zui > politik.* > politik.miljoe

annemette jensen (21.09.2005, 02:48)
Som underviser brugte jeg nogle indlaeg fra denne debat side til min
klasse. Her er nogle af kommentarerne fra vores diskussion:

** The external cost with this debate is that people don't want to see
windmills. Cry me a river. If people really have nothing to complain
about other than seeing some windmills generating electricity for
THEM, then they need to be $#@!. The people who care about seeing
windmills are soccermoms and hippies. I gotta see their H2 Hummers and
protest signs everyday, but I don't cry about it. The point is people
who cry about seeing windmills should be $#@!$.

** The use of windills is a great solution. Though they present a
visible obscurity to some, I believe they can be foreseen as
mechanical art.

** I agree with banning smoking in public areas. I also believe if
they make this policy effective, it should be for all of the U.S., not
just for certain cities. It would even out the playing field.

** I think that the U.S. does need to take small measures in order to
reduce pollution. It is important to protect our natural environment
and also the wildlife it contains. However, I believe the Kyoto treaty
is too restrictive. This would greatly reduce productivity in this
country. The backlash would be a reduction in jobs, and a lower
standard of living. Americans enjoy the best standard of living in the
world, in order to continue this quality of life we must keep all of
our businesses producing at an optimum level. It is possible to
achieve small reductions in pollution that coincide with advances in
production and manufacturing.

** In regards to the ongoing dispute over automobile manufacturers
producing large, fuel consuming trucks and SUVs, I think the problem
lies within the people. We live in a supply and demand economy which
forces these manufacturers to continue to produce these types of
vehicles. Large vehicles are in demand for reasons such as increased
safety upon impact, cargo space, overall comfort, perfrmance in
adverse conditions and a look, style or class. Most are priced in from
the upper 40s to the lower 60s (thousand), which is a symbol of wealth
in modern day America. People care more about how they look and feel
on the road than they do about affecting the earth. Rising gas prices
are not realy hurting these people because most of them can afford to
pay for the higher priced gas.

** ...the market could focus on fuel efficiency by only producing
(government regulated) vehicles that get a specified number of miles
per gallon. There would be a minimum the manufacturer would have to
meet.

Svar gerne paa disse hvis du har nogle kommentarer (dansk eller
engelsk) til mine studerende.
Annemette
Per A. Hansen (21.09.2005, 09:45)
"annemette jensen (slet JM107)" <annemette.jensen> skrev i
en meddelelse news:3464

> Som underviser brugte jeg nogle indlaeg fra denne debat side til min
> klasse. Her er nogle af kommentarerne fra vores diskussion:


> ** The use of windills is a great solution. Though they present a
> visible obscurity to some, I believe they can be foreseen as
> mechanical art.


USA har et stort potentiale for anvendelse af vindenergi. Hvis markedet skal
være interessant for Danmark er det nødvendigt, at der kan tjenes penge på
opførelsen. USA skal føre en mere langsigtet politik på området, så
vindmøllebranchen
kan optimere deres produktion.

[..]
> our businesses producing at an optimum level. It is possible to
> achieve small reductions in pollution that coincide with advances in
> production and manufacturing.


Kyoto-protokollen er gansek rigtigt uacceptabel dyr for USA - og den har i
sin
nuværende form ingen særlig effekt - ud over at den har medført en skærpet
opmærksomhed
på at fossil energi skal erstattes af alternative energikilder for at
strække kilderne længst muligt.
Kyoto-protokollen er utilstrækkelig, da verdens 2. og 3. største forbrugere
ikke er med i
aftalen (Kina og Indien). Desuden er f.eks. flytrafikken undtaget, den vel
nok største forurener af
drivhusgasser i det øvre luftlag.

Selv med 100 % implementering af Kyotoprotokollen vil forbruget af fossil
energi stige
stærkt de næste år - inklusive kulforbruget (spec. Kina).
USA har taget initiativ til at få f.eks. Indien og Kina med i en aftale om
begrænsning af
CO2-udslippet - det er meget fint.

