zui > politik.* > politik.miljoe

Per A. Hansen (29.12.2006, 14:36)
Hej.

Poul E. Hansen nævnte i forrige tråd nogen om projektet med at
redde Brabrand Sø for at dø.
Jeg har fundet noget frem om søen, som kunne have interesse.
Søen var ved at dø p.g.a. massive fosforudledninger fra de omliggende
rensningsanlæg.
Størrelsesordenen var 100 tons årligt.
Et projekt til 27 mio. kr fjernede bl.a. 400.000 kgm fosforholdigt slam fra
bunden, der
blev kørt ud som gødning på landbrugsarelaer - 20.000 lastbillæs (ingen
CO2-regnskab)
I beskrivelsen fra MiljøNær nævnes, at fosfor fra toiletter of vaskemidler
bidriog med
ca. 95% af fosfor i spildevandet.
Rensning af fosfor i spildevandet sker ved udfældning med Al- og Fe-sulfater
eller
klorider, eller man tilsætter kalk.
Kvælstoffet fra spildevandet udgjorde 15% af den samlede
spildevandsudledninger
før projektet startede.
Poul E Hansen (02.01.2007, 19:39)
Per A. Hansen skrev:
[..]
> Kvælstoffet fra spildevandet udgjorde 15% af den samlede
> spildevandsudledninger
> før projektet startede.

Mon det stadig er næringsholdigt slam ophobet på bunden, som gør
åerne , incl. Århus Å, uklare (algevækst) ? Hvad står kgm for?

I den forrige tråd nævnte du at fosfor bindes meget hårdt i jorden.
Du brugte det til at forklare hvorfor fosfor udvaskningen fra jorder
under normale forhold er uden betydning.
Men også til at forklare hvorfor du mener oplysningerne om, at engene
omkring Årslev Engsø tilbageholder 1 ton fosfor årligt, er forkerte.
Hvis fosfor er så tilbøjeligt til at blive bundet i jorden må der
også blive optaget noget af den fosfor der via vandet skylles op eller
siver ind i engene. Men du mener måske det kun er en lille mængde?
Per A. Hansen (05.01.2007, 20:15)
"Poul E Hansen" <ook> skrev i en meddelelse
news:4450
Per A. Hansen skrev:
> Hej.
>Mon det stadig er næringsholdigt slam ophobet på bunden, som gør
>åerne , incl. Århus Å, uklare (algevækst) ? Hvad står kgm for?


En tyrkfejl - der skulle stå kbm (kubikmeter)

>I den forrige tråd nævnte du at fosfor bindes meget hårdt i jorden.
>Du brugte det til at forklare hvorfor fosfor udvaskningen fra jorder
>under normale forhold er uden betydning.
>Men også til at forklare hvorfor du mener oplysningerne om, at engene
>omkring Årslev Engsø tilbageholder 1 ton fosfor årligt, er forkerte.
>Hvis fosfor er så tilbøjeligt til at blive bundet i jorden må der
>også blive optaget noget af den fosfor der via vandet skylles op eller
>siver ind i engene. Men du mener måske det kun er en lille mængde?


Jeg ved for lidt om forholdene ved Brabrad Sø - jeg har støttet mif til
Miljøastyrelsens
tekster fra før VMP-1, hvor der ikke blev renset fosfor fra.
Det er ikke landbrugsareler - den lave beliggenhed gør sikkrt, at der
skylles en
del fosfor med overfladevandet - en slags erosion?
Fra almindelige landbrugsjorder udledes Ifølge drænvandsprøverne i
størrelsesorden
40-50 g P/ha/år.
På mættede jorder (som vi har fået ind på livet) - er tallene en del større.
Lignende emner