zui > videnskab.* > videnskab.general

Kall, Mogens (09.06.2019, 13:53)
The Abraham code (Abraham-koden)
Found distance Ur(Iraq)-Giza(Egypt) = ½*43 and
Found distance Crater(Mexico)-Giza(Egypt) = 4*43 (172)
Found distance Epsilon(Orion)-M45(7-star) = 61

File 21.560 ...
Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...


-

Update:

Last output-file:

Subject: [Found Isak-60+25 *474/575 = Tara-70]
21552 news:5cf8b544$0$699$14726298


> Found the connection, ET ... :-)
> HVIS vi opfatter Abraham-75 som *måleudgangspunktet* ...
> Input from file 21.511
[..]
> 474
> =
> 2199 år


21556 news:5cfb6a8c$0$704$14726298

[..]
> der med ret stor sandsynlighed afslører kendskab
> til noget vedr. Cygnus A (muligvis dets galaktiske
> breddegrad)


Input:

Orion correlation theory


The Orion correlation theory (or Giza?Orion correlation
theory)[1] is a fringe hypothesis in alternative
Egyptology.

It posits that there is a correlation between the location
of the three largest pyramids of the Giza pyramid complex
and Orion's Belt of the constellation Orion, and that
this correlation was intended as such by the original
builders of the Giza pyramid complex. The stars of Orion
were associated with Osiris, the god of rebirth and
afterlife by the ancient Egyptians.[2][3][4] Depending on
the version of the theory, additional pyramids can be
included to complete the picture of the Orion
constellation, and the Nile river can be included to match
with the Milky Way galaxy. The theory

[ ... ]

Leo and the Sphinx

The Great Sphinx is a colossal statue with the face of a
man and the body of a lion. Carved out of the surrounding
limestone bedrock, it is 57 metres (187 ft) long, 6 metres
(20 ft) wide, and has a height of 20 metres (66 ft),
making it the largest single-stone statue in the world. ...

The Great Sphinx is ... An argument put forward by Bauval
and Hancock to support the Orion Correlation Theory is
that the construction of the Great Sphinx was begun in
10,500 BC; that the Sphinx's lion-shape is a definitive
reference to the constellation of Leo; and that the layout
and orientation of the Sphinx, the Giza pyramid complex
and the Nile River are an accurate reflection or "map" of
the constellations of Leo, Orion (specifically, Orion's
Belt) and the Milky Way, respectively.[18]

A date of 10,500 BC is chosen because they maintain this
is the only time in the precession of the equinoxes when
the astrological age was Leo and when that constellation
rose directly east of the Sphinx at the vernal equinox.
They also suggest that in this epoch the angles between
the three stars of Orion's Belt and the horizon were an
"exact match" to the angles between the three main Giza
pyramids. These propositions and other theories are used
to support the overall belief in an advanced and ancient,
but now vanished, global progenitor civilization.

Google-auto-translation:

Orion korrelationsteori (eller Giza-Orion korrelationsteori)
[1] er en frynshypotes i alternativ egyptologi.

Det antyder, at der er en sammenhæng mellem placeringen af
??Pyramidens tre største pyramider og Orion's Belt of
Constellation Orion, og at denne korrelation var beregnet
som sådan af de oprindelige bygherrer af
Giza-pyramidkomplekset. Stjernerne i Orion var forbundet
med Osiris, gud for genfødsel og efterliv af de gamle
egyptere. [2] [3] [4] Afhængig af teoriens udgave kan
yderligere pyramider inkluderes for at fuldføre billedet
af Orion-konstellationen, og Nilen kan inkluderes for at
matche Melkevejsgalaksen. Teorien ...

[ ... ]

Leo og sfinxen

Den store sfinx er en kolossal statue med ansigtet på en
mand og en løve. Skåret ud af den omkringliggende
kalkstengrund, er den 57 meter lang, 6 meter bred og har
en højde på 20 meter, hvilket gør den til verdens største
single-statue. ...

Den store sfinx er ... Et argument fremsat af Bauval og
Hancock for at støtte Orion Correlation Theory er, at
opførelsen af ??Great Sphinx blev påbegyndt i 10.500 f.Kr.
at Sfinxens løveform er en endelig henvisning til Leos
konstellation; og at layoutet og orienteringen af ??Sfinxen,
Giza-pyramidkomplekset og Nilen er en nøjagtig refleksion
eller "kort" af stjerneformerne af Leo, Orion (specielt
Orion's Belt) og Mælkevejen. [18]

En dato på 10.500 f.Kr. er valgt, fordi de fastholder, at
dette er den eneste tid i equinoxernes præcession, da den
astrologiske alder var Leo, og da den konstellation stod
direkte øst for Sfinksen på vernal equinox. De antyder
også, at vinklerne mellem de tre stjerner af Orions Bælte
og horisonten i denne epoke var en "nøjagtig match" til
vinklerne mellem de tre vigtigste Giza-pyramider. Disse
propositioner og andre teorier bruges til at understøtte
den overordnede tro på en avanceret og gammel, men nu
forsvundet global progenitor civilisation.

Kommentar:

Jeg har hørt en teoriom, at Sfinsken oprindelig var en
løve med et løve-ansigt, men at så en Farao sidenhen har
ødelagt ansigtet af løven for at ære sig selv!

Nå men ...

Målet vi anstanden mellem de 3 store pyramider og så de 3
stjerner, der til sammen giver Orions bælte, da passer
forholdene IKKE 100%.

Og inddrager vi en hypotese om, at de 3 små pryamider
(pyramids of Queens) ...

Pyramids of Queens, 1/3


29.9716279 31.1272708
29,9716279 31,1272708

Pyramids of Queens, 2/3


29.9715721 31.1277254
29,9715721 31,1277254

Pyramids of Queens, 3/3


29.9716055 31.1282518
29,9716055 31,1282518

.... da bliver resultatet ikke bedre!

Men ...