Det undrer mig meget, at atomkraft ikke er nævnt. Det er trods alt den
alternative energikilder, der
batter mest som erstatning for fossil energi - vind og sol spiller kun en
marginal rolle.
USA bevilger dog rask væk forlængelser af licenserne til drift af deres
atomkraftværker i op til 60 år.

Man er dog i gang med at få opført nogle 3. generations-værker som forsøg.
Imens skændes man om deponering af affald fra de militære, civile og
medicinske
nucleare anlæg i Yucca-bjerget.
Jo - forresten - USA bygger en demo-atomreaktor specielt beregnet til at
producere brint.
Vil man et brintsamfund kommer man ikke uden om at producere brint med en
højtemperatur-
reaktor, som Japan og Canada har indset.
Man kunne f.eks. spørge de unge mennesker, hvilke perspektiver man ser i det
bevilgede
anlæg i Idaho - ser man nogen fremtid i brint skal den jo produceres - men
hvorledes?

Det er da fint nok at diskutere besparelser, såkaldte vedvarende
energikilder etc. men
det er lidt skuffende at unge mennesker ikke vil tage hul på debatten om
fremtiden af den
mest betydende alternative energikilde - atomkraften.
Det er dog den energikilde, der har størst potentiale til formindskelse af
CO2-udslippet -
uanset hvor stor betydning CO2 end måtte have.
(Ifølge Lindtzen vil en fordobling at atmosfærens CO2.indhold kun have ca. 2
% total drivhusgaseffekt!) .

Uanset hvad man i øvrigt har af mening om den ting - realiteterne er dog, at
atomkraften
udbygges i hastigt tempo i Indien, Japan og Kina - Vietnam og Indonesien er
på vej.
Det er egentlig underligt, at man i det land med de fleste reaktorer, går
udenom denne
energikilde som katten om den varme grød!
Det synes jeg kunne være et interressant spørgsmål - sammenholdt med
udviklingen
i Asien. Er man bange for denne diskussion i USA?
annemette jensen (23.09.2005, 23:02)
Per A. Hansen <xper.hansen> skrev:
[..]
>udviklingen
>i Asien. Er man bange for denne
>diskussion i USA?


Jeg har ikke det indtryk overhovedet. Det har bare vaeret en
tilfaeldighed - da der var saa mange emner at diskuterer, og kun
kort tid. Men det er en god ide til en fremtidig klasse. Maaske at
fokusere lidt mere paa det.
Søren Rasmussen (25.09.2005, 03:58)
"annemette jensen (slet JM107)" <annemette.jensen> skrev i
en meddelelse news:3464
> Som underviser brugte jeg nogle indlaeg fra denne debat side til min
> klasse. Her er nogle af kommentarerne fra vores diskussion:
> ** The external cost with this debate is that people don't want to see
> windmills. Cry me a river. If people really have nothing to complain
> about other than seeing some windmills generating electricity for
> THEM, then they need to be $#@!. The people who care about seeing
> windmills are soccermoms and hippies. I gotta see their H2 Hummers and
> protest signs everyday, but I don't cry about it. The point is people
> who cry about seeing windmills should be $#@!$.


Med fare for at blive kaldt en $#@!$ er jeg fortaler for at vindm?llerne i
landskabet er en torn i ?jet. Der er steder, hvor vindm?llerne 'falder
ind'
i landskabet... men de er d?lme sj?ldne. Oftest st?r vindm?llerne i
kulturlandskabet eller p? steder, der - bortset fra m?llerne - er
natursk?nne omr?der. For at en m?lle skal virke optimalt er det vigtigt at
den st?r h?jt - s? den bliver ikke gemt i en dal eller bag en bakke. Da
vindm?llerne blev introduceret for alvor for sm? 20 ?r siden, var de
st?rste
omkring 30 meter h?je... Men nu er de mindste omkring 100 meter h?je... en
?ndring, der betyder meget i landskabet, men som langsomt blot er
accepteret
som en naturlig udvikling. De store m?ller skal have blinklys i toppen for
at advare flytrafikken... og at v?re nabo til en vindm?llepark p? 20 eller
flere 100+ meter h?je m?ller - hver med sit blinklys - er ingen sp?g.
Pr?v at se p? s?dan her...: Hvordan kan det v?re, at man har f?et lov til
at
?del?gge naturen med det p?skud at man vil redde den..? Is?r n?r der i
forvejen er energikilder, der ikke forurener med CO2 i atmosf?ren.
Og - by the way - de godt 8000 vindm?ller vi har Danmark producerer ikke
energi til mig... Danmark eksporterer energi hvad der svarer til
vindm?lleproduktionen... en eksport, der er steget i takt med at vi har
f?et
flere og flere vindm?ller...

