zui > politik.* > politik.miljoe

Alf (11.10.2004, 08:45)
Klokken tikker hurtigere for CO2 i atmosfæren - positivt feed-back:"Tom Burke, visiting professor at Imperial College, London, and a former
special adviser to the Conservative environment secretaries John Gummer and
Michael Howard, said: "The politically significant horizon is carbon dioxide
at 400 parts per million - just because it's a big round number.
"If there is a rate change and we are looking at an increase of 2.5ppm a
year, we'll cross that in 2015 instead of 2030. It brings the political
threshold nearer for business and government."

He said: "If there is a change in the rate, the likelihood is that we have
less time to take action. We are not taking the right action at the moment.
We are not cutting emissions and investing in low carbon technologies.

"We're watching the clock and the clock is beginning to tick faster, as it
seems to before a bomb goes off."

Alf Blume
PEHnews (11.10.2004, 11:28)
"Alf" <alfblume(snabela)hotmaildotcom> wrote in message
news:db0f
> Klokken tikker hurtigere for CO2 i atmosfæren - positivt

feed-back:

[..]
> We are not cutting emissions and investing in low carbon technologies.
> "We're watching the clock and the clock is beginning to tick faster, as it
> seems to before a bomb goes off."

Ja, det gør ondt at få ret! Alle os miljøflippere og
sortseere!

Bush og hans administration troede ved starten af hans
embedsperiode ikke på CO2-forårsagede klimaændringer, men
har vist på det sidste så småt ændret signaler. Ikke, at det
som sådan får nogen konsekvenser for den politik han og
administrationen vil føre, ud over at de så småt er begyndt
at fundere på, hvordan USA bliver mindre afhængig af
Saudiarabien; i det lys skal Irak-krigen vil også bl.a. ses,
selv om den har en række irrationelle momenter.

Men hvad gør vi så nu?

M.v.h.

Poul Evald Hansen
Omnolog HMH (11.10.2004, 13:31)
> Ja, det gør ondt at få ret! Alle os miljøflippere og
> sortseere!


hey, man skal ikke sparke til nogen der ligger ned :)

> Men hvad gør vi så nu?


ser at få gang i noget biobrændsel, bio-diesel og noget forskning i
bølgeenergi og endnu mere effektive solceller.
Og nedsætter afgiften markant på miljørigtige biler og skruer en smule op
for afgiften på de mere svinende!

Og laver noget damage-control undervejs - undgår at bygge mere i lavt
liggende områder osv

Det er vel egentlig ikke så svært?

MVH HMH
Per A. Hansen (11.10.2004, 21:33)
"Alf" <alfblume(snabela)hotmaildotcom> skrev i en meddelelse
news:db0f
> Klokken tikker hurtigere for CO2 i atmosfæren - positivt feed-back:
>


Det har man da skrevet om i flere år.
Problemet er imidlertid, at uanset hvor mange politiske aftaler man
laver, så stiger forbruget af fossil energi stærkt - ikke mindst fordi
Østens - specielt Kina) energiforbrug er voldsomt stigende.

De eneste energikilder, der kan erstatte fossil energi måleligt er
atomkraft (som de vestlige politikere ikke tør tage stilling til) - og den
hydroelektriske energi, som vel er en af de farligste energikilder og
den, der har størst effekt på den omgivende natur og miljø.

Nu har man her i landet fået presser "Barseväk" - på kort sigt vil det
give enkelte en bedre nattesøvn - og et stærk forøget forbrug af bl.a. kul

Der er ingen uenighed om CO2 spiller en rolle, men der er stor uenighed
blandt forskere om, hvor stor den spiller.
PEHnews (13.10.2004, 13:49)
"Per A. Hansen" > Der er ingen uenighed om CO2 spiller en
rolle, men der er stor uenighed
> blandt forskere om, hvor stor den spiller.


Det bliver vanskeligere og vanskeligere at forklare de
notoriske klimaændringer vi oplever nu med andet end
stigning i drivhusgasserne, især CO2.

Solpletteorien forudser faktisk en faldende global
temperatur nu, hvis den kunne give hovedforklaringen.