Hypotese-forslag:

Input
2, Epsilon Ori
(360°) 205,21206594
(600°) 342,0201099
Compare with ...
172*2
=
344
=>
Find pyramid at position 342,0201099 /2
=
171,01005495 (distance from Mexico-crater)

Input:Contents

1 Historical development
2 Pyramid symbolism
3 Number and location of pyramids
3.1 Abu Rawash
3.2 Giza
3.3 Zawyet el-Aryan
3.4 Abusir
3.5 Saqqara
3.6 Dahshur
3.7 Mazghuna
3.8 Lisht
3.9 Meidum
3.10 Hawara
3.11 el-Lahun
3.12 El-Kurru
3.13 Nuri
3.14 Construction dates and heights

3.1 Abu Rawash
Abu Rawash

30.031944, 31.075
30,031944 31,075
Distance from Crater-Mexico
=
171,92651669

3.2 Giza
Giza pyramid complex

29.976111, 31.132778
29,976111 31,132778
Distance from Crater-Mexico
=
172,04801010

3.3 Zawyet el-Aryan
Zawyet El Aryan

29.9, 31.2
29,9 31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644

3.4 Abusir
Abusir

29.9, 31.2
29,9 31,2
Distance from Crater-Mexico
=
172,19999644

3.5 Saqqara
Saqqara

29.871111, 31.216389
29,871111 31,216389
Distance from Crater-Mexico
=
172,24685882

3.6 Dahshur
Dahshur

.... It is known chiefly for several pyramids, two of which are
among the oldest, largest and best preserved in Egypt, built
from 2613?2589 BC.
29.806389, 31.208056
29,806389 31,208056
Distance from Crater-Mexico
=
172,29828521

Bent Pyramid


Denne pyramide er ret speciel, fordi den i sin konstruktion
har en *alvorlig* fejl: Det en bygget fór stejlt, og for at
undgå, at den braser sammen, valgte man så undervejs at ændre
på vinklen, så den blev mere flad i øverste halvdel.

Dette har været et argument for, at pyramiderne IKKE har været
bygget af ufonauter, fordi det vil jo være utænkeligt, at man
godt kan finde ud af at rejse i universet men ikke kan finde
ud af at bygge en pyramide!

Men ...

Det kunne også være et *tegn* (altså en *markør*), fordi ...

Bent Pyramid


The Bent Pyramid rises from the desert at a 54-degree
inclination, but the top section (above 47 meters) is
built at the shallower angle of 43 degrees, lending the
pyramid its very obvious 'bent' appearance.[1]

Google-auto-translation:

Bentpyramiden stiger fra ørkenen i en 54 graders hældning,
men den øverste del (over 47 meter) er bygget ved den
nedre vinkel på 43 grader, og udlåner pyramiden er det
meget oplagte 'bøjede' udseende. [1]

Babeltårnet i Ur (som havde en distance til templet i
Jerusalem på 187 enheder ud af 600) KUNNE minde lidt om denne
pyramide

Distance Ur(Iraq)-Dahshur(Egypt):
21,48566667

=>

21,48566667 *2
=
42,97133334

Compare with ...

43-Tc, Technetium

+
Markpointer 43


Markør 43 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...=== citat start ===

A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
from ...
En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
fra ...


From this table you can see, that ...
Fra denne tabel kan du se, at ...

1.
Proton-counter
Proton-tæller

Not all elements have stable isotopes at all.
Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.

The exceptions are the atomic numbers ...
Undtagelserne er atom-numrene ...

43, 61, 84-111
(Total of 30 pieces)
(i alt 30 stk.)

=== citat slut ===

Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!

3.7 Mazghuna
3.8 Lisht
3.9 Meidum
3.10 Hawara
3.11 el-Lahun
3.12 El-Kurru
3.13 Nuri
3.14 Construction dates and heights

Aha!

43*4 =
172

Og det må så være den naturlige og dermed videnskabelige
forklaring på, at distancen fra Krateret i Mexico til Giza
er på SELVSAMME 172 enheder!

Afstanden *afslører* jo kendskab, dels til Krateret samt
atomfysik!

HVIS vi nu kombinerer denne nyanskaffede viden med teorien om,
at Giza afbilleder Orin's bælte ...

Orion correlation theory


Da kan en ny hypotese opstilles:

Hele konstruktionen (inklusiv Abraham-koden) har til formål at
*hjælpe* os til at opmåle ting oppe i himlen, fordi ...

Abraham-75 = distance from South-America to Africa
Abraham-99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Cygnus-A mistanke:
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt

Den ny hypotese er, at idet ...

Great Sphinx of Giza


29.975278, 31.137778
29,975278 31,137778

.... sfinksen ligger på SAMME breddegrad som den midterste
pyramide ...

Pyramid of Khafre


29.976111, 31.130833
29,976111 31,130833

Se evt. maps ....... er det denne pyramide, der *symbolsk* skal opmåles ud fra
med hensyn til de himmelske legemer, d.s.v. den midterste
stjerne i Orions bælte, Epsilon Orion.

Dernæst at Sfinsken *symboliserer* et stjernebillede: Løven

Men da dette stjernebillede er ret stort, ved man ikke helt
præcist hvor-ud-fra, man skal måle.

Derfor ...1 Pyramids and Sphinx

1.1 Khufu's pyramid complex
1.2 Khafre's pyramid complex
1.3 Menkaure's pyramid complex
1.4 Sphinx
1.5 Tomb of Queen Khentkaus I

(
Så vidt jeg kan skønne er der i alt 7 oldtidsgenstande i
området; 3 store pyramider + 1 Sfinsk + 3 små pyramider kaldet
Pyramids of Queens, hvoraf den ene er forvitret
)

Input memory from ...


[..]
> 2 Orions Lænker
> 3 Aftenstjernen
> 4 Bjørnen med Unger?


Det er derfor nærliggende at antage, at vi slet ikke skal lede
i Løvens stjernebillede efter et målepunkt men derimod ud for
7-stjernen.

Der var - som sagt - 7 genstande ved Giza, og at den ene
genstand var ved at forvitre. Og det SELVSAMME karakteristika
kan man måske sige om 7-stjernen, idet man faktisk kun kan se
6 stjerne med det blotte øje. Den 7'ende stjerne, mener man,
har været kraftigere i Oldtiden, men hvorom alting er, så -
symbolsk set - minder objekterne om i hinanden.

Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på ...

7 stars (Pleiades, M45):


Galactic:
360°
Longitude 166,64427
Latitude -23,45985

samt ...

Orion, Epsilon:


Galactic:
360°
Longitude 205,21206594
Latitude -17,24173111

Download evt. help-file (regneark) ...


Og her har vi så fundet ud af, at distancen fra Orions bælte
til 7-stjernen er på 61 enheder, MEN ALTSÅ KUN I ET
600-TAL-SYSTEM.

Helt nøjagtig er afstanden på 60,96910294

Compare with ...

Markpointer 61


Markør 61 er et ret vigtigt markørtal, fordi ... (input memory
from) ...=== citat start ===

A complete list of *all* known isotopes can be downloaded
from ...
En komplet liste over *alle* kendte isotoper kan downloades
fra ...