> ** The use of windills is a great solution. Though they present a
> visible obscurity to some, I believe they can be foreseen as
> mechanical art.


Yep... og de skal ogs? udstilles p? Teknisk Museum, n?r de engang bliver
erstattet af noget der kan give os vedvarende energi... og som ikke virker
som vinden bl?ser.

> ** I agree with banning smoking in public areas. I also believe if
> they make this policy effective, it should be for all of the U.S., not
> just for certain cities. It would even out the playing field.


Jeg er ryger - men jeg er helt enig.

> ** I think that the U.S. does need to take small measures in order to
> reduce pollution. It is important to protect our natural environment
> and also the wildlife it contains. However, I believe the Kyoto treaty
> is too restrictive. This would greatly reduce productivity in this
> country. The backlash would be a reduction in jobs, and a lower
> standard of living. Americans enjoy the best standard of living in the
> world, in order to continue this quality of life we must keep all of
> our businesses producing at an optimum level. It is possible to
> achieve small reductions in pollution that coincide with advances in
> production and manufacturing.


Jeg er ikke pr?sident Bush's st?rste fan... men jeg er enig i hans
administrations modvilje mod Kyoto - og gl?der mig til at se hvad
initiativet med styrket forskning p? andre energikilder vil ende ud med.
Det
bliver sp?ndende at se...

[..]
> on the road than they do about affecting the earth. Rising gas prices
> are not realy hurting these people because most of them can afford to
> pay for the higher priced gas.


Ingen kommetarer til det...

> ** ...the market could focus on fuel efficiency by only producing
> (government regulated) vehicles that get a specified number of miles
> per gallon. There would be a minimum the manufacturer would have to
> meet.


S? hellere en styrket forskning p? alternative kilder til energi til
bilen... og oliemagnaterne ud af regeringen.

MVH
S?ren Rasmussen
Per A. Hansen (25.09.2005, 10:31)
"annemette jensen" <annemette.jensen> skrev i en meddelelse
news:2023
> Per A. Hansen <xper.hansen> skrev:
>>"annemette jensen (slet JM107)"
>><annemette.jensen> skrev i


> Jeg har ikke det indtryk overhovedet. Det har bare vaeret en
> tilfaeldighed - da der var saa mange emner at diskuterer, og kun
> kort tid. Men det er en god ide til en fremtidig klasse. Maaske at
> fokusere lidt mere paa det.


Det glæder mig at høre, at man er åben for diskussion i USA.
(Her i landet sørger medierne for at al information vedrørende a-kraft ikke
bliver nævnt - man selekterer stoffet i klar modstrid med deres egne regler
for
nyhedstjeneste. )
Når jeg stillede spørgsmålstegn ved ovenstående, skyldes det bl.a. den
behandling
energispørgsmålet får i Californien - og de løbende diskussioner, der sker
omkring Yucca-projektet,
hvor USA vil deponere affald fra al nuclear aktivitet.
God fornøjelse med dit projekt - og hils derovre.
Hans Henrik Hansen (25.09.2005, 11:10)
annemette jensen wrote:
.....
> Jeg har ikke det indtryk overhovedet. Det har bare vaeret en
> tilfaeldighed - da der var saa mange emner at diskuterer, og kun
> kort tid. Men det er en god ide til en fremtidig klasse. Maaske at
> fokusere lidt mere paa det.


Ikke for at være på tværs - men: Næste gang (?) du skriver en fire-liniers
afsluttende trådkommentar, kunne du da ikke undlade at 'genoptrykke' *hele*
tråden, inden du placerer dine 'guldkorn' allernederst?:
Det er en anelse 'træls' at skulle scrolle *så* langt ned for at få *så lidt
ny* information!! :)
Lignende emner