Selv Bush-administrationen indrømmer nølende, at
drivhusgasserne giver hovedforklaringen på
temperaturstigningerne og klimaændringerne!

M.v.h.

Poul Evald Hansen
Omnolog HMH (13.10.2004, 16:05)
"PEHnews" <pevh> wrote in message
news:179e
> "Per A. Hansen" > Der er ingen uenighed om CO2 spiller en
> rolle, men der er stor uenighed
> Det bliver vanskeligere og vanskeligere at forklare de
> notoriske klimaændringer vi oplever nu med andet end
> stigning i drivhusgasserne, især CO2.
> Solpletteorien forudser faktisk en faldende global
> temperatur nu, hvis den kunne give hovedforklaringen.
> Selv Bush-administrationen indrømmer nølende, at
> drivhusgasserne giver hovedforklaringen på
> temperaturstigningerne og klimaændringerne!


Jamen, det *KAN* jo være, at der er en naturlig forklaring på
problematikken, så det ville da være lidt for sortsynet og pessimistisk at
lægge bånd på vores industrier. De skal da have lov til at forstætte, ikke?
Så kan de købe varm luft i Rumænien.
Per A. Hansen (19.10.2004, 09:17)
"PEHnews" <pevh> skrev i en meddelelse
news:179e
> "Per A. Hansen" > Der er ingen uenighed om CO2 spiller en
> rolle, men der er stor uenighed
>> blandt forskere om, hvor stor den spiller.

> Det bliver vanskeligere og vanskeligere at forklare de
> notoriske klimaændringer vi oplever nu med andet end
> stigning i drivhusgasserne, især CO2.


Nej det gør det faktisk ikke.
Ifølge flere kilder ligger den målte stigning indenfor de naturlige
klimavariationer -
ikke mindst efter at man har fundet fejl i Mann´s ofte citerede arbejder.
Det var ikke det, min bemærkning gik på, men at man notorisk er stærkt
ueninge i, hvor stor andel CO2 har i den globale temperaturstigning.
Den menneskesbakte udledning er totale set en meget lille størrelse, idet
vanddamp udgør ca. 98 % af den totale mængde.
Nedenstående artikel fra Weekend-avisen er refereret fra et norsk
klimainstitut:Både i Vikingetiden og Stenalderen udviser i perioder højere global
temperatur end
vi har i dag.

> Solpletteorien forudser faktisk en faldende global
> temperatur nu, hvis den kunne give hovedforklaringen.


Nej, det må du vist have misforstået.
Solpletteorien drejer sig om Solens indflydelse på skydannelsen via
indflydelse på kosmisk stråling.
Solen er i en meget aktiv periode med masser af enorme udbrud etc.
At CO2, Metan o.a. har en betydning er der ingen, der benægter.

> Selv Bush-administrationen indrømmer nølende, at
> drivhusgasserne giver hovedforklaringen på
> temperaturstigningerne og klimaændringerne!


Det er uden betydning, hvad administrationen mener - de bygger forresten
deres
politik efter mange klimaforskeres vejledning.
I øvrigt viser målinger, at CO2-indholdet faldende over mange af de
amerikanske
jorder - det har vi ikke hørt nogen forklaring på.
Det er meget forståeligt, at USA ikke vil ratificere Kyoto-protokollen, der
ingen
målelig virkning vil have. Den omfatter ikke Indien og Kina, hvor der sker
et meget
stort forbrug af fossil brændsel.
USA vil i stedet foretage sine egne begrænsninger, der sikkert ikke er
tilstrækkelige.

Man må forudse en ganske stor stigning af drivhusgasser de kommende år - kun
en
massiv udbygning af kerneenergi vil kunne bremse op på stigningstakten af
forbrug af fossil energi.
Man kan sige, at modstandere af udbygning af atomenergien i praksis går ind
for forøget udledning af drivhusgasser, da ingen af de foreslåede
alternativer
- sol, vind, bioenergi - ligger i småtingsafdelingen.

Det største problem gennem årene har været den ukontrollerede
befolkningstilvækst -
som kun Kina har forsøgt af gøre noget ved.
Lignende emner