From this table you can see, that ...
Fra denne tabel kan du se, at ...

1.
Proton-counter
Proton-tæller

Not all elements have stable isotopes at all.
Ikke alle grundstoffer har overhovedet stabile isotoper.

The exceptions are the atomic numbers ...
Undtagelserne er atom-numrene ...

43, 61, 84-111
(Total of 30 pieces)
(i alt 30 stk.)

=== citat slut ===

Det *afslører* kendskab til moderne atomfysik!

Noget tyder altså på, at man har valgt 600-tal-systemet, fordi
man her-ud-fra snildt kan danne *markør-tal*; akkurat som dem,
der benyttes i fx. et radiobudskab mellem civilisationer i
verdensrummet (et såkaldt SETI-program)!

Og HVAD skal man så bruge sådanne oplysninger til?

Tja ...

Én af mulighederne er i hvert fald:

Cygnus-A mistanke:
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt

samt ...

At der udfor *markør* Abraham-175 OGSÅ er en kode (nogle tal),
og at disse tal tilsammen giver afstanden ud til Cygnus-A på
750.000.000 lysår.

(
Det kommer vi nærmere ind på i et andet selvstændigt
nyhedsindlæg, for ikke at forvirre prins Knud! Prins Knud
eller i hvert fald hans "venner" er tungnemme! Kun én ting af
gangen, or ... Keep it simple!
)

Men det egentlige formål må være, at hjælpe os til at finde
det objekt, som vi INTET (på forhånd som udgangspunkt) ved
om (altså deres Moderstjerne)!

Så ...

Mere om dette forhåbentlig snart ... :-)

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Kall, Mogens (10.06.2019, 13:32)
Kall, Mogens (10.06.2019, 13:46)
Den 10-06-2019 kl. 13:32 skrev Kall, Mogens:

[..]
> Message will be send out soon ... :-)
> Med venlig hilsen,
> Mogens Kall, The servant of Michael.


2018-11-09, day 313 in the year
2018-12-31, day 365 in the year

Delta=
-52

Compare with ...

UFO-Ireland 2018-11-09

Længdegrad 52,17
Breddegrad -9,75

And ...

CET 07:47

=
07,78333...

Compare with ...

7 stars (Pleiades, M45)


Galactic 600:
Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
Latitude -39,09975

Ser man bort hele tallet, da er der en Tal-symbol-genkendelse:

277,74045
__7,78333

Dette tal-synbol-genkendelses-syntax er FØR blevet fundet
(inside the Bible):


> Som nogen af Jer måske har bemærket, er der - tal-*symbolsk*
> set - nogle ting tilfælles med disse 2 tal:
> 43.730
> 601.730
> =>
> xx.730
> xxx.730


21.562b
Kall, Mogens (10.06.2019, 15:52)
Den 10-06-2019 kl. 13:46 skrev Kall, Mogens:
[..]
> (inside the Bible):
>
> 21.562b


Nå da da!

Der var åbenbart MERE bid i den end først antaget:

Input:

Orion, Epsilon:Galactic:
360°
Longitude 205,21206594
Latitude -17,24173111

Galactic:
600°
Longitude 342,0201099
Latitude -28,736218516...

342,0201099
-28,736218516...
=
313,28389138333333333333333333333

Compare with ...

UFO-DATA:
2018-11-09, day 313 in the year

Og hvis vi omregner decimalerne til time og minutter fås:

313,28389138333333333333333333333
-313
=
0,28389138333333333333333333333

and ...

0,28389138333333333333333333333 * 24
=
6,8133932
6 hour

and ...

6,8133932
-6
=
0,8133932

and ...

0,8133932 * 60
=
48,803592
49 min

Tiden har altså være sammenlagt:

dag nr 313, 06:49

Compare with ...

21.052 Found UFO-indicia (M45) irt. UFO (2018-11-09, GMT 06:47
south-west coast of Ireland)

Datoen og tiden passer så godt som nøjagtig sammen!

Ergo er der *indicier* for, at UFO'et pegede indirekte på
Orion Epsilons DATA med koden 61 samt noget, der minder
en hel del om 7,78 (apropos 7-stjernen).

Og det vidste vi (Menneskeheden) altså IKKE dengang (at
pyramiden i Egypten ... bla., bla., bla., ... )!

-

Hvordan fandt jeg så ud af det?

Jo, jeg tænkte, at HVIS der er noget om snakken (mht.
Giza-pyramiderne peger på 7-stjernen), da må der MÅSKE
*OGSÅ* være en markør her nede på Jorden (efterladt af
dem) med en afstand på 61 enheder i forhold til Giza.

Og det var så derfor, at jeg opdagede, at UFO'et sydvest
for Irland netop "tilfældigvis" havde selvsamme afstand!
(alt sammen målt i et 600-tal-system, fremfor vores på
360-enheder).

21.562c
Kall, Mogens (11.06.2019, 00:30)
Kall, Mogens (11.06.2019, 10:06)
Kall, Mogens (12.06.2019, 11:15)
Tower of Babylon -
Re: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden

File 21.568 ...Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...


-

Den 11-06-2019 kl. 00:30 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden
Date: Tue, 11 Jun 2019 00:30:21 +0200, GMT 22:30 (10/6-19)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21563 news:5cfeda08$0$699$14726298
[..]
> Supernova-eksplosioner, hvor netop atomer tungere end
> Fe (Jern) skabes)
> 21.563


HVIS man ville ha' bygget en pyramide med en hældning på 144/600,
da bliver regnestykket følgende:

Tower of Babel


.... (no information) ...

Ziggurat of Ur


Sumerian ziggurat

Reconstruction of Ur-Nammu's ziggurat, based on the 1939
reconstruction by Woolley (vol. V, fig. 1.4)

The ziggurat was built by King Ur-Nammu who dedicated the
great ziggurat of Ur in honour of Nanna/Sîn, in
approximately the 21st century BCE (short chronology)
during the Third Dynasty of Ur.[2] The massive step
pyramid measured 64 m (210 ft) in length, 45 m (148 ft)
in width and over 30 m (98 ft) in height. ...

=>

Formel for den retvinklede trekant

Sin A = (a/c)
Cos B = (a/c)

c^2 = a^2 + b^2

a = grundlinie
b = højde
c = den strå linie

C = 90°
A = Øverste vinkel på trekanten
B = Nederste vinkel

=>

a = 45m /2 = 22,5m

B= 144 * 360/600 = 86,4°

A = 3,6°

Sin A = 0,06279051952931337607617822456563

c = 358,33434997294472835553155072524 m

c^2 = 128403,506370532833643143921991
a^2 = 506,25
b^2 = 127897,256370532833643143921991

b = 357,62725898696932752960831149335
b = 358

Bygningen ville altså ha' været ca 360 meter i højden, HVIS
den skulle ha' været opført som en pyramide med 86,4° hændning.

Til sammenligning var de 2 tårne i WTC på ...

World Trade Center


World Trade Center (WTC) var et kæmpe forretningscenter og
bygningskompleks i Lower Manhattan, New York, bestående af
syv bygninger. Mest kendte var de to 110-etagers høje
tvillingetårne, der blev opført i perioden 1966-73, med en
højde på hhv. 415 og 417 meter.

[ ... ]

Strukturel design

[ ... ]

Tårnenes kerne ... I hvert tårn var et rektangulært område
på 87×135 fod (27×41 m), der indeholdt 47 stålsøjler.

Sammenlign evt. også med andre konstruktioner (pyramider):
( )


The Shard i London minder en hel del om konstruktionen

The Shard


... Med en højde på 309,6 meter ...Technical details

Floor area 398,490m² 1,307,383sqft

Kommentar:

Dette svarer til 19,96m * 19,96m

Og ...

Transamerica Pyramid


.... måske endnu bedre.

Men ...

Med datidens byggematerialer (teglsten) ville bygningen brase
sammen undervejs pga. vægt m.m.!

Og dét kan jo gi' anledning til temmelig megen diskussion og
uenighed (som antydet i 1.Mos 11)!

Konstruktionen kan IKKE - i praksis - lade sig gøre (i
Oldtiden)!

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Kall, Mogens (12.06.2019, 13:32)
Datering af ankomsttidspunkt samt
datering af pyramider i Ur og Egypt -
Re: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden

File 21.569 ...


Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...


-

Den 11-06-2019 kl. 00:30 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden
Date: Tue, 11 Jun 2019 00:30:21 +0200, GMT 22:30 (10/6-19)
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21563 news:5cfeda08$0$699$14726298
[..]
> Supernova-eksplosioner, hvor netop atomer tungere end
> Fe (Jern) skabes)
> 21.563


Det næste, vi bør undersøge, er, HVORFOR tallene ikke stemmer
100% overens (mht. heltal):

Ziggurat of Ur


30.962778, 46.103056
30,962778 46,103056

Krater-Ziggurat of Ur_______= 187,52157278
Krater-Ur(Iraq)_____________= 187,52124415
Krater-Temple(Jerusalem)____= 175,01965834
Krater-BentPyramid(Dahshur) = 172,29828521
Krater-The Pyramids of Giza = 172,04569956

Det er IKKE helt korrekt, at de 75 repræsenterer de tektoniske
pladers bevægelse, siden asteroiden hamrede ned i Mexico for
65 millioner år siden, men lidt af vejen passer det, at der er
en *ligefrem* proportional sammenhæng.

Så i mangel af bedre, kan vi sige, at Templet i Jerusalem er
IKKE opført med distancen 175,01965834 til krateret men
derimod med distancen 175,00000000.

At tallet så har forrykket sig skyldes, at de tektoniske plader
så i mellemtiden har forskubber sig yderligere.

I så fald bliver regnestykket følgende:

+172,04569956
-172
=
0,04569956

=>

0,04569956 /75 * 65.000.000
=
39606,2853...

39.606 år

Og det er IKKE korrekt, fordi vi ved med nogenlunde sikkerhed,
at Templet i Jerusalem blev bygget i år -967; altså for ca.
3.000 år siden (og IKKE for 39.600 år siden).

Hmm ...

Kan forskellene i tallene så skyldes, at man har beregnet
epicentret for asteroidenedslaget i Mellemamerika forkert?

Tja ...

I mangel af bedre viden gør det vel ikke noget, dersom vi
undersøger, HVOR MEGET det kommer til at påvirke beregningerne:

Vi antager altså, at ...

1.
Epicentret skal flytte ca. ...

0,04569956 * 360/600
=
0,027419736

minus

75 *360/600 * 3.000/65.000.000
=
0,00207692307692307692307692307692

=>

+0,027419736
-0,00207692307692307692307692307692
=
0,02534281292307692307692307692308

Epicentret skal flytte ca. o,025... grader mod Øst.

=>

-89,51666700
- 0,02534281292307692307692307692308
=
-89,4913241870...

HVAD kommer dette til at indebære (i praksis)?

Befinder vi os FORTSAT i krater-området?

Let's find out:

New Chicxulub crater, version 2,000:

Longitude -89,4913241870...
Latitude 21,39236849

Search
21.39236849, -89.4913241870

=>


Det ændrer kun meget lidt ved de faktuelle forhold, ...

Så vi forsøger at beregne udfra disse nye korrektioner:

New_Krater2-Ziggurat of Ur_______= 187,50570854
New_Krater2-Ur(Iraq)_____________= 187,50538004
New_Krater2-Temple(Jerusalem)____= 175,00000000
New_Krater2-BentPyramid(Dahshur) = 172,29287192
New_Krater2-The Pyramids of Giza = 172,02377176

Og omsætter vi det til tid; altså hvor meget - *hypotetisk*
set - de tektoniske plader har bevæget sig i mellemtiden, da
bliver regnskabet følgende:

Temple:

+175
-175
=
0,00000000

=>

0,00000000 /75 * 65.000.000
=
0

New_Krater2-Ziggurat of Ur_______= 438.281
New_Krater2-Ur(Iraq)_____________= 437.996
New_Krater2-Temple(Jerusalem)____= 0
New_Krater2-BentPyramid(Dahshur) = 253.822
New_Krater2-The Pyramids of Giza = 20.602

Download evt. help-file (regneark) ...


Pyramiderne i Giza skulle altså efter denne beregning være
blevet opført for 20.600 år siden!

Og ...

Bent-Pyramiden for 256.000 år siden

Og ...

Ziggurat of Ur for 438.000 år siden.

Og dét er jo fuldstændig *urealistist*, ved mindre selvfølgelig
at bygherren var ufonauterne themself (og altså IKKE mandkind)!

En lille vag antydning af dette KUNNE være, at Mennesket gik
*nøgen* rundt i Edens Have (dengang da "Gud" - eller måske
rettere - Guds repræsentant; altså en engel eller en ufonaut
.... bla., bla., bla. ... ).

I så fald må ankomsten deres tiul vort solsystem være sket
FØR -438.000 år.

Nå, men ...

Hermed er hypotesen blevet fremsagt; IKKE dermed sagt, at den
er rigtig, men i research-arbejdet indgår den dog som relevant
DATA, skønner jeg.

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Pettersen,Roald (12.06.2019, 22:34)
Newsgroups: dk.livssyn.kristendom,dk.videnskab,no.kultur.folkl ore.ufo
Followup-To: dk.livssyn.kristendom

> Datering af ankomsttidspunkt ...
> Med venlig hilsen, Mogens Kall, The servant of Michael.


Michael er ankommet.
Kall, Mogens (13.06.2019, 09:44)
Den 12-06-2019 kl. 22:34 skrev Pettersen,Roald:

> Newsgroups: dk.livssyn.kristendom,dk.videnskab,no.kultur.folkl ore.ufo
> Followup-To: dk.livssyn.kristendom
>> Datering af ankomsttidspunkt ...
>> Med venlig hilsen, Mogens Kall, The servant of Michael.

> Michael er ankommet.


Hej Roald,

(
Tak for kritik (men gør det på et *sagligt* grundlag, fremfor
*mudderkastning* i form af latterliggørelse osv.) ... :-)
)

Bliver din tro på Jesus mindre af, at der er noget om snakken
mht., at Bibelen eventuelt KAN være "inficeret" (underforstået,
at der må ha' været et besøg fra Rummet i Oldtiden, og at
*unikke* informationer herfra er anbragt i Bibelen, som
indirekte *beviser* deres eksistens)?

Sæt nu - *hypotetisk* set (de er til og) - at de er Jesu
venner?

Apopos Johannes ord fra Åbenbaringebogen:Aabenbaringen 19:10, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Jeg kastede mig ned for hans fødder for at hylde ham, men
han sagde til mig: ?Nej, gør det ikke. Jeg er Guds tjener
ligesom du og de andre kristne, der holder fast ved
budskabet om Jesus. Giv Gud al ære, for den profetiske Ånd
fortæller om Jesus og ophøjer ham.?

Ville det da ikke være tåbeligt kategorisk at afvise dem PÅ
FORHÅND (inden man overhovedet har undersøgt sagen)?

Var det netop ikke lige den type bommert Paven lavede i
1500-tallet mht. Galileo Galilei (at man var så skråsikker i
sin opfattelse af verdenen, at alle andre muligheder blev
fordømt)?

Og ...

Er det ikke lidt den selvsamme type påståelighed (i så fald)
vi konstaterer mht. muslimsk ekstremisme (hvor alle andre
meninger er bandlyste og ligefrem skal bekæmpes med næb og
klør)?

Bevares!

Man kan SELVFØLGELIG gøre sig tanker om, HVORFOR sådanne
indlæg skal havne i kristendomsgruppen, og hertil må jeg så
svare, at der indgår *væsentlige* bestanddele af Bibelen i
hele bevisførelsen, og her kan man jo så gå fejl i byen,
hvorfor *konstruktiv* kritik har sin berettigelse og ligefrem
er efterlyst. Se evt. ...

Ligesom også den videnskabelige *konstruktive* kritik er
efterlyst. Se evt. ...


Hmm ...

Faktisk - HVIS du kikker mig efter i kortene - åbner jeg op
for den teoretiske mulighed, at vi MÅSKE har at gøre med noget
MERE, end vi blot kan forklare videnskabeligt. Se ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Kan det lade sig gøre?:
Found 48/2 and 48*2 at Abraham-99 (Sodoma-195) -
Re: Abraham-koden
Date: Tue, 11 Jun 2019 10:06:24 +0200, GMT 08:06
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21566 news:5cff610a$0$706$14726298Og HVIS det er tilfældet, da er vi faktisk tilbage på det
kristne budskab om en *Guddom* (bag skaberværket)!

Og i så fald:

HVORFOR er dét nu så blevet en *trussel* mod Kristendommen?

NB!
FUT sat til kristendomsgruppen
.... da diskussionen nu udelukkende er blevet religiøs (og
MANGLER det videnskabelige og efterforskningsmæssige indhold)

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Kall, Mogens (13.06.2019, 10:52)
Kall, Mogens (14.06.2019, 11:31)
Kall, Mogens (15.06.2019, 13:08)
ET-Copyright:
Found 48 at Temple-175 + distance Cygnus A -
[Samsons gåde, 878 -> 278] -
Re: Abraham-koden

File 21.582 ...
Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...


-

Den 13-06-2019 kl. 10:52 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: [ Samsons gåde, 878 -> 278 ]
Re: Abraham-koden
Date: Thu, 13 Jun 2019 10:52:13 +0200, GMT 08:52
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21573 news:5d020ec6$0$695$14726298[..]
> Un moment, s'il vous plaît.
> Med venlig hilsen,
> Mogens Kall, The servant of Michael.


Som tidligere nævnt kan vi IKKE *manipulere* med følgende
tal i Abraham-koden:

Abraham-75 = distance from South-America to Africa
Abraham-99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham-160 = distance from Crater-Mexico to Africa

Hvorimod man godt kan ændre på følgende:

Abraham-172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham-175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
Abraham-187 = distance from Crater-Mexico to Ur-Iraq
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt

Dog har det vist sig praktisk at markere tallene 187 (144+43)
og 172 (4*43), for herigennem at indikere kendskab til atomfysik.

Tallet 175 derimod findes der IKKE umiddelbar en begrundelse
for.

Og dog!

KANSKE tallet er blevet dannet udfra følgende:

Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
+________48
=_______175

Compare with ...

48:


Tallet 48 menes at repræsentere distancen ud til et objekt
i Rummet (givetvis ETs Hjemstjerne) opmålt udfra en
målestok (isotopet 78-Platin-193, ½life = 50 år). Se evt. ...


48 * 50 år
=
2.400 lysår

Tallet 48 er før blevet fundet i Abraham-koden. Se evt. ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Kan det lade sig gøre?:
Found 48/2 and 48*2 at Abraham-99 (Sodoma-195) -
Re: Abraham-koden
Date: Tue, 11 Jun 2019 10:06:24 +0200, GMT 08:06
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21566 news:5cff610a$0$706$14726298Det vil sige, at vi nu kan identificere 3 ting udfor Temple-175

Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
_________48

Og sammenligner vi det med grundteksten i Bibelen udfor dér,
hvor Abraham-175 står der:1 Mosebog 24-25, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

24

En brud til Isak

[ ... ]

25

Abrahams efterkommere gennem Ketura

Abrahams død og begravelse

25,7
Abraham blev 175 år gammel.

[ ... ]

Ishmaels slægt

[ ... ]

17
Ishmael var 137 år gammel, da han døde.

[ ... ]

19
Det følgende er Isaks slægtshistorie: Isak var søn af
Abraham.

20
Da han var 40 år gammel, giftede han sig med Rebekka, en
datter af aramæeren Betuel fra Paddan-Aram, og søster til
Laban.

21
Isak bad til Herren for Rebekka, for hun kunne ikke blive
gravid. Og Herren hørte Isaks bøn: Rebekka blev gravid

[ ... ]

26
... Isak var 60 år gammel, da tvillingerne blev født.

Idet Isak er født, da Abraham er 100 år, da må Isak være
75 år, da Abraham dør.

Teksten lige forinden (En brud til Isak) omhandler altså
noget, der er sket (35 år tidligere), da Abraham er 140 år.

HVORFOR dette spring i tiden (fremfor kronologisk rækkefølge)?

Er Abraham-175 anbragt et sted i teksten for indirekte at
sige os noget?

HVIS det er Rebekka og Isak, der skal fokuseres på, idet de
jo bliver gift, hvilket er klimakset for 'nærkontakt af 3.
grad', apropos Det STORE Bryllup ...

HVIS det er Rebekka og Isak, der skal fokuseres på, da er
Rebekka og Isaks alder, der kanske indeholder informationen,
men vi kender slet ikke Rebekkas alder!

Så ...

I mangel af bedre må ty til Isaks alder. Og han var - som
sagt - 75 år, da Abraham døde (Temple-175).

Der står noget interessant noget i Bibelen i forbindelse
med Rebekka:


[..]
> og måtte dine efterkommere tage deres fjenders
> port i besiddelse
> === citat slut ===


Og kombinerer vi nu de to tal, ligesom vi gjorde mht.
asteroide.nedslaget for 65 millioner år tiden:
65 * 300 * 1 = 19.500
65 * 300 * 3334 = 65.013.000

Og kombinerer vi nu de to tal, da fås følgende resultat:

75 * 10.000.000
=
750.000.000

Compare with ...

Cygnus A


Galactic 600:
Longitude 126,98317
Latitude +09,59233

Distance 756.000.000 ly (232 Mpc)

=>

*ET-Copyright* distance Cygnus A:


HVIS vi læser den anden vej, altså i teksten EFTER Abraham-175,
da nævnes Ismael-137.

Og tanken er nu nærliggende at spørge:

Er der er art jump-kode her?

Hvorfor?

Fordi da Abraham var omtrent 137, da dør hans kone Sara som
127 årig.

Og det er jo præcis dé 127 år, der - astronomisk set - dækker
over Cygnus A's galaktiske længdegrad.

Hmm ...

Konklusionen må være, at fordi der nævnes 3 ting i relation til
Temple-175:

Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
750.000.000 = distance from Cygnus A to Earth (us)

Konklusionen må være, at fordi der nævnes 3 ting i relation til
Temple-175, er det med al sandsynlighed Cygnus A, der udpeges.

Og ...

At der dukker et 48-tal op KAN betyde noget angående target,
fordi ...

Udfor Sara-127 står der følgende:1 Mosebog 23, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Abraham køber jord i Kana?an

1
Sara blev 127 år gammel.

127

[ ... ]

14-15
... ?En mark til en værdi af 400 sølvstykker ? hvad er det
mellem venner? Gå du bare hen og begrav den døde.?

400

16
Abraham forstod hentydningen og betalte Efron den pris,
han havde nævnt i de andres påhør ? 400 sølvstykker efter
standardvægt.

400

Disse to tal giver nemlig til sammen:

+400
+400
=
800

Compare with ...


[..]
> Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne)
>
> +


[..]
> *kryptering* i forbindelse med de næste trin herunder 187
> samt 205.
> )


Noget ku' godt tyde på, at der med de 800 (i forbindelse med
Sara-127) menes targets galaktiske breddegrad (fremfor Cygnus
As).

Altså er hypotesen, at der med fuld overlæg er byttet om på
tallene!

Hensigten KAN være, at vi (som UFO-jæger) skal gøre os følgende
association:

Input:
Abraham 127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham 9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt
Abraham-??? = distance from Cygnus A to Earth (us)

=>

Cygnus A
Abraham 127 = Galactic longitude
Abraham 9½-3= Galactic latitude
750.000.000 = distance from Cygnus A to Earth (us)

=>

New
Temple-175 = Input new object (DATA:Galactic longitude ?)
__Sara-800 = Input new object (DATA: Galactic latitude 800 ?)
________48 = distance from new object to Earth (us) ?

Der antydes i hvert fald noget ang. 800 (udfor Sara-127).

Hertil bør vi lige erindre, at der er dukket et andet tal
op:

Input:

[..]
> -600 (en omdrejning)
> =
> 278


=>

+878
-800
=
78

Compare with ...

Målestokken:


Fortsætter vi efterforskningen i forbindelse med Abraham-175
nævnes:1 Mosebog 24-25, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

25,20
Da han var 40 år gammel, giftede han sig med Rebekka, en
datter af aramæeren Betuel fra Paddan-Aram, og søster til
Laban.

21
Isak bad til Herren for Rebekka, for hun kunne ikke blive
gravid. Og Herren hørte Isaks bøn: Rebekka blev gravid

[ ... ]

26
... Isak var 60 år gammel, da tvillingerne blev født.

HVORFOR nævnes dette tal 40 år?

KUNNE det dække over kendskab til 7-stjernens position?

7 stars (Pleiades, M45)


Galactic 600:
Longitude 277,74045 (or 150 + 127,74045)
Latitude -39,09975

Tallene er i hvert fald MEGET tæt på hinanden.

Mere om dette forhåbentlig senere.

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Kall, Mogens (16.06.2019, 08:51)
Re: Pettersen,Roald break -
Re: Datering af ankomsttidspunkt samt
datering af pyramider i Ur og i Egypt -
Re: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden

File 21.586 ...Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...


-

Den 13-06-2019 kl. 09:44 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.livssyn.kristendom
Subject: Re: Datering af ankomsttidspunkt samt
datering af pyramider i Ur og i Egypt -
Re: Bent Pyramid (Dahshur, Egypt): Found 144 and 18 -
Re: Abraham-koden
Date: Thu, 13 Jun 2019 09:44:14 +0200, GMT 07:44
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21572 news:5d01fed9$0$702$14726298
> Bevares!
> Man kan SELVFØLGELIG gøre sig tanker om, HVORFOR sådanne
> indlæg skal havne i kristendomsgruppen, og hertil må jeg så
> svare, at der indgår *væsentlige* bestanddele af Bibelen i
> hele bevisførelsen, og her kan man jo så gå fejl i byen,
> hvorfor *konstruktiv* kritik har sin berettigelse og ligefrem
> er efterlyst. Se evt. ...
>


Her et konkret eksempel på, da jeg engang var gået fejl i
byen (i efterforskningen):Sammenlign med:


[..]
> 7,4 siger, at Abram først rejste fra Karan, efter at
> faderen var død. Ifølge 12,4 var Abram 75 år på det
> tidspunkt.


Hvis fejlen IKKE var blevet rettet, da havde konsekvensen blevet,
at hele tidsoversigt-rekonstruktionen var blevet forkert, og
dermed var mange DATA gået tabt, heriblandt et MEGET VIGTIGT
*indicium* på "Målestokken" (isotopet 78-Platin-193,
½-life = 50 år) ...


> Og i det nye talsystem bliver denne forskel så til ...
> 0,35 * 223,1130205 ( én enhed)
> =
> 78,089...
> Compare with ...
> 78-Pt-193, Platinum
> 78, Atomic number (Z, Atomnummer)
>


+


> For at kunne *rekonstruere* synkroniseringen med asteroiden
> Apophis SKAL man vide dette! [ ... ]
> Found 50:
> -10420, Tempel-counter = 50


Så ...

*Konstruktiv* kritik er - som sagt - fortsat efterlyst! ... :-)

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
Kall, Mogens (01.07.2019, 11:57)
Found 18 (distance from Temple-Jerusalem to Mount Ararat) -
Re: Abraham-koden

File 21.623 ...


Google-auto-translation:
From Danish to English (and many other languages)...


-

Den 09-06-2019 kl. 13:53 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Followup-To:
News:dk.videnskab
Subject: Abraham-koden
Date: Sun, 9 Jun 2019 13:53:56 +0200, GMT 11:53
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21560 news:5cfcf35f$0$692$14726298
=>

Enok_____65 = distance from Crater-Mexico to Nazca Lines, Peru
Abraham__75 = distance from South-America to Africa
Abraham__99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham_160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham_172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham_175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
=>
Cygnus-A mistanke:
Sara____127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
________9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt

Hmm ...

Men vi mangler FORTSAT at få et svar på, ...

1
HVORFOR de vælger 175 (Temple Jerusalem)
fremfor andre tal-muligheder (herunder target på 195),

samt ...

2
HVORFOR de gør koden mere vanskelig for os at aflære
end højest nødvendig
(mht. Cygnus-As galaktiske breddegrad fra 9,6 til 6,6)

I mellemtiden hændte der så følgende:

Input memory from ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:no.kultur.folklore.ufo
Subject: Found "Phone-call 175" to 2304.
USA siger video viser Iran fjerne mine fra olietanker -
Re: 2019 uge 24 (news samlet)
Date: Fri, 14 Jun 2019 10:59:59 +0200, GMT 08:59
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21575 news:5d03621a$0$701$14726298
> -
> Israel-U.S.-Russian trilat to be held in Jerusalem on June 24
> Netanyahu first proposed the idea at the Kremlin in February
> during a meeting with Russian President Vladimir Putin that
> dealt primarily with Iran?s presence in Syria.
> By Herb Keinon
> June 14, 2019 01:58


[..]
> har chancen!
> -
> 21575


=>

ET Outputs ?

Newsgroups:
News:dk.politik
Subject: Re: 2019 uge 26 (news samlet)
Date: Wed, 26 Jun 2019 07:08:24 +0200, GMT 05:08
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21610 news:5d12fdd1$0$697$14726298


>


DATA-input from ...

Tidligere hændelser:
[ ... ]

Nye hændelser:

(
NB! Bemærk den forholdsvise lange ventetid, der har været
siden sidste "stenkast" ude fra Rummet (>24days). Og så kommer
der lige 4 efter hinanden.
)

Compare with ...

Newsgroups:
News:dk.videnskab
Subject: Mystiske signaler fra rummet er nu opsnappet for
anden gang -
(Videnskab news samlet fra 19. november 2018)
Date: Wed, 30 Jan 2019 10:02:47 +0100, GMT 09:02
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
21220 news:5c516841$0$680$14726298


[..]
> Publiceret: 19. januar 2019
>
> -


(
Vores midlertidige konklusion må derfor være, at der nu er stor
sandsynlighed for, at nogen her fra Jorden KAN *fuske* med disse
input (og dermed lede os på afveje), desværre! ... :-(
)

Det, der gør disse tal interessante, er (hvis vi ser bort fra
vores forbehold mht. *fuskeri*), at ...

TIDSPUNKTERNE minder al, al for meget om velkendte tal:

2019-06-22, day 173, 01-27 = 127 (apropos Cygnus A 127)
2019-06-23, day 174, 00-46 = 46 (apropos target 196 (46)
2019-06-23, day 174, 01-50 = 150 (apropos Chernobyl-Crater 150)
2019-06-24, day 175, __________________________________________
2019-06-25, day 176, 02-12 = 212 (unknown number!)

HVIS vi opfatter tallet 212 set i lyset af target (195), da er
forskellen på ...

+212
-195
=
17

Og ...

Sammenkobler vi det med "træfpunktet" på dag nummer 175, da bliver
regnestykket på:

17
+1 (day 176 - day 175)
=
18

Såfremt det vitterlig er et ET Output, HVAD *hentyder* de så til?

KANSKE følgende:

Fra Templet (195) med en distance på 18 er der et objekt, vi indtil
nu har overset!

Dette objekt er følgende:1 Mosebog 7:1-8:5, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Ondskabens konsekvens

7,1
Da Noa var færdig med at bygge arken, ...

[ ... ]

24
I 150 dage var jorden i vandmassernes vold.

150

En ny begyndelse

[ ... ]

8,3
Vandet sank lidt efter lidt, og efter at arken i 150 dage
havde været prisgivet vandmasserne,

150

4
gik den på grund i Ararats bjerge. Det skete den 17. dag
i den syvende måned.

Ararats bjerge
17 dag
7 måned

5
Vandet fortsatte langsomt med at synke. Først i den
tiende måned kom bjergtinderne til syne.

10 måned

(
Det var denne passage i Bibelen, der først (for mange, mange
år siden) gav anledning til *mistanken* om, at Bibelen er
"inficeret" og at der med 150 op og derefter 150 ned muligvis
blev hentydet til noget ved +/- 90°.
)

Bemærk at der undervejs her nævnes 150 to gange, apropos ...

2019-06-23, day 174, 01-50 = 150 (apropos Chernobyl-Crater 150)
2019-06-24, day 175, __________________________________________
2019-06-25, day 176, 02-12 = 212 (unknown number!)

Dengang mistanken som sagt opstod, vidste vi ikke al det vi
ved i dag (mht. bl.a. targets DATA), så det ta'r vi lige her:

6 * 30 dage = 180

and ...

180
+17
=
197

Compare with ...

Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne)

+


Moderstjernens position menes således at befinde sige på ca. ...

Galaktisk længdegrad 45-46 (i et 600-talsystem samt i
stjernekort-2 ud af 4, hver på 150 enheder)

600-tal-system:
Galaktisk
længdegrad 195,6518082

Tallene er tæt på hinanden!

Nå, men ...

Beregner vi nu afstanden fra Ararats bjerg ...

Download evt. help-file (regneark):


Beregner vi nu afstanden fra Ararats bjerg (til de andre objekter),
da fås følgende:

Distance from Ararat to Crater-Mexico = 175,40055034
Distance from Ararat to Nazca Lines, = 203,11271187
Distance from Ararat to South-America = 142,52289854
Distance from Ararat to Africa = 80,38598757
Distance from Ararat to Giza-Egypt = 24,18555493
Distance from Ararat to Temple-Jerusalem = 18,00272401

Det er FORBAVSENDE hvor *nøjagtig* tallet præcist er 18

Compare with ...

18 (180, 1800, 18.000):


See also ...

Det Periodiske Systems "fingeraftryk" = 43,61 ...


43 and 61 ...


Midlertidig output:___ quote begin ___________________

[ ... ]

Men man kunne også ***kryptere*** sit kendskab (til tallene
61 og 43) ved at trække dem fra hinanden.

Og 61 - 43 giver tallet 18

Hmm ...

Et af vores spørgsmål var følgende:

Men vi mangler FORTSAT at få et svar på, ...

1
HVORFOR de vælger 175 (Temple Jerusalem)
fremfor andre tal-muligheder (herunder target på 195),

Svaret kan altså MULIGVIS være, at Ararats bjerg er det egentlige
objekt, idet ...

Distance from Ararat to Crater-Mexico = 175,40055034

Huske på må vi jo, at man MULIGVIS har haft et ønske om at
sammenkæde 127 med 48 (hvilket jo netop giver 175).

Eller rettere sagt:

HVAD ville VI ha' gjort (hvis VI skulle løse denne type opgave)?

Følgende objekter kan vi IKKE *manipulere* med:

Abraham__75 = distance from South-America to Africa
Abraham__99 = distance from Crater-Mexico to South-America
Abraham_160 = distance from Crater-Mexico to Africa
Abraham_175 = distance from Crater-Mexico to Ararat

Følgende objekter kan VI godt *manipulere* med:
Enok_____65 = distance from Crater-Mexico to Nazca Lines, Peru
Abraham_172 = distance from Crater-Mexico to Giza-Egypt
Abraham_175 = distance from Crater-Mexico to Temple-Jerusalem
Sara____127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
________9½-3= distance from Temple-Jerusalem to Giza-Egypt

Kanske vi havde lavet et computer-program (ligesom vi har en
skakcomputer), og den kunne så spytte 1000 løsningsmodeller
ud, hvoraf nogle var/er bedre end andre.

Og så KUNNE vi *udvælge* den bedste af dem alle.

Og det blev så løsningen:
Sara____127 = distance from Temple-Jerusalem to South-America
Abraham_175 = distance from Crater-Mexico to Ararat

Og så får man lige SDAMTIDIG "smuglet" de 48 med ind i
systemet, idet ...

+175
-127
=
48

Det er i hvert fald hermed et *hypotese-forslag*!

Undervejs skal vi lige bemærke en anden "lidt" pudsig ting:

Distance from Africa to Ararat to = 80,38598757
Distance from Africa to Stonehenge = 80,39694453

samt ...

Distance from Crater-Mexico to Stonehenge = 120,12237658

Og dét leder så tanken hen på følgende:

Kan den oprindelige Stonehenge være opført af dem udefra
Rummet?

Tja ...

Lad os undersøge sagen lidt nærmere:
Opbygning

Stenkonstruktionen, som den fremstår i dag, blev rejst
for mellem 4.000 og 4.500 år siden. Når man bevæger sig
udefra ind mod midten, optræder de i denne rækkefølge:

Oprejste sten kaldet sarsens, omkring fire meter høje,
danner en kreds med diameter omkring 33 meter, med
omkring halvanden meter mellem hver sten. Oprindeligt
bestod den af 30 sten i en ubrudt ring, med overliggere
af samme stenart, en hård type sandsten, hentet fra
Avebury 30 kilometer derfra. I Avebury finder man også et
bemærkelsesværdigt neolitisk monument.

"Anhold":

1. 33 meter
2. 30 sten

Compare with ...

33:Aabenbaringen 21:17, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Derefter målte han muren til at være 144 alen[a] efter
menneskemål, som også er det mål, englen brugte.

Footnotes:

a
21,17 Da 144 er 12 gange 12, er betydningen nok, at byen
kan rumme hele Guds folk. Målet svarer til ca. 66 m. Det
er sandsynligvis murens højde, der er tale om.

Kommentar:

Vi har før i abraham-koden stødt ind i, at tallene KAN
være *krypterede*, fx. er 48 ændret til 24 eller 96

Og her er 33 meter * 2 = 66 meter

30 sten:

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.videnskab
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Saturday, October 14, 2006, CET 09:18, GMT 07:18
Subject: The main-program (message from ET, Aliens)
05786 news:ub0Yg.8$WB6.4 *


> Tilsyneladende - med første øjekast - ser Salme 127 ud som
> alle de andre, men det har nu vist sig, at der udfor Salme
> 127 er en art markører.
> Symbol-genkendelserne er ...
> Input:
> 5781 news:d1gXg.345W.7
> [ ... ]


Markør 30 har vi tidligere behandlet i efterforskningen.

Her skal vi derfor "blot" bemærke, at de føromtalte 120
"titter" frem, apropos ...

Distance from Crater-Mexico to Stonehenge = 120,12237658

Så noget ku' altså godt tyde på, at OGSÅ Stonehenge er "inficeret"!

Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.

Lignende emner