst og frugt foreligger er målet nået, men derefter kan væksten ikke
fortsætte, og der er kaos forude. Det 8. bogstav hedder CHET, der betyder
"indhegning", som antyder, at man er lukket inde.

9- tallet symboliserer det nye. ordene "Ni" og "Ny" har samme oprindelse i
hvert fald på hæbraisk, og vi fornemmer det også på dansk, engelsk og
særligt tydeligt på tysk "Neu" og Neun" - og sikker også på andre sprog. I
jødisk litteratur om mystikken, kaldes det 9. bogstav: TETH ofte for
"livmoderen", idet den føder det nye. (Skrifttegnet ligner også en livmoder)

10- tallet symboliserer det egentlig nye, der bliver født ud af TETH
(livmoderen). Bogstavet er "J" (JOD), som er det absolut mindste bogstav i
det hæbræiske alfabet. Det ligner kun et komma, der svæver lidt. Dette er
det lille "barn", som skal udvikle sig gennem resten af alfabetet.

Bogstav/tal-mystikken viser således hen til, at det er forbundet med megen
besværlighed, at afslutte ét udviklingsforløb og fortsætte videre frem. Der
er "blomstring og frugtdanelse" efterfulgt af "stagnation og kaos og død".
Ud af kaos, hvor man ikke har kontrol over tingene (man er på "Herrens
mark") opstår det nye på basis af det, som blev opnået i foregående forløb.
Henning Christiansen (11.08.2010, 18:35)
"Henning Christiansen" <Christiansen> skrev i en meddelelse
news:db0f
[..]
> foregående forløb.
> --
> Hilsen Henning


Måske fortryder jeg lidt, at jeg medgav dig at 8-tallet symboliserer
opstandelsen. Den kunne måske bedre være:
8 = Getsemane og korsfæstelse,
9 = Gravlægningen og forvandlingen,
10 = Opstandelseslegemet.
Lignende